REKLAMA

Amputacje w obrębie stóp (specjalizacja)

Amputacje w obrębie stóp

    Amputacje palców

 blizna ma być zawsze poza sferą obciążania a w amputacji palucha i palca V płat od strony podeszwowo - zewnętrznej winien być większy

 przy wyłuszczeniu w stawie IP, DIP lub PIP cięcie w kształcie U z płatem od str. podeszwowej

 amputacja 1 palca (z kilkoma wyjątkami) powoduje niewielkie upośledzenie chodu i podparcia

 amputacja palucha i palca II-go zaburza wspinanie się na palce i wydolność stopy w czasie biegu oraz fazę odbicia w czasie chodu; przy amputacji palucha zeszyć prostownik ze zginaczem, aby trzeszczki pozostały na swoim miejscu

 amputacja palca II powoduje deformację koślawą palucha.

 amputacja wszystkich palców powoduje niewielkie zaburzenia zwykłego, powolnego chodu, ale stanowi znaczne upośledzenie szybkiego chodu i sytuacji w których wymagane jest wspinanie się na palce i odbicie

 wymagane jedynie wypełnienie buta

Amputacje w obrębie śródstopia

 powodują upośledzenie chodu tym większe im bliższy poziom amputacji

 utrata możliwości odbicia wraz z brakiem prawidłowego podparcia stopy prowadzi do niewydolności chodu

 amputacje w obrębie 1/2 bliższej kości śródstopia powodują znaczne zaburzenia chodu i w związku z tym wskazane jest wówczas odjęcie w obrębie stępu (Syme, Boyd) ze względu na lepsze możliwości zaprotezowania

 poziom stawu Lisfranca jest ostatnim jaki pozwala na zachowanie jakiejkolwiek czynności stopy; chód jest jednak bardzo zaburzony a kikut ustawia się w przykurczu końskim ze względu na brak działania mm prostowników

 wymagane jedynie wypełnienie buta

 kikut typu Sharp - Jaegera; płaty typu rybia paszcza, dłuższy od strony podeszwowej

Amputacje w obrębie stępu

 powodują utykanie nawet przy zwykłym chodzie i upośledzają stanie

 odjęcia na poziomie stawu Choparta nie polecane ze względu na końsko - koślawe ustawienie kikuta

 amputacja albo przez kość, albo przez wyłuszczenie w stawie Lisfranca lub Choparta

 istnieje tendencja do ustawiania kikuta w pozycji końskiej bo przeważa mięsień trójgłowy (Burgess zaleca równoczesne przecięcie ścięgna Achillesa tuż nad przyczepem)

Amputacje w stawie skokowym zawsze wymagają zaprotezowania.

amputacja Pirogowa wykonywana obecnie rzadko, z obróceniem guza piętowego o 90* do nasady piszczeli

   amputacja Syme'a z cięcia typu rybia paszcza z większym płatem tylnym obejmującym lożę guza piętowego, wyłuszczenie w stawie skokowym górnym; modyfikacja Sarmiento ze zwężeniem nasady dalszej piszczeli i strzałki; dobry kikut podporowy i łatwe zaprotezowanie; polecana u dzieci

    amputacja Boyda, po usunięciu kości skokowej dopasowuje się kość piętową do widełek stawu skokowego i zespala 2 grotami Steimanna na okres 4-6 tygodni, po 8-10 tygodniach obciążanie w gipsie, który utrzymuje się do pełnego zrostu

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: