Metoda rehabilitacyjna - SET

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SETCharakterystyka metody :

Metoda Sling Exercise Therapy ( SET)

1.System diagnostyki i leczenia w łańcuchu kinetycznym otwartym i zamkniętym
2.Działanie przeciwbólowe
3.Rozluźnienie
4.Trakcje, autotrakcje
5.Mobilizacje, automobilizacje
6.Stretching
7.Ziększenie ruchomości
8.Trening siły
9.Trening wytrzymałości
10.Trening sensomotoryczny
11.Trening stabilizacji
12.Program komputerowy umożliwiający indywidualny dobór ćwiczeń
13.Ćwiczenia w domu
14.Ćwiczenia grupowe - dziedziny fizjoterapii w których można zastosować Therapi – Master

1.Ortopedia
2.Geriatria
3.Neuropediatria
4.Neurologia
5.Terapia manualna
6.Kinezjologia
7.Fizjoterapia przemysłowa

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SETObrazek - Metoda rehabilitacyjna - SETObrazek - Metoda rehabilitacyjna - SET

Badanie :

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SET

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SET

Leczenie :

Okres ostry

Okres przewlekły

 • dolegliwości bólowe
 • obniżony zakres ruchomości
 • zmiany tkankowe
 • - obniżona siła mięśniowa
 • - obniżona wytrzymałość
 • - zaburzenia w stabilizacji

Cel

Cel

 • działanie przeciwbólowe
 • poprawa ruchomości
 • zmniejszenie napięcia mięśni
 • działanie rozluźniające
 • poprawa sensomotoryki
 • poprawa stabilizacji
 • zwiększenie siły
 • zwiększenie wytrzymałości

Łańcuch kinematyczny otwarty

Łańcuch kinematyczny zamknięty

 • część dystalna nie jest obciążona ciężarem ciała
 • część dystalna jest nieustabilizowana
 • przemieszcza się dystalny przyczep mięśnia
 • ruch w 1 stawie nie powoduje współruchu w sąsiednim stawie
 • izolowany ruch w jednym stawie
 • większa prędkość i swoboda ruchu
 • mniejsza stabilność
 • część dystalna jest obciążona ciężarem ciała
 • część dystalna jest ustabilizowana
 • przemieszczają się oba :proksymalny i dystalny
 • ruch w 1 stawie powoduje współruchu w sąsiednim stawie
 • określony ruch wielostanowy
 • mniejsze przyśpieszenie
 • większa stabilizacja

Ćwiczenia w łańcuchu otwartym

Ćwiczenia w łańcuchu zamkniętym

 • pojedynczych grup mm
 • odtwarzają pojedyncze wzorce ruchowe
 • zwiększona komponenta sił ściskających
 • aktywizują mm.agonistyczne
 • aktywizują mm.synergistyczne
 • nie nadają się do treningu czynności dnia codziennego i sportowego
 • angażuje duże zespoły mięśniowe
 • odtwarzają wzorce funkcjonalne
 • zwiększenie komponentu sił kompresujących
 • aktywizują m.agonistyczne, synergistyczne
 • aktywizują antagonistyczne
 • odzwierciedlają czynności dnia codziennego
 • lepsza stabilizacja dynamiczna - propriocepcja

Sposób zakładania podwieszek

Kończyna górna

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SET
Kończyna dolna

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SET

Stabilizacja

1) Odcinek lędźwiowy
Przyczyny bólu :

Układ stabilizacji biernej

Układ stabilizacji nerwowej

Układ stabilizacji czynnej

Mięśnie globalne - fazowe

Mięśnie lokalne - toniczne

 • prosty brzucha
 • skośny brzucha
 • najszerszy grzbietu
 • czworoboczny lędźwi
 • poprzeczny brzucha
 • wielodzielny (włókna tylne)
 • czworoboczny lędźwi (cz.przyśrodkowa)
 • biodrowo – żebrowy
 • najdłuższy

Przyczepy i funkcja

Przyczepy i funkcja

 • łączą obręcz miedniczną z klatką piersiową
 • egzekwują ruch
 • redukują obciążenie
 • równoważą znaczne siły zewnętrzne
 • odpowiadają za aktywność ruchową
 • przyczepiają się bezpośrednio do kręgów
 • redukcja ruchów
 • stabilizują odcinkowo
 • likwidują siły ścinające
 • kontrolują pozycję kręgów

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SET
Leczenie :
-Ćwiczenia stabilizacyjne dolnego odcinka kręgosłupa

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SETObrazek - Metoda rehabilitacyjna - SET


2) Miednica – Stawy krzyżowo – biodrowe
Przykład ćwiczeń stabilizujących

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SET

3) Staw biodrowy
Przykład ćwiczeń stabilizujących

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SETObrazek - Metoda rehabilitacyjna - SET

4) Staw kolanowy
Przykład ćwiczeń stabilizujących

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SET

5) Odcinek szyjny

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SETObrazek - Metoda rehabilitacyjna - SET

6) Staw ramienny

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SETObrazek - Metoda rehabilitacyjna - SET

7) Inne

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - SET
Bibliografia :
Zembaty – Kinezyterapia tom II Nowotny – Podstawy fizjoterapii cz.III Materiały z kursu
Animacje :
http://terapimaster.net/ http://www.terapimaster.no/index2.asp?iLangId=1 http://www.masaze.org.pl/indexx.php?p=./art/metoda_s.html http://www.setkorea.co.kr/guide_training/guide_training.php3 http://www.privatschulen-nrw.de/fortbildungen/sling-exercise-therapy.html http://www.mtchuizen.com/set.php

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym:

SocButtons v1.4