REKLAMA

Miejsce modelu holistycznego terapii manualnej w medycynie

AUTOR : Andrzej Rakowski

CZASOPISMO : Medycyna manualna  tom VIII nr 1i2/2004

SŁOWA KLUCZOWE : choroby cywilizacyjne, zaburzenia czynności narządu ruchu, odwracalność i nieleczalność, medycyna a zaburzenia czynności, skuteczność terapii, model holistyczny terapii manualnej

hol

STRESZCZENIE :

Zaburzenia czynności narządu ruchu to najczęstsze przyczyny tzw. chorób cywilizacyjnych. Mówi się tutaj o tej grupie chorób u których źródeł nie leżą zmiany organiczne a więc posiadające cechy całkowitej odwracalności. Pomimo to są praktycznie nieleczalne. Ich indywidualny rytm pojawiania się w ciągu całego życia praktycznie nie zależy od wdrażania rutynowych procedur medycznych. Pewne osiągnięcia w ich leczeniu odnotowano na koncie różnych systemów medycyny manualnej. Wszakże i tutaj wyniki nie są satysfakcjonujące. Terapia manualna w modelu holistycznym, jako system specyficznego oddziaływania na omawiane dysfunkcje proponuje uzupełniające spojrzenie w rozwiązaniu problemu. Oparte jest ono przede wszystkim na jednoczesnym łączeniu w praktyce procedur badawczych, diagnostycznych, leczniczych sfery psychiczno-duchowej i narządu ruchu. Różne rodzaje przeciążenia statycznego okazują się zasadniczą przyczyną jego dysfunkcji. Wśród nich przeciążenie statyczne psychogenne występuje bardzo często.

WNIOSKI :

1) U podłoża dysfunkcji narzadu ruchu leżą zasadniczo dwie przyczyny: grupa chorób organicznych, strukturalnych i  dysfunkcje powstające w procesie zaburzeniowym u źródeł których nie leży choroba organiczna ani strukturalna.

2) Zaburzenia czynności narzadu ruchu to wielka część chorób cywilizacyjnych , którymi dotknięta jest ponad 80% populacji.

3) Zaburzenia czynności narzadu ruchu mogą prowokować zaburzenia i dysfunkcje narządów wewnętrznych.

4) W medycynie nie wypracowano dotąd obiektywnych metod badania zaburzeń czynności narządu ruchu.

5) Głównymi przyczynami zaburzenia czynności narzadu ruchu są różne rodzaje przeciążenia statycznego narzadu ruchu. Najczęściej spotykane to antygrawitacyjne i psychogenne

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: