REKLAMA

Ćwiczenia bierne

W ćwiczeniach tych ruchy w stawach pacjenta wykonuje kinezyterapeuta- stąd nazwa ćwiczenia bierne. Kwalifikują się do tych ćwiczeń mięśnie których siłą oceniana jest na granicy 0-1 stopnia skali.

Cel ćwiczeń biernych :

 • zamiana ruchu biernego na czynny, w mięśniach w których zmiany patologiczne przekreślają takie możliwości, ćwiczenia bierne stosuje się w celu utrzymania i podtrzymania sprawności składowych narządu ruchu tz.więzadeł, mięśni, stawu, oraz utrzymaniu odpowiednio ich długości, elastyczności i ruchomości.
 • opóźniają postęp zmian degeneracyjnych
 • zapobiegają przykurczą i zesztywnieniom stawów
 • zapobiegają obrzękom zastoinowym
 • niedopuszczenie do zrostów w stawie
 • ułatwienie krążenia krwi i chłonki
 • zapobieganie odleżyną
 • zachowanie czucia proprioceptywnego i pamięci ruchowej

Wskazania :

 • jako ćwiczenia przygotowujące kończyny do ruchu po długim unieruchomieniu
 • choroby układu krążenia
 • wczesny okres zawału mięśnia sercowego
 • porażenia i niedowłady mięśni
 • po zabiegu operacyjnym
 • porażenia i niedowłady mięśni szkieletowych
 • zwiększone napięcie spastyczne mięśni
 • nie utrwalone ograniczenia ruchomości stawu
 • zła trofika tkanek miękkich
 • potrzeba utrzymania odpowiedniej długości i elastyczności w mięśniach

Przeciwwskazania :

 • ostre stany zapalne stawów
 • stany zapalne tkanek okołostawowych
 • stany zapalne żył
 • wysoka gorączka
 • złamania ,stany pourazowe ,po złamaniach kości z niepełnym zrostem
 • stany po zwichnięciu
 • urazy skóry, mięśni, innych tkanek
 • bezpośrednio po zabiegach operacyjnych przed wyjęciem szwów.
 • występowanie bólu podczas ćwiczenia


Pozycje wyjściowe do ćwiczeń biernych:
1) W stawach kg

 • pozycja siedząca ma krześle z oparciem dla tułowia
 • przy wykonywaniu ruchów biernych w stawie ramiennym pacjent leży tak aby ramię kg.ćwiczonej znajdowało się poza brzegiem podłoża.

2) W stawach kd

 • pozycja leżąca tylko wówczas kiedy chory nie potrafi siedzieć lub gdy pozycja siedząca nie jest dla niego wskazana.

3) Tułów, głowa i szyja

 • pozycja leżąca

Inne wskazania:

 • u chorych których stan zdrowia stanowi przeciwwskazanie do opuszczania łóżka , wykonuje się ćwiczenia bierne w łóżku w pozycji półsiedzącej lub leżącej z oparciem pod głowę i tułów.
 • odcinek bliższy ćwiczonego stawu musi być ustabilizowany tak , aby ruch odbywał się tylko w tym stawie i nie był wspomagany w innych stawach.

Stabilizację otrzymuje się przez odpowiednio dobraną pozycję wyjściową lub przez zastosowanie pasów stabilizujących.

 • ćwiczenia bierne wykonuje się 1-2 razy dziennie,
 • wszystkie ruchy w ćwiczonym stawie powtarza się 20-30 razy w czasie jednego zabiegu (inne książki podają 30-50 powtórzeń w 1 serii- ilość serii na dzień 3 dla jednego ruchu)
 • wykonując ruchy w stawie trzeba odciągnąć od siebie kości tworzące staw, aby zmniejszyć nacisk i tarcie powierzchni stawowej o siebie
 • stabilizacja odpowiedniego odcinka ma zapewnić wykonywanie ruchu tylko w obrębie mobilizowanego stawu, nie przemieszczanie go na inne sąsiadujące stawy
 • ruch należy prowadzić w pełnym , biernym, fizjologicznym zakresie
 • pozycja wyjściowa pacjenta jest taka jak podczas testowania siły odpowiednich zespołów mięśniowych na stopień 0,1 wdg. Zębatego i Rosławski & Skolimowski

W związku z celem ćwiczeń oraz sposobem ich wykonywania , dzielimy ćwiczenia na

 • ćwiczenia bierne właściwe
 • ćwiczenia bierne redresyjne

Ćwiczenia bierne właściwe- ich celem jest utrzymanie pełnego zakresu ruchomości w określonych stawach i zapobieganie tworzeniu się deformacji. Służą również w zmniejszeniu zastoju żylnego oraz zachowaniu czucia proprioceptywnego i  pamięci ruchowej ( w przypadku porażeń lub niedowładów). Omawiane ćwiczenia znajdują zastosowanie przy stanach przebiegających z obniżeniem siły mięśniowej poniżej 2 w skali Lovetta.

Ćwiczenia bierne wykonuje się w pozycjach izolowanych, a odcinek bliższy wymaga dodatkowej stabilizacji.  Przeciwwskazaniem do stosowania ćwiczeń jest ostry stan zapalny stawu lub tkanek okołostawowych, także ciężki stan pacjenta i znacznie podwyższona ciepłota ciała.

Ćwiczenia bierne redresyjne- są odmianą poprzednich ćwiczeń, polegających na zastosowaniu większej siły zewnętrznej, w celu przezwyciężenia określonego oporu tkankowego. Celem tych ćwiczeń jest przywrócenie normalnego zakresu ruchomości, zniesienie ograniczeń ruchomości w stawach. Aby zapobiec złamaniu podczas wykonywania ćwiczenia obowiązuje stabilizacja odcinka bliższego i chwyt odcinka dalszego możliwie jak najbliżej stawu, w którym wykonuje się ruch (zmniejszenie ramienia siły oporu i ramienia siły obrotowej według zasady- im większej trzeba użyć siły, tym mniejsza musi być dźwignia). Przed przystąpieniem do ćwiczeń , należy przygotować tkanki ( rozluźnienie, zmniejszenie bolesności) co uzyskuje się poprzez wcześniejsze zabiegi fizykoterapeutyczne.

Ćwiczenia trwają od 20-30 minut a powtarza się je 1-2 razy dziennie.

W przerwach między ćwiczeniami (seriami) konieczne jest stosowanie pozycji profilaktycznych i korekcyjnych. Przeciwwskazania są takie same jak w ćwiczeniach biernych właściwych oraz w przypadku
znacznego odwapnienia kości i zmian morfologicznych w układzie kostnym.

Ćwiczenia bierne autoredresyjne- są to takie same ćwiczenia jak redresyjne ale ćwiczący może sam je wykonywać.

Odwiedzenie i przywodzenie w stawie biodrowym i ramiennym

Obrazek - Ćwiczenia bierne

Trójzgięcie w st.biodrowym,kolanowym i skokowym

Obrazek - Ćwiczenia bierne

Rotacja

Obrazek - Ćwiczenia bierne

Odwracanie i nawracanie stopy

Obrazek - Ćwiczenia bierne

Zgięcie i wyprost w st.ramiennym

Obrazek - Ćwiczenia bierne

Zgięcie i wyprost w st.łokciowym

Obrazek - Ćwiczenia bierne

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: