REKLAMA

Metoda Vojty

1) Odpowiedź trakcji

Ludzie używają tej próby/testu od wielu lat w celu diagnozowania ,w próbie tej niemowlę zostało podciągnięte od leżeni na wznak do pozycji siadu. Obserwowano zachowanie się głowy. Niemowlę jest postawione w pozycji pośredniej (w przybliżeniu 45 stopni od poziomu).W tej chwiejnej pozycji, możliwa jest obserwacja całościowych reakcji ciała w tym również kończyn. Musimy upewnić się aby wykorzystać odruch chwytny dłoni. Dlatego, palec jest włączony do ręki niemowlęcia w łokciowym ustawieniu. Inne palce zamykają się dookoła dalszego końca przedramienia, zapewniając, że grzbiet ręki nie jest dotykany.
Ta informacja eksteroreceptorów może zahamować odruch chwytny i doprowadzić do otwarcia dłoni. Pozycja wyjściowa: Na wznak z głową w linii środkowej (w ustawieniu pośrodkowym) Wprowadzanie: Niemowlę jest podciągane powoli, aż do 45 stopni pochylenia między tułowiem a podłożem

1 Faza od 1do końca 6 tygodnia

Obrazek - Metoda Vojty

 • Głowa zostaje z tyłu.
 • W okresie noworodkowym kończyny dolne są zgięte i nieznacznie odwiedzione.

Idąc za noworodkowym okresem:

 • Nogi biernie są zginane ( podobnie zobaczymy w zawieszeniu pachowym i reakcjach Landaua w pierwszym kwartale.)

2 Faza od 7 tygodnia do końca 6 miesiąca

Obrazek - Metoda Vojty

W tym okresie głowa aktywnie jest wygięta w towarzystwie zgięcia całego ciała oraz nogi są aktywnie podciągane do tułowia - znów zgięcie.
W 3 miesiącu:

 • Głowa przechodzi w linie tułowia. Szyja i górny tułów leżą w linii prostej (symetryczny wyprost karku)
 • Nogi są początkiem do wyciągnięcia tułowia.
 • Kkd w położeniu pośrednim kąt 90 stopni zgięte w stawach biodrowych kolanowych i skokowych i odwiedzione do kąta 90 stopni

Koniec drugi fazy:

 • Głowa jest maksymalnie wygiętą - podbródek jest wyciągnięty wzdłuż klatki.
 • Nogi są maksymalnie wyciągnięte wzdłuż tułowia (zgięte dotykają brzucha)
 • Stopy dotykają się wzajemnie
 • Synergia zgięciowa

3 Faza od 8-9 miesiąca

Obrazek - Metoda Vojty
Po 7 miesiącu zobaczymy aktywne zgięcie głowy , tułów i kończyny dolne stopniowo obniża się. W tym okresie aktywność impulsów u niemowląt wzrasta samoistnie. Zmniejszanie się zgięcia może zostać najlepiej zauważone w stawie kolanowym ( kolano jest teraz w pół-rozciągane/wyprosowane). Przez to pośladki-guzy kulszowe stają się punktem oporu i środek ciężkości aktywnie jest przesunięty w tym kierunku.

4 Faza od 9/10-14 miesiąca

Obrazek - Metoda Vojty

 • Niemowlę podnosi się aktywnie.
 • Głowa pozostaje w linii wraz z górnym tułowiem.
 • Zgięcie teraz zdarza się zasadniczo tylko w regionie lędźwiowo-krzyżowym.
 • Nogi są odwiedzione a kolana wyprostowane (ale w niepełnym)

Komentarz:
Dziecko powinno być w dobrych nastrojach w 3 i 4 fazie. Kiedy dziecko jest przygnębione, to często zarzuca głowe do tyłu i wygina łukowato plecy

2) Reakcja Landaua ( Landau, A.; 1923 )

Wprowadzanie:
Dziecko jest trzymane w skłonie pod klatką piersiową na ręce terapeuty, dokładnie w płaszczyźnie poziomej. Obserwujemy głowe,tułów, kkg i kkd.

1 Faza od 1-6 tygodnia

Obrazek - Metoda Vojty

 • Głowa opada nieznacznie.
 • Tułów jest w lekkim zgięciu na ręce.
 • Ręce i nogi przyjmują odruch zgięciowy.

2 Faza od 7 tygodnia ,do 3 miesiąca

Obrazek - Metoda Vojty
Szyja wyciąga się w górę, aż do linii ramion, głowa w lini środkowej ciała.

 • Nieznczne zgięcie tułowia.
 • Zgięcie rąk i nóg.
 • Zaznacza się wyprost karku i tułowia
 • Kręgosłup piersiowy prostuje się do dolnego kąta łopatki
 • Wyprost głowy do lini barków

3 Faza -6 miesiąc

Obrazek - Metoda Vojty

 

 • Uzupełniając wyprost szyi , tułów jest wyciągnięy w dół aż do połączenia piersiowo- lędźwiowego.Kręgosłup znajduje się w linii środkowej.
 • Nogi są nieznacznie odwiedzione i zgięte w stawie kolanowym i biodrowym do 90 stopni.
 • Ręce są zgięte i otwarte dłonie
 • Synergia zgięciowa kkd

4 Faza - 8 miesiąc

Obrazek - Metoda Vojty

W 7 miesiącu, nogi pozostają zgięte do 90 stopni. Ze względu na pojawiającą się " faze nieznanego niebezpieczeństwa" dziecko często jest zaniepokojone i wygina się w łuk - głowa i plecy w górę. Nogi są wtedy wyprostowane w płaszczyźnie poziomej. Landau obserwował to i zauważył że jest niezbędne, by biernie zginać w dół głowę dziecka. Wraz z tym nogi wracają do odruchu zgięciowego. Jeśli jest głowa ,następnie puść szyję –można zauważyć że tułów utrzymuje się w lini prostej w płaszczyźnie poziomej.

Kiedy dziecko osiąga 8 miesiąca, odruch zgęciowy nóg zmniejsza się. W 8 miesiącu pozostaje ta sama początkowa pozycja, nogi trzymane są w giętkim rozciągnięciu. Ręce są zgięte jak w innych fazach.
Komentarz: W wprowadzaniu i ocenie tej reakcji posturalnej , musi być zapewniony spokój niemowlęciu. W końcu 2 fazy, dziecko w skłonnie jest zdolne do podpierania się symetrycznie na łokciach wraz z wyprostem szyi utrzymuje kręgosłupa w lini środkowej. Każda asymetria tułowia musi zostać zauważona. W końcu 3 fazy kręgosłup jest wyprostowany wzdłuż w pełnym zakresie. W tym czasie dziecko musi już chwytać promieniowo ustawioną ręką, i potrafić podeprzeć się na jednym łokciu z drugą ręką wolną, by sięgać i chwytać w przód.

3) Zawieszenie pachowe

Wprowadzanie: Pionowa pozycja. Tułów dziecka jest trzymany. Głowa jest powyżej i dziecko skierowane jest plecami do terapeuty.

Musi byc zaobserwowane:

 • -Twoje ręce nie są ułożone wzgledem pleców dziecka
 • -To że terapeuta nie powinien dotykać kciukiem dolnej granicy mięśnia czworobocznego dziecka, w innym wypadku wyprost/rozciagniecie dolnej kończyny jest sterowane przez proprioceptory.

1 Faza

Obrazek - Metoda Vojty
Nogi trzymane są w biernym zgięciu ,przybierając postawę podobną do 1fazy reakcji Landaua i odpowiedzi trakcji, natychmiast podąrzając za okołonarodzeniowym okresem.

2 Faza

Obrazek - Metoda Vojty

Nogi aktywnie podciągają się w kierunku tyłowia - współdziałanie zginaczy kończyn dolnych. Ta postawa jest podobna do tej którą widzieliśmy w reakcji Landaua i w odpowiedzi trakcji –2 faza.. Współdziałanie zginaczy kończyn dolnych zmniejsza się od 8 rozwojowego miesiąca.

3 Faza

Obrazek - Metoda Vojty
Nogi trzymane są w wyproście/rozszerzeniu.Stopy są w zgięciu grzbietowym. Przez wykonywanie wahadłowego testu,nogi ruszają się jednakowo. Wzorzec wyprostny jest podobny,do tego który występuje w odpowiedzi trakcji ( 4 faza ) i do Landaua ( 4 faza).

Komentarz:
Zgięcie nóg w kierunku tułowia, zobaczymy w 2 fazie,odpowiada to okresowi rozwojowemu, gdzie dziecko leżące na wznak spontanicznie podniesi i pociąga nogi do tułowia ze stopami chwytającymi siebie nawzajem.3 faza odpowiada okresowi,w którym dziecko spontanicznie pokazuje gotowość dla stawania –reakcja stania.

4) Reakcje Vojty

Wprowadzanie: Szybkie boczne nachylenie dziecka od pozycji pionowej do pozycji horyzontalnej.

1 Faza :1 - 10 tydzień

Dla klinicznego użycia, ocena kończyn górnych jest ważniejsza.

Obrazek - Metoda Vojty

 • II faza Moro - jako "objęcie" odruch/wzór obu ramion. Ręce otwarte.
 • Zgięcie w nodze wyższej leżącej zarówno w stawie biodrowym jak i kolanowym ,ze zgięciem grzbietowym w stawie skokowym i pronacji
 • Pronacja stopy i rozciągnięcie/wyprost palców stóp
 • Rozciągnięcie/wyprost niżej leżącej nogi wraz ze zgięciem grzbietowym w stawie skokowym, odwrócenie i zgięcie palców (zwrócone do sufitu)

1 Przejściowa faza:11- 20 tydzień

Obrazek - Metoda Vojty

"Objęcie" jako odruch ramion zmniejsza się, ramiona nadal są odwiedzione z rękami otwartymi.
Zbliżając się do końca pierwszej przejściowej fazy:

 • Ramiona są trzymane w zgięciu w stawie łokciowym (występuje to tylko w manewrach powtórki Moro).
 • Wcześniejsze odruchy nóg zanikają. Obie nogi stopniowo zginają się bardziej.
 • Palce wyższej, leżącej stopy już nie są otwarte wachlarzowato.

2 Faza od około 4.5-7 miesiąca

Obrazek - Metoda Vojty

 • Wszystkie kończyny tworzą elastyczną zgiętą postawę.
 • Ręce są otwarte albo luźno zamykają się.
 • Stopy są grzbietowo zgięte i przeważnie w suplinacji –zwrócone do siebie.
 • Palce stóp leżą neutralnie między zgięciem / rozciągnięciem albo są zgięte.

2 Przejściowa faza od 7-9 miesiąca

Obrazek - Metoda Vojty

 • Początkowo ramiona są wygięte i rozciągają się w przód i odwodzą od ciała.
 • Nogi są rozciągnięte/wyprostowane z przodu ciała - pojawia się zgięcie w biodrze, podczas gdy zgięcie w kolanie zmniejsza się.
 • Stopy są zgięte grzbietowo.
 • Palce są w neutralnej pozycji.

3 Faza od 9-13/14 miesiąca

Obrazek - Metoda Vojty

 • Kończyny górne są rozciągnięte i odwiedzione.
 • Stopy są zgięte grzbietowo i w pozycji pośredniej
 • Wyprost wyżej leżącej kd
 • Odruch szybowania Peipera

Około 18 miesiąca w normalnie rozwijającym się dziecku, reakcja Vojty jest trudna do użytku gdyż dziecko może zmodyfikować ją przez pozycje ciała z wolą.

5) Poziome zawieszenie według Collis (Collis 1954). (zmodyfikowany przez Vojta)

Wprowadzanie:
Dziecko jest trzymane za górne odwiedzione ramię blisko stawu ramiennego i za udo po tej samej stronie blisko stawu biodrowego. Aby uniknąć rozciągnięcia torebki stawowej ramienia,trzeba poczekać dopóki napięcie pojawi się w okolicy stawu. Obserwacja dolnoleżących kończyn oraz głowy.

1 Faza od 1-12 tygodnia

Obrazek - Metoda Vojty

1.W pierwszych 6 tygodniach wolna ręka pokazuje odtuch Moro - jak "objęcie".

Obrazek - Metoda Vojty

2.Od 7 – 9 tygodnia wolna ręka pokazuje Moro – jako odruch wyprostno-odwiedzeniowy.

Obrazek - Metoda Vojty

3.Od 10 - 12 tygodnia można zaobserwować lekkie zgięcie w wolnej ręce.

Komentarz:
Elastyczne ,drobne ruchy wolnej nogi są normalne w tym okresie.

2 Faza od 4- 6 miesiąca

Obrazek - Metoda Vojty

 • Dziecko potrafi,odwracać wolne przedramię do wewnątrz i przy końcu drugiej fazy podpiera się na nim poprzed otwartą rękę.
 • Wolna noga pozostaje w zgięciu.

Komentarz:
2 faza – pojawia się odwrócenie wolnego przedramienia do wewnątrz - zaczyna się, to kiedy dziecko jest w stanie do spontanicznego podparcia na obu łokciach w skłonie z głową w lini środkowej i z fizjologicznym .rozciągnięciem/wyprostem kręgosłupa szyjnego. Odwrócenie do wewnątrz przedramienia zawsze jest łączone z wyprostem w nadgarstku i pewną niezręczną pozycją otwartej ręki. Doskonałe poparcie ręki jest niemożliwe w tym okresie ( zewnętrzne strona łokcia usztywniona). Nie jest możliwe to do zobaczenia do czasu gdy odruch dłoniowy nie zaniknie i dziecko będzie w stanie chwytać promieniowo.

3 Faza od 8-10 miesiąca

Obrazek - Metoda VojtyObrazek - Metoda Vojty

 • W 8 miesiącu wolna noga pokazuje odwiedzenie w biodrze.
 • W 8 miesiącu dziecko podpiera się przez zewnętrzną granicę stopy.
 • Na początku 4 kwartału, dziecko podpiera się przez całą stopę.

Komentarz:
3 faza ukazuje się w tym samym czasie co reakcja stojąca. Ona klinicznie udowodniła powstawanie rozwojowej fazy -pionowości. 6) Pionowe zawieszenie według Peiper ( Peiper - Isbert 1927 )

Pozycja wyjściowa :

Pierwsze 4 - 5 miesiące zaczynają się od suplinacji/leżenia na wznak , poźniej od pronacji/skłonu. Głowa powinna leżeć w linii środkowej ciała, z rękami otwartymi.

Wprowadzanie: Noworodki i niemowlęta, trzyma się dookoła bliższego uda - tak blisko jak to możliwe. Starsze niemowlęta i małe dzieci trzyma się dookoła dalszego uda albo stawu kolanowego. Dziecko jest unoszone wtedy szybko ale spokojnie, aż do czasu gdy głowa będzie zwisać pionowo w dół.

Obrazek - Metoda Vojty

1 Faza od 1 tygodnia, do końca 3 miesiąca

W pierwszych 6 tygodniach:

 • Zobaczymy Moro - jako "objęcie" odruch ramion (1a faza) W następnych 6 tygodniach:
 • Obszerne odwodzenie ramion z wyprostowanymi łokciami i otwartymi rękami (1b faza).
 • Szyja jest wyprostowana a miednica jest wygięta/zgięta.

2 Faza od 4-5/6 miesiąca

Obrazek - Metoda Vojty

 • Ramiona są odwiedzione ponad 90 stopni z wyprostowanymi łokciami.
 • Ręce muszą być otwarte.
 • Szyja i tułów są wyprostowane aż do połączenia piersiowo-lędźwiowego, kręgosłup w linii środkowej ciała.
 • Odruch zgięciowy miednicy zmniejsza się.

3 Faza od 7-9/10/11 miesiąca

Obrazek - Metoda Vojty

 • Ramiona są całkowicie uniesione powyżej głowy.
 • Ręce są otwarte.
 • Wyprost szyi i tułowia, aż do połączenia piersiowo-lędźwiowego, kręgosłup w linii

środkowej ciała.

4 Faza około 9 miesiąca

Obrazek - Metoda Vojty

Dziecko aktywnie usiłuje trzymać się terapeuty i pociągać się pionowo. W pierwszy kwartale kończyny górne znajdują się w 90 stopniach względem tułowia. Ten kąt stopniowo wzrasta w 2 kwartale od 90 - 135 stopni. W końcówce 3 kwartału kąt zbliża się do 160 stopni.

Komentarz:
-Ocena reakcji występuje w chwili gdy dziecko jest podnoszone..
-Bezpośrednio przed manewrem ręce dziecka muszą być otwarte zwłaszcza u noworodków i młodych niemowląt.
-Niemowlęta poniżej 5 miesięcy muszą zostać uniesione w góre z leżenia na wznak, aby uwzględnić rzeczywisty odruch zgięciowy miednicy.
-Jest bardziej korzystniejsze , aby podnieść niemowlę powyżej 6 miesiąca ze skłonu, jak również mniejsza szansa dla dziecka, by chwycić terapeute.

7) Pionowe zawieszenie według Collis (Collis 1954). (zmodyfikowany przez Vojta)

Pozycja wyjściowa: Leżenie na wznak.
Wprowadzanie:Trzymać dziecko w okolicy kolana (młode niemowlęta przytrzymać na wyższym udzie tak blisko biodra jak jest to możliwe). Sprowadź dziecko szybko i delikatnie do pionowej pozycji, głową w dół – prawą dłonią za prawe udo

1 Faza od 1 tygodnia do końca, 6/7 miesiąca

Obrazek - Metoda Vojty

Wolna noga przyjmuje odruch zgięcia w biodrze, kolanie i stawach skokowych.

2 Faza od 7 miesiąca

Obrazek - Metoda Vojty

Wolna noga przyjmuje odruch wyprostny w kolanie,natomiast biodro pozostaje w zgięciu.
Komentarz:
Nienormalna reakcja – wyprost nogi nietrzymanej, może pojawić się nawet w okresie noworodkowym, gdzie uprzednio wystapiło zakłócone oddziaływanie odruchowe. W okresie noworodkowym noga nietrzymana może szybko wyprostować się i jednakowo szybko zgiąć. Jest to uważane za norme. Powino się unikać podnoszenia gwałtownego. Manewr powinien być przeprowadzony szybko ale delikatnie aby nie niepokoić niemowlęcia.

Ze strony :
http://www.vojta.com/cgi-local/ivg_eng.cgi
Tłumaczenie :
E.Żak
[email protected] ( poprawki )

ODRUCHOWE PEŁZANIE WG.VOJTY

Cel:

 • hamuje patologiczne synergie
 • wyzwala odpowiednie wzorce ruchowe
 • normalizuje napięcie mięśniowe izometryczne
 • kształtuje nowe drogi przepływu informacji do kory mózgowej, które w późniejszym okresie mogą zostać wykorzystane ( kształtowanie pamięci ruchowej ) , proces ten związany jest z sumowaniem zarówno przestrzennym jak i czasowym
 • kształtuje mechanizmy podporowo-wyprostne
 • kształtuje rozwój dysocjacji (wyodrębnienie ruchów)
 • kształtowanie ruchów fazowych

Przygotowanie do ćwiczeń :

 • dobór odpowiedniej pozycji
 • dobór sfery wyzwolenia ( sfera główna , pomocnicza )
 • dobór odpowiedniego kierunku stymulacji :
  • dośrodkowo
  • dobocznie
  • dogłowowo
  • odgłowowo
  • grzbietowo
  • brzusznie
  • przyśrodkowo
  • bocznie
 • stabilizacja poszczególnych części ciała
 • stymulacja

Pozycja wyjściowa : - leżenie przodem

KG po stronie twarzowej

 • zgięta
 • odwiedziona
 • rotacja zewnętrzna

KG po stronie potylicznej

 • wyprost
 • przywiedzenie (wzdłuż ciała)
 • rotacja wewnętrzna
 • stroną grzbietową ręki na podłożu

KD po stronie twarzowej

 • lekkie zgięcie
 • rotacja zewnętrzna

KD po stronie potylicznej

 • zgięcie
 • odwiedzenie
 • pięta w przedłużeniu szpary pośladkowej

 

Obrazek - Metoda Vojty

Strefy główne :

1. – nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej

KIERUNEK :

 • dośrodkowo
 • odgłowowo
 • grzbietowo
 • w kierunku stawu ramiennego po stronie twarzowej

2. –kłykieć przyśrodkowy kości udowej

KIERUNEK :

 • dośrodkowo
 • dogłowowo
 • grzbietowo
 • w kierunku stawu biodrowego po stronie twarzowej

3. – wyrostek rylcowaty kości promieniowej

KIERUNEK:

 • dobocznie
 • dogłowowo
 • grzbietowo
 • w kierunku stawu łokciowego po stronie potylicznej

4. – guz piętowy

KIERUNEK :

 • bocznie
 • dogłowowo
 • brzusznie
 • w kierunku stawu kolanowego po stronie potylicznej

Strefy pomocnicze :

I Po stronie twarzowej

a) przyśrodkowy brzeg łopatki

KIERUNEK :

 • bocznie
 • dogłowowo
 • brzusznie
 • w kierunku stawu łokciowego po stronie twarzowej b) kolec biodrowy przedni

KIERUNEK :

 • dośrodkowo
 • odgłowowo
 • grzbietowo
 • w kierunku szpary pośladkowej inna ) strefa piersiowa – przecięcie lini środkowoobojczykowej z przyczepem przepony

KIERUNEK :

 • dośrodkowy
 • dogłowowy
 • grzbietowo

II Po stronie potylicznej

c) wyrotek barkowy łopatki
KIERUNEK :

 • dośrodkowo
 • odgłowowo
 • grzbietowo

d) strefa tułowia (poniżej kąta dolnego łopatki)

KIERUNEK :

 • przyśrodkowo
 • dogłowowo
 • brzusznie

e) mięsień pośladkowy średni

KIERUNEK :

 • dośrodkowo
 • odgłowowo
 • bocznie

ODRUCHOWY OBRÓT WG.VOJTY

Wyzwalanie kompleksu w postaci odruchowego obrotu charatkeryzuje się podziałem na kilka faz.

I FAZA OBROTU

Cel :

 • wyzwolenie przesunięcia środka ciężkości ciała w kierunku dogłowowym i bocznym ( w kierunku barku strony potylicznej)
 • stymulacja do leżenia na boku
 • uzyskanie symetrii w obrębie tułowia
 • centrowanie głów kości w stawach barkowym i biodrowym
 • zmniejszenie zgięciowego ustawienia miednicy

Przygotowanie do ćwiczenia:

 • dobór odpowiedniej pozycji
 • dobór sfery wyzwolenia ( sfera główna , pomocnicza )
 • dobór odpowiedniego kierunku stymulacji :
  • dośrodkowo
  • dobocznie
  • dogłowowo
  • odgłowowo
  • grzbietowo
  • brzusznie
  • przyśrodkowo
  • bocznie
 • stabilizacja poszczególnych części ciała
 • stymulacja
 • uwzględnienie punctum mobile ( miednica ) oraz punctum fixum (łopatka)

Pozycja wyjściowa : - leżenie tyłem

 • kkg i kkd w ustawieniu swobodnym
 • głowa dziecka ustawiona symetrycznie w lini tułowia
 • zwrot głowy w stronę stymulowanej strefy

Strefy główne :
1. – strefa piersiowa  na wysokości 6,7 międzyżebrza ( w okolicy wyrostka mieczykowatego mostka)

KIERUNEK :

 • dogłowowo
 • dośrodkowo
 • dogrzbietowo

Reakcje:

 • głowa podąża w kierunku potylicznym (stabilizacja głowy)
 • zwrot gałek ocznych,języka,żuchwy w stronę potyliczną
 • wyprost kręgosłupa
 • kkg twarzowa : zgięcie, rotacja zewnętrzna w st.barkowym
 • kkg potyliczna : odwodzenie (90 stopni),rotacja zewnętrzna w st.barkowym,zgięcie w st.łokciowym
 • dłonie otwarte
 • kkd zgięcie w st.biodrowych,kolanowych do kąta 90 stopni
 • balansowanie kkd daje początek funkcji równoważnej
 • miednica prostuje się
 • uniesienie kończyn dolnych
 • boczne przesunięcie cięzaru ciała w kierunku barku potylicznego
 • skośne ustawienie miednicy
 • zmiana punktum fixum (grzebień talerza biodrowego)

Cel:

II FAZA OBROTU

 • przejście z pozycji niestabilnej (leżenie bokiem ) do czworakowania
 • różnicowanie pracy kkd
 • wyzwalanie aktywnego podporu na łokciu

Przygotowanie do ćwiczenia:

 • j.w
 • uwzględnienie punctum fixum (głowa kości ramiennej) i punctum mobile (kolec biodrowy przedni górny)

Pozycja wyjściowa :

 • leżenie na boku
 • głowa w przedłużeniu tułowia
 • kkg i kkd dzielimy na górnoleżące i dolnoleżące

KD – dolnoleżąca

 • wyprostowana

KD – górnoleżąca

 • zgięta w st.biodrowym i kolanowym

KG – dolnoleżąca

 • zgięta do 90 stopni w st.barkowym
 • odwiedziona
 • zgięta w st.łokciowym

KG – górnoleżąca

 • leży na tułowiu wzdłuć lini ciała

Strefy główne :
Występują dwie par które znajdują się na górnoleżących sferach ciała. Stymulaja polega na płynnej zmianie par przeciwstawnych sfer tak aby utrzymać niestabilną
pozycje.

1. – brzeg przyśrodkowy łopatki
KIERUNEK :

 • dogłowowo
 • brzusznie
 • bocznie

2. – kolec biodrowy przedni górny
KIERUNEK :

 • doogonowo
 • dogrzbietowo
 • przyśrodkowo

I para
1. – wyrostek barkowy łopatki
KIERUNEK :

 • doogonowo
 • przyśrodkowo
 • dogrzbietowo

II para

3. – rozcięgno m.pośladkowego średniego
KIERUNEK :

 • brzusznie
 • przyśrodkowo

Strefy pomocnicze :

Kd – dolnoleżąca

 • guzowatość piętowa boczna
 • kłykieć boczny kości udowej

Kd – górnoleżąca

 • kłykieć przyśrodkowy kości udowej

Kg – dolnoleżąca

 • nadkłykieć przyśrodkowy kości

ramiennej

KG – górnoleżąca

 • wyrostek rylcowaty kości promieniowej

Strefa piersiowa

Reakcja :

 • kończyny dolnoleżące otrzymują funkcję podporową
 • otwarte dłonie przygotowanie do podporu
 • obrót tułowia na bok jest wynikiem pracy całego kompleksu mięśniowego przebiegającego po przekątnych ciała
 • kg górnoleżąca : odwiedzenie,rotacja zewnętrzna w st.barkowym , zgięcie w st.łokciowym
 • kd dolnoleżąca: wyprost w st.kolanowym przygotowanie do przejęcia podparcia
 • kd górnoleżąca: przesuwa się do przodu, zgięcie w st.biodrowym i kolanowym do 90 stopni

Cel :

III FAZA OBROTU

 • dysocjacja ruchu obręczy barkowej i biodrowej
 • rozdzielenie kompleksu pracy obu obręczy

Przygotowanie do ćwiczenia:

- j.w

Pozycja wyjściowa :

 • ułożenie na boku
 • kkg tak jak w II fazie
 • kkd w zgięciu w st.biodrowym i kolanowym do 90 stopni

Strefy główne :

1. – Przyśrodkowy brzeg łopatki

KIERUNEK :

 • dogłowowo
 • przyśrodkowo
 • brzusznie

2. – Kłykieć przyśrodkowy k.udowej ( kd.górnoleżącej)
3. - Kłykieć boczny k.udowej ( kd.dolnoeżącej)


IV FAZA OBROTU

Cel:

 • aktywizuje dolnoleżące części ciała Dzieli się na dwie wersje A i B ( różnica polega na pozycji wyjściowej i punktów stymulacyjnych). A – kd dolnoleżąca wyprostowana a górnoleżaca zgięta w st.biodrowym i kolanowym do 90 stopni

Strefy stymulacji :

 • kłykieć przyśrodkowy k.udowej (górnoleżącej)
 • przyśrodkowy brzeg łopatkiB – obie kd dolnoleżąca zgięta w st.biodorwym i kolanowym do 90 stopni , a górnoleżąca wyprostowana

Stredy stymulacji :

 • kłykieć boczny k.udowej (dolnoleżącej)
 • przyśrodkowy brzeg łopatki

 

Bibliografia :
Nowotny – Podstawy fizjoterapii – wybrane metody fizjoterapii
Sadowska – Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
Zembaty – Kinezyterapia tom II

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: