REKLAMA

Magnetoterapia i magnetostymulacja

Magnetoterapia
Pola magnetyczne stosowane w terapii fizykalnej :
•    częstotliwość < 100 Hz,
•    indukcja magnetyczna: 0,1 - 30 mT.
•    Przebiegi pól magnetycznych mają kształt: sinusoidy, trójkąta, prostokąta; - przebiegi połówkowe: półsinusoidalne, półtrójkątne, półprostokątne.

Działanie biologiczne pola magnetycznego
•    Zmieniające się w czasie pole magnetyczne indukuje w strukturach elektrolitowych organizmu zmienne napiecie, które zależne jest od wielkości powierzchni, siły i szybkości zmian pola.
•    Jest ono źródłem pola elektrycznego, którego siła przyśpiesza ruch jonów, przy czym pojawia się prąd kataforetyczny.
•    Wraz ze wzrostem szybkości wzrasta wewnętrzne tarcie cząstek elektrolitu przeciwdziałając tej sile i wyrównując w końcu wpływ pola.
•    Wpływ sił Lorentza działających w przypadku poruszania się jonów prostopadle do ich strumienia i również prostopadle do pola magnetycznego.
•    Zachodzi wtedy odchylanie się w przeciwnym kierunku jonów ujemnych i dodatnich.
•    W stałym polu gromadzą się one na barierach, np. błonach komórkowych - następuje więc polaryzacja jonowa (elektryczna).
•    W zmiennym polu magnetycznym zachodzi oscylacja jonów zgodna ze zmianami pola.
•    Zjawiska fizyczne zachodzące w komórkach pod wpływem zmiennych pól magnetycznych prowadzą do uruchomienia procesów fizjologicznych, zwłaszcza w obrębie błon biologicznych, które reagują na niewielkie zmiany  środowiskowe zmianami przepuszczalności i transportu.
Efektem tego jest:
•    zwiększenie dyfuzji przez błony wymuszone przez wzrost energii drgań błon i/lub jonów,
•    wpływ na elektroosmotyczne procesy fizjologiczne,
•    wpływ na procesy neuronalne przez sumowanie się potencjałów miniaturowych.


Zmienne pole magnetyczne indukując w tkankach prądy elektryczne może wywierać wpływ na systemy piezoelektryczne: kolagen, dentyna, keratyna i inne związki białkowe.

•    Powstający prąd piezoelektryczny
 -  pobudza wzrost kości,
-  ruch komórek,
-  zmianę napięcia mięśni przy ruchu.

Pod wpływem zmiennego pola magnetycznego zachodzą zmiany właściwości fizykochemicznych wody:
•    wzrost szybkości krystalizacji,
•    wzrost stężenia rozpuszczonych gazów /zwłaszcza tlenu/,
•    wzrost szybkości sedymentacji i koagulacji zawiesin,
•    woda uzyskuje własności bakteriobójcze.
      Zmiany powyższe utrzymują się jeszcze 30 godzin po zabiegu.

Pole magnetyczne wywiera wpływ na ciekłe kryształy, które wchodzą w skład wielu struktur organizmu, m. in.:  
- rdzenia kręgowego,
- kory nadnerczy,
- jajników,
- hormonów płciowych,
 - struktury mózgu,
- DNA,
- dwóch wewnętrznych warstw błon biologicznych.

 Zmiany strukturalne ciekłych kryształów oddziałują  m.in. na  przepuszczalność błon biologicznych.


Łączne stosowanie pulsującego pola magnetycznego małej częstotliwości z promieniowaniem podczerwonym
•     Obydwa rodzaje energii wywierają korzystny wpływ na wytwarzanie energii w komórce.
•     Pulsujące pole magnetyczne przenika 100% tkanek organizmu,
•     Energia promieniowania podczerwonego o długości fali 880 nm jest absorbowana przez tkanki na głębokości kilku cm.
Dawkowanie zabiegów przy łącznym stosowaniu pulsującego pola magnetycznego i monochromatyczneg promieniowania podczerwonego aparatem Combi 900 Elecsystem

MAGNETOSTYMULACJA
Pola magnetyczne o niskich wartościach indukcji
•    Indukcja magnetyczna <100 T
•    Częstotliwość: od kilku do 3000 Hz
•    Przebiegi o wyższej częstotliwości są modulowane
•    Obwiednie zmodulowanych przebiegów mają częstotliwości nie przekraczające kilkunastu Hz.
Podstawowym parametrem warunkującym efekty biologiczne słabych pól magnetycznych jest stosunek indukcji do częstotliwości.

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: