REKLAMA

Metoda Dobosiewicz

Znajduje zastosowanie w zachowawczym leczeniu dziecięcych i młodzieńczych skolioz idiopatycznych.

Według tej metody czynnikiem powstawania i progresji wady są :

 • spłycenie kifozy piersiowej
 • rotacja kręgosłupa
 • rotacja klatki piersiowej.

W wyniku zmian dochodzi do asymetrycznego napięcia mięśniowego, zmniejszenia zakresu ruchomości klatki piersiowej z asymetrycznym ustawieniem żeber i spłycenia kifozy piersiowej.

Charakterystycznymi elementami tej metody są :

1)  asymetryczne ćwiczenia oddechowe
2)  symetryczne, odciążające pozycje wyjściowe

Jest to metoda samodzielna oraz może być stosowana w leczeniu skojarzeniowym z gorsetem typu Cheneau. Składa się z :

 • fazy wstępnej ( kinezyterapia i fizykoterapia)
 • właściwych ćwiczeń czynnej, segmentarnej, trójpłaszczyznowej korekcji deformacji, poprzedzonej mobilizacji
 • ćwiczeń utrwalających korekcję skrzywienia

Metoda ta poza oddziaływaniem na deformację kręgosłupa wpływa również na funkcję
układu oddechowego.

Cele metody :

1) Unieruchomienie żeber ( stawów żebrowo-kreowych i żebrowo-poprzecznych) po stronie wklęsłości skrzywienia oraz mobilizacja poszczególnych segmentów ruchowych.
2) Zahamowanie rotacji kręgów poprzez zwiększenie kifozy piersiowej i zmniejszenie lordozy w odcinku piersiowo-lędźwiowym
3) Uzyskanie pozycji skorygowanej i wyrównanie się czynności bioelektrycznej mięśni strony wklęsłej i wypukłej skrzywienia.
4) Utrwalenie uzyskanej korekcji w pozycji pionowej i podczas chodu. Cele te realizowane są poprze :

I - pozycja

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

II – pozycja

Obrazek - Metoda Dobosiewicz
III – pozycja

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

1) Asymetryczną mobilizację klatki piersiowej i kręgosłupa w trzech symetrycznych pozycjach wyjściowych z wykorzystaniem bodźców proprioceptywnych i eksteroceptywnych.
2) Asymetrycznej mobilizacji klatki piersiowej i kręgosłupa oraz jej derotację w pozycji kifotycznej.
3) Utrwalenie uzyskanej korekcji poprzez skurcz izometryczny mięśni w pozycji antygrawitacyjnej.

Zasady metody :

1) Symetryczna pozycja ćwiczeń
2) Czynny, asymetryczny ruch korekcyjny
3) Kyfotyzacja odcinka piersiowego kręgosłupa
4) Derotacja w płaszczyźnie poprzecznej
5) Oddziaływanie na szczyt skrzywienia
6) Mobilizacja żeber po stronie wklęsłej
7) Stymulacja eksteroceptywna
8) Ruch korekcyjny kręgosłupa i klatki piersiowej połączony z poszczególnymi fazami oddechu
9) Trójpłaszczyznowe przemieszczanie kręgów
10) Czynna autokorekcja
11) Dobór pozycji wyjściowej do ćwiczeń zależny od umiejscowienia szczytu skrzywienia
12) Powietrze podczas wdechu kierowane jest w stronę wklęsłą skrzywienia ( rozciągnięcie)
13) Podczas wydechu obniżeniu ulega strona wypukła skrzywienia ( zmniejszenie rotacji klatki piersiowej i kręgosłupa)
14) Regularne wykonywanie ćwiczeń

Opis ćwiczeń :

Rozgrzewka
Cw.1 – „test Thomasa”
Pozycja wyjściowa :

Obrazek - Metoda Dobosiewicz
Ruch :
Obrazek - Metoda Dobosiewicz

Wskazówki :

 • kontrola ustawienia stopy i kkd ( w osi stawów, NIE może się skręcać do wewnątrz lub na zewnątrz)
 • stopę można ustabilizować poprzez oparcie jej o ścianę
 • dociskać kolano ( kd.leżącej) do podłoża ( NIE może się unosić ponad podłoże)
 • celem ćwiczenia jest rozciągnięcie mięśni

Ćw.2 – „objaw Lasequa”
Pozycja wyjściowa :

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

Ruch :

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

Wskazówki :

 • kontrola ustawienia całej kończyny dolnej (przy zgięciu kd obserwować żeby udo NIE skręcało się do wewnątrz lub na zewnątrz)
 • stopę można ustabilizować poprzez oparcie jej o ścianę
 • dociskać kolano ( kd.leżącej) do podłoża ( NIE może się unosić ponad podłoże)
 • celem ćwiczenia jest rozciągnięcie mięśni

Ćw.3 – „syczenie”
Pozycja wyjściowa :

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

Ruch :

Obrazek - Metoda Dobosiewicz
Wskazówki :

 • w pozycji wyjściowej zrobić głęboki wdech a następnie wykonać ruch ( unieść stopy skierować w stronę twarzową – zgięcie grzbietowe , unieść kkg na podłożę , wykonać wydech z „syczeniem” ,pamiętać aby podczas ruchu cofnąć szyję do tyłu i patrzeć w górę np.sufit, NIE napinać mięśni szyi i NIE kierować głowy (brody) w przód
 • kontrola ustawienia głowy i szyi
 • cel : napięcie mięśni brzucha

Ćw.4 – wąż

Pozycja wyjściowa :

Obrazek - Metoda Dobosiewicz
Ruch :

Obrazek - Metoda Dobosiewicz
Wskazówki :

 • pośladki ustabilizowane ( nie ruchome) , wykonywać za pomocą kkg ruchy wijące
 • elongacja kręgosłupa
 • na zakończenie wykonać skłon w przód , można dodać z dociskiem terapeuty

Obrazek - Metoda Dobosiewicz
Pozycje

Pozycja I

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

Uruchamia odcinek szyjny i górny piersiowy oraz klatkę piersiową

Wymaga ustawienia kkg i kkd pod kątem 90º

Pozycja II

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

Mobilizuje głównie klatkę piersiową oraz segment środkowy i dolny kręgosłupa piersiowego

Wymaga ustawienia kg pod kątem rozwartym a kkd pod kątem 90º

Pozycja III

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

Mobilizuje głównie segment lędźwiowy kręgosłupa

Wymaga ustawienia kkg w oparciu na przedramionach i pod kątem mniejszym niż 90º a kkd pod katem 90º

Ruch odbywa się poprzez asymetryczne oddychanie trójpłaszczyznowe (rozciągnięcie struktur po stronie wklęsłej skrzywienia , a wydech do derotacji strony wypukłej skrzywienia ) z równoczesnym napięciem izometrycznym mięśni w pozycji skorygowanej.

Wskazówki do ćwiczeń :

 • ręce ustawione w tej samej pozycji w jednej linii na szerokość stawów barkowych lekko zgięte stawy łokciowe (aby nie było przeprostów)
 • ciężar ciała równomiernie rozłożony na obie strony ciała (prawą/lewą)
 • wykonać koci grzbiet
 • prawidłowe ustawienie odcinka lędźwiowego w pozycji pośredniej
 • ustawienie kolców biodrowych przednich na tej samej wysokość
 • stawy kolanowe ustawione w tej samej pozycji w jednej linii na szerokość stawów biodrowych
 • stopy ustawione w tej samej pozycji w jednej linii NIE mogą kierować się do środka lub na zewnątrz
 • podczas nabierania powietrza i syczenia kontrolować czy ciężar ciała nie przeniósł się na jedną ze stron (prawą/lewą) , kontrolować ustawienie stawów barkowych(jest tendencja do obniżania któregoś z nich dlatego korygować) , stawów biodrowych (jest tendencja do unoszenia, rotowania któregoś z nich dlatego korygować)

Wdech 

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

Wydech

Obrazek - Metoda Dobosiewicz
Pozycja wyjściowa

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

Wdech

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

Ruch odbywa się poprzez asymetryczne oddychanie trójpłaszczyznowe (rozciągnięcie struktur po stronie wklęsłej skrzywienia , a wydech do derotacji strony wypukłej skrzywienia ) z równoczesnym napięciem izometrycznym mięśni w pozycji skorygowanej.

Wskazówki do ćwiczeń :

 • ręce ustawione w tej samej pozycji w jednej linii na szerokość stawów barkowych lekko zgięte stawy łokciowe (aby nie było przeprostów)
 • ciężar ciała równomiernie rozłożony na obie strony ciała (prawą/lewą)
 • wykonać koci grzbiet
 • prawidłowe ustawienie odcinka lędźwiowego w pozycji pośredniej
 • ustawienie kolców biodrowych przednich na tej samej wysokość
 • stawy kolanowe ustawione w tej samej pozycji w jednej linii na szerokość stawów biodrowych
 • stopy ustawione w tej samej pozycji w jednej linii NIE mogą kierować się do środka lub na zewnątrz
 • podczas nabierania powietrza i syczenia kontrolować czy ciężar ciała nie przeniósł się na jedną ze stron (prawą/lewą) jeśli tak to zwrócić uwagę żeby bardziej obciążył którąś ze stron, kontrolować ustawienie stawów barkowych (jest tendencja do obniżania któregoś z nich dlatego korygować) , stawów biodrowych (jest tendencja do unoszenia, rotowania któregoś z nich dlatego korygować). Pomiędzy poszczególnymi pozycjami wykonuje się tzw.przerywnik

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

Pozycja IV a

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

W pozycji siadu skulonego

Pozycja IV

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

W pozycji siadu płaskiego + pochylenia tułowia w przód

Pozycja V a

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

 • kontrola ustawienia głowy ( stanąć z boku, z tyłu i popatrzeć czy : szyja nie wystaje za bardzo do przodu)
 • kontrola ustawienia barków( czy stawy barkowe są ustawione na tym samym poziomie, żeby NIE wystawał któryś w przód bardziej)

Pozycja V

Obrazek - Metoda Dobosiewicz

 • kontrola ustawienia głowy ( stanąć z boku, z tyłu i popatrzeć czy : szyja nie jest w protrakcji )
 • kontrola ustawienia barków( czy stawy barkowe są ustawione na tym samym poziomie, żeby NIE wystawał któryś w przód bardziej)
 • wciągnięty brzuch
 • kontrola kolców biodrowych ( na tym samym poziomie,
 • kontrola miednicy ( „podwinąć ogonek”)
 • kontrola ustawienia kkd ( stopy na szerokość stawów biodrowych)
 • podczas wydechu (syczenia) kontrolować żeby NIE było pochylenia tułowia do tyłu lub w przód


Bibliografia :
K.Dobosiewicz – Boczne idiomatyczne skrzywienia kręgosłupa , ŚLAM, Katowice 1997
K.Dobosiewicz – Neurophysiological mechnism of the unloading reflex as a prognostic factor in the Elary stages of idiopathic adolescent scoliosis. European Spine Jurnal, 1997, 6/2, 93-97
A.Zembaty – Kinezyterapia tom II

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: