REKLAMA

Aparatura do ultrasonoterapii

Ultrasonoterapia jest to leczenie przez oddziaływanie ultradźwiękami na organizm człowieka. Stosuje sie jako czynnik:
-    hamujący procesy zapalne
-    zmniejszający napiecie mięśni czyli m.in. jako oddziaływanie przeciwbólowe
-    rozszerzający naczynia krwionośne

Do wytwarzania ultradżwięków o czestotliwościach stosowanych w lecznictwie wykorzystuje sie substancje aktywne elektromechanicznie. Są to substancje, które pod wpływem pola elektrycznego ulegaja odkształceniu. Właściwosci takie wykazują np.: kryształ kwarcu, tytanian baru, winian potasu i inne.
Kryształ kwarcu ma kształt sześciobocznego prostopadłościanu, zamkniętego od góry I dołu sześciobocznym ostrosłupem. Oś przechodząca przez wierzchołki ostrosłupów jest osią symetrii kryształu, trzy osie zaś łączące przeciwległe krawędzie prostopadłościanu są osiami elektrycznymi- biegunowymi.
W normalnych warunkach osie te są ze sobą pod względem elektrycznym zrównoważone. Jeśli jednak kryształ kwarcu odkształcić mechanicznie to na kierunkach wymienionych osi występują ładunki elektryczne I kryształ spolaryzuje się. Zjawisko to nazywa się zjawiskiem piezoelektrycznym.
Odwrócone zjawisko piezoelektryczne jest wykorzystywane do wytwarzania ultradźwięków przez przetworniki piezoelektryczne, których elementem drgajacym jest płytka wycięta z kryształu kwarcu lub płytka z tytaninu baru.
Urzadzenie wytwarzające ultradżwięki o częstotliwościach znajdujących zastosowanie w lecznictwie składają się z dwóch podstawowych układów:
-    układu wytwarzającego drgania elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, czyli generatora prądu wielkiej częstotliwosci
-    układu wytwarzającego drgania mechaniczne wielkiej częstotliwosci, którym jest przetwornik piezoelektryczny.

Należy pamiętać, że energia przekazywana tkankom przez falę ukształtowaną w imulsy jest mniejsze od fali ciągłej o tym samym natężeniu. Jest to zrozumiałe, ponieważ oddziaływanie fali ciągłej zachodzi w sposób nieprzerwany, podczas gdy w fali impulsowej występuje tylko w czasie trwania impulsu.
Stosując zatem ultradźwięki impulsowe, należy zdawać sobie sprawę z tego, że w miarę skracania czasu trwania impulsów, czyli w miarę zmniejszania się wartości współczynnika wypełnienia, zmniejsza się efektywne oddziaływanie ultradźwięków na tkanki.
Istnieją również aparaty wyposażone w dwie głowice, z których każda emituje ultradźwięki o różnej częstotliwości, zwykle 800 i 2400 kHz. Jest to ważne udoskonalenie techniczne, pozwalające wykorzystać w leczeniu chorób skóry efektywne oddziaływanie czestotliwości 2400 kHz, która jak już wspomniano zostaje pochłonienta na małej głębokości.

Aparaty do ultrasonoterapii, czyli ultradźwięków służą do badania narządów wewnętrznych za pomocą fal ultradźwiękowych. Badania są oparte na zjawisku echa ultradźwiękowego. Informacje uzyskane tą metodą mogą być przedstawione na ekranie oscyloskopowym w postaci impulsów, lub w postaci obrazu rozkładu tkanek normalnych i patologicznych. Ultrasonograf holograficzny (ultradźwiękowy), biopsja pod kontrolą USG.

Aparat do terapii ultradźwiękowej ULTRATON D 200

Jest to nowoczesny przenośny aparat, zasilany z sieci 220 V, 50/60 Hz, wyposażony w przetwornik piezoelektryczny o powierzchni ok. 6 cm2, wytwarzający ultradźwięki o częstotliwości 800 kHz i zakresie natężenia od 0,1- 3 W/cm2 , regulowanego w sposób ciągły. Aparat jest przystosowany do wytwarzania fali ultradźwiękowej ciągłej oraz modulowanej o impulsy o współczynniku wypełnienia 1:10 i 1:20.Specjalne urządzenie automatycznie sygnalizuje akustycznie brak dostatecznego sprzężenia miedzy skórą, a przetwornikiem. Czas trwania zabiegu odmierzany jest automatycznie za pomocą urządzenia zegarowego.

Aparat do terapii ultradźwiękowej SONICATOR 730

Sonicator 730 jest przenośnym aparatem ultradźwiękowym emitującym sygnał o częstotliwości 1 i 3 MHz. Może być wyposażony w cztery różne głowice:
-    1 MHz o powierzchni 5 cm
-    1 MHz o powierzchni 10 cm
-    3,3 MHz o powierzchni 1 cm
-    3,2 MHz o powierzchni 5 cm

Aparat automatycznie dostraja się do podłączonej głowicy i jest przystosowany do emisji w sposób ciągły i impulsowy. Czas trwania impulsu wynosi 2 ms, a przerwy miedzy impulsami 8 ms. Współczynnik wypełnienia wynosi 1/5.
Głowice zostały wykonane w sposób absolutnie szczelny, co pozwala na stosowanie zabiegów w środowisku wodnym. Poręczny uchwyt pozwala na wykonanie zabiegu pod wodą bez konieczności wystawiania rąk na działanie ultradźwięków przez osobę wykonującą zabieg. Kontrolka świetlna informuje o niedokładnym przyleganiu głowicy do ciała pacjenta.

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: