REKLAMA

Choroby zapalne układu nerwowego

Ropne zapalenie opon mózgowych

 • gorączka
 • zespół oponowy
 • zmiany w płynie m-r (pleocytoza wielojądrowa kilkaset do kilkunastu tys. komórek w mm3, wzrost zawartości białka, obniżenie stężenia glukozy, bakterie)

Zapalenie opon i mózgu – jw. + objawy mózgowe (zab. świadomości, stany pobudzenia, napady padaczkowe, objawy piramidowe, porażenie nerwów czaszkowych VI, VII, III i VIII).

Ropień mózgu ostry

 • gorączka
 • bóle głowy
 • wymioty
 • zab. świadomości
 • drgawki
 • objawy oponowe
 • objawy ogniskowe
 • niekiedy tarcza zastoinowa
 • znaczna leukocytoza we krwi

Ropień mózgu przewlekły - stopniowe narastanie objawów wzmożonego ciśnieniaśródczaszkowego i objawów ogniskowych naśladujących nowotwory mózgu

Gruźlicze zapalenie opon mózgowych i mózgu

 • okres zwiastunów – bóle głowy, apatia, brak apetytu, ubytek masy ciała, stany podgorączkowe
 • okres podrażnienia – zaburzenia świadomości, narastające bóle głowy, wymioty, porażenia nerwów czaszkowych, korowe obj. ogniskowe, obj. oponowe, drgawki, tarcza zastoinowa, gorączka
 • okres porażenny – śpiączka, wyniszczenie, zab.oddechu
 • płyn m-r – niekiedy lekko zażółcony, białko 100 mg% do kilkuset mg% lub więcej, pleocytoza jednojądrzasta kilkadziesiąt do kilkuset w 1mm3, obniżenie stężenia cukru poniżej 40 mg%

Kiła układu nerwowego

bezobjawowa kiła układu nerwowego

wiąd rdzenia

kiłowe zapalenie opon

porażenie postępujące

kiła mózgowo-rdzeniowa

zanik nerwu wzrokowego

Neuroborelioza
I okres – pełzający rumień na skórze, gorączka, bóle głowy, mięśni i stawów (objawy samoistne ustępują)
II okres – po kilku tygodniach lub miesiącach mogą wystąpić: podostre zap. oponowo- wielokorzeniowe często z zajęciem nn. czaszkowych, porażenie obu nn.twarzowych, zespół Guillaina –Barr’ego.
III okres – u niektórych chorych z zajęciem stawów lub w postaci przewlekłych zespołów o typie mielopatii lub encefalopatii nieraz naśladujących stwardnienie rozsiane, też zab. pamięci i koncentracji

Neuroinfekcje wirusowe

 • zapalenia opon m-r
 • zapalenia mózgu
 • zapalenia rdzenia kręgowego
 • zapalenia wielonerwowe

Wirusowe zapalenie opon często przebieg dwuetapowy: I -nieżyt dróg oddechowych lub objawy jelitowe

II -ponowny wzrost temperatury

 • bóle głowy
 • objawy oponowe (niekiedy ogniskowe)
 • płyn m-r – umiarkowana pleocytoza limfocytarna, poziom białka prawidłowy, bądź nie przekracza 1g/l, stężenie cukru prawidłowe

Objawy :

 • ogólne objawy zakaźne
 • bóle głowy
 • gorączka (ew. stany podgorączkowe lub temperatura prawidłowa)
 • wymioty, światłowstręt, bóle kończyn
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia świadomości
 • drgawki uogólnione lub ogniskowe-niekiedy ruchy mimowolne (gł. mioklonie)
 • objawy oponowe
 • objawy ogniskowe
 • zmiany zapalne w płynie m-r (lub brak zmian)
 • uogólnione zmiany w eeg
 • niekiedy tarcza zastoinowa

Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS)

 • zespoły ostre:
  • zapalnie opon m-r
  • zapalenie mózgu
  • zapalenie rdzenia
  • polineuropatia
  • uszkodzenie nerwów czaszkowych
  • postępujące otępienie
  • rozsiane objawy neurologiczne przewlekłe zapalenie opon
  • przewlekła mielopatia
  • przewlekła polineuropatia
 • zespoły przewlekłe:
  • Transmisyjne encefalopatie gąbczaste (choroby prionowe)
  • postępujące otępienie

Choroba Creutzfeldta-Jakoba

 • objawy piramidowe
 • ataksja
 • ruchy mimowolne
 • mioklonie
 • drżenie
 • afazja
 • ślepota korowa
 • niekiedy uszkodzenie rogów przednich rdzenia kręgowego

 

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: