REKLAMA

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego

Przeciwwskazania bezwzględne

Obejmują te stany chorobowe, które ze względów klinicznych lub epidemiologicznych nie mogą być w ogólne poddane leczeniu uzdrowiskowemu, niezależnie od rodzaju uzdrowiska i typu zakładu leczniczego czy formy leczenia uzdrowiskowego. Należą do nich wszystkie choroby wymagające leczenia zachowawczego lub operacyjnego na oddziałach specjalistycznych szpitali lub innych zakładach lecznictwa zamkniętego w miejscu zamieszkania chorego. Obejmują również ciężki stan ogólny i znaczny stopień upośledzenia sprawności organizmu (zniedołężenie, całkowite unieruchomienie, niezdolność do samoobsługi). Przeciwwskazania bezwzględne stanowią również stan po operacyjnym lub zachowawczym leczeniu niektórych chorób np.: choroba nowotworowa w okresie do 5 lat po leczeniu operacyjnym, sztuczny odbyt, nie gojące się rany, przetoki.
Przy kwalifikowaniu chorych w wieku podeszłym i starczym należy brać pod uwagę wiek biologiczny ( ogólną sprawność organizmu i wydolność poszczególnych narządów), a nie tylko wiek metrykalny. Z reguły, jeśli uzna się za celowe zakwalifikowanie do leczenia uzdrowiskowego osoby w wieku podeszłym lub starczym, to należy ja kierować do uzdrowiska położonego najbliżej miejsca zamieszkania.   
Przy zakwalifikowaniu na leczenie uzdrowiskowe należy pamiętać o tym, że przeciwwskazania dotyczą zarówno choroby podstawowej, jak i chorób współistniejących.

Bezwzględne przeciwwskazania ogólne:

-    choroby o ostrym przebiegu np.: ostre choroby zapalne, zawał mięśnia sercowego itd.
-    choroby ze wskazaniami do zabiegów chirurgicznych np.: kamica nerkowa, kamica pęcherzyka żółciowego
-    żółtaczka niezależnie od przyczyny
-    ogniska zakaźne szczególnie ropne zapalenie migdałków, zakażenia okołozębowe, próchnica zębów itp.
-    niewydolność krążenia, oddychania, nerek, wątroby
-    tętniak aorty lub tętnic
-    pełnoobjawowe postacie nadczynności i niedoczynności tarczycy, niewydolność kory nadnerczy, wymagające systematycznej farmakoterapii w warunkach szpitalnych lub kwalifikujące się do zabiegu chirurgicznego
-    cukrzyca w okresie kwasicy lub daleko posuniętymi zmianami naczyniowymi, powikłania cukrzyca
-    nowotwory łagodne
-    nowotwory złośliwe, w tym również przypadki leczone operacyjnie przed upływem  5- letniej obserwacji
-    stany przednowotworowe
-    skazy krwotoczne ciężkiego stopnia
-    przepuklina ze skłonnością do uwięźnięcia
-    pęcherzyce
-    choroby psychiczne, psychonerwice, nerwice z natręctwami i lękami sytuacyjnymi uciążliwe dla otoczenia, starcze zmiany charakterologiczne, niedorozwój umysłowy, otępienie umysłowe
-    padaczka z napadami mimo systematycznego leczenia
-    alkoholizm i narkomania
-    ciąża i okres karmienia
-    wyniszczające choroby układowe
-    przerost gruczołu krokowego z koniecznością cewnikowania pęcherza moczowego
-    zniedołężnienie, całkowite unieruchomienie, niezdolność do samoobsługi
-    nietrzymanie moczu, kału, sztuczny odbyt, owrzodzenie podudzi, przetoki
-    ciężki stan ogólny, niezdolność do transportu, konieczność leczenia szpitalnego
-    przeciwwskazania kardiologiczne


Szczegółowe przeciwwskazania kardiologiczne:

-    migotanie przedsionków, wikłające wadę mitralną serca lub kardiomiopatię pierwotną oraz każde migotanie przedsionków z powikłaniami zakrzepowo- zatorowymi w wywiadzie; w innych przypadkach migotania przedsionków należy do wniosku dołączyć opinię kardiologa, który nie stwierdza przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego
-    liczne skurcze przedwczesne ponad 5/ min.
-    blok pęczka Hisa niezupełny
-    bloki przedsionkowo- komorowe II i III stopnia
-    zespół „ chorego węzła zatokowego”
-    ciśnienie skurczowe ponad 190 mm Hg i rozkurczowe ponad 110 mm Hg
-     nadciśnienie złośliwe
-    powikłania zakrzepowo- zatorowe
-    kardiomiopatia
-    częstoskurcz napadowy komorowy
-    IV stopień wydolności fizycznej wg NYHA

Przeciwwskazania do wczesnej rehabilitacji uzdrowiskowej po zawale mięśnia sercowego:

-    jawna niewydolność krążenia
-    szybko nasilająca się dławica piersiowa
-    znaczne powiększenie serca
-    tętniak serca
-    tętniak rozwarstwiający
-    dysfunkcja mięśni brodawkowatych
-    blok przedsionkowo- komorowy II i III stopnia
-    blok trójpęczkowy niezupełny
-    zwężenie aorty znacznego stopnia
-    utrwalone lub przemijające migotanie przedsionków
-    trudne do opanowania lub o dużej częstotliwości nadkomorowe zaburzenia rytmu
-    nawracające lub częste ektopowe pobudzenie komorowe
-    przebyty w czasie zawału zator w krążeniu dużym lub płucnym
-    świeże lub niedawno przebyte zakrzepowe zapalenie żył
-    ciężkie nadciśnienie tętnicze lub płucne
-    niewyrównane choroby metaboliczne- cukrzyca, nadczynność tarczycy, obrzęk śluzowaty
-    pojawienie się dolegliwości dławicowych i zaburzeń rytmu przy niewielkim obciążeniu ergometrycznym (25- 50 W)
-    wiek powyżej 65 lat

Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego ze względów epidemiologicznych:

-    ostre choroby zakaźne do zakończenia izolacji i całkowitego wyzdrowienia
-    przewlekłe choroby zakaźne i nosicielstwo chorób zakaźnych, w tym gruźlica płuc i innych narządów, choroby przenoszone drogą płciową
-    choroby pasożytnicze w przypadku pasożytów przenoszonych z człowieka na człowieka


Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego w chorobach naczyń obwodowych:

-    wskazania do leczenia chirurgicznego
-    IV stadium choroby wg Fontaine’a

Względne kliniczne przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego

Obejmują nieodpowiedni profil leczniczy wybranego uzdrowiska i niewłaściwy z punktu widzenia etiopatogenezy choroby okres kuracji uzdrowiskowej np.; dla alergii pyłkowej okres kwitnienia roślin. 

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: