REKLAMA

Prawa fizykoterapii

Prawo STEFANA – BOLTZMANNA – każde ciało o temp wyższej od zera bezwzględnego jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego, którego ilość jest wprostproporcjonalna do czwartej potęgi jego temp. w skali Kelvina.
Prawo VIENA – długość fali promenowania emitowanego przez ogrzane ciało jest odwrotnie proporcjonalne do jego temp. bezwzględnej.
Prawo DASRE – MORATA (zachowanie się naczyń krwionośnych pod wpływem ciepła) Bodźce termiczne (ciepło lub zimno) działające na duże pow.skóry powodują przeciwne do naczyń skóry zachowanie się dużych naczyń kl.piersiowej i jamy brzusznej. Naczynia nerek, śledziony i mózgu mają taki sam odczyn jak skóra.
Prawo ARCHIMEDESA – siła wyporu zgodnie z tym prawem zależy od stanu zanurzenia ciała w wodzie , od objętości wypartej przez nie wody.
Prawo SZULTZA – słaby bodziec działa jedynie podtrzymująco na procesy życiowe, bodźce średniego działają na nie jedynie usprawniająco, ćwicząco, a bodźce sline działają niekorzystnie, hamując reakcje lub wywołując reakcje paradoksalne
Prawo GROTHUSA-DRAPERA: przemiany fotochemiczne układu regulującego wywołuje promieniowanie pochłonięte; na przebieg reakcji fotochem. nie ma wpływu pr odbite, przepuszczone lub rozproszone
Prawo LAMBERTA – natężenie promieniowania padającego na skórę zależy od kąta padania oraz jest odwrotnie proporcjonalne do kwadratu odległości między źródłem promieniowania a osobą naświetlaną.
Prawo Du Bois REYMONDA – przyczyną powstania bodźca elektrycznego nie jest sam prąd ale dostatecznie szybka zmiana jego natężenia w czasie.
Prawo OHMA – zgodnie z nim w miarę zwiększania się odległości między elektrodami tkanki stawiają coraz większy opór przepływowi prądu.
Prawo COLUMBA – W polu elektrycznym jony ulegają przesunięciu zgodnie z tym prawem, czyli jony + będą podążały w kierunku bieguna -, a jony obdarzone – w kierunku +
Prawo FARADAYA – Masa substancji wydzielająca się na elektrodzie w procesie elektrolizy jest wprost proporcjonalna do czasu przepływu oraz natężenia prądu
Reguła AMPERE’A – z niej wynika że indukcja magnetyczna równa jest sile, z jaką pole magnetyczne działa na jednostkę długości przewodnika umieszczonego prostopadle do kierunku pola magnetycznego i przez który przepływa prąd elektryczny o netężeniu jednostkowym.
REAKCJE LEWISA – przy niezbyt nasilonym działaniu zimna, połączenie tętniczo żylne naprzemiennie zwężają się i rozszerzają co zapewnia wystarczający przepływ krwi, występuje głównie w naczyniach jest mech obronnym.

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: