REKLAMA

Test Tinetti - pl

Imię i Nazwisko pacjenta:

Data:
Miejsce:
Osoba oceniając:

TINETTI TEST: RÓWNOWAGA
Badany siedzi na twardym krześle bez poręczy. Wykonuje niżej wymienione zadania.

ZADANIE

OPIS WYKONANIA

MOŻLIWE

PUNKTY

OCENA

1.Równowaga w czasie siedzenia

pochyla się lub ześlizguje z krzesła

zachowuje równowagę, zabezpieczony

= 0

= 1

2. Wstawanie z

miejsca

niezdolny do samodzielnego wstania

wstaje, ale sam pomaga sobie rękoma wstaje bez pomocy rąk

= 0

= 1

= 2

3. Próby wstawania

z miejsca

niezdolny do wstania bez pomocy

wstaje, ale potrzebuje kilku prób wstaje przy pierwszej próbie

= 0

= 1

= 2

4. Równowaga

bezpośrednio po wstaniu z miejsca (pierwsze 5 sekund)

stoi niepewnie (zatacza się, przesuwa

stopy, wyraźnie kołysze tułowiem)

stoi pewnie, ale podpiera się, używając chodzika, laski lub chwyta inne przedmioty

stoi pewnie bez żadnego podparcia

= 0

= 1

=2

5. Równowaga

podczas stania.

stoi niepewnie

stoi pewnie, ale na szerokiej podstawie (obie pięty w odległości > 10 cm od siebie ) lub podpierając się laską, chodzikiem itp.

stoi ze stopami złączonymi, bez podparcia

= 0

= 1

= 2

6. Próba trącania

zaczyna się przewracać

= 0

(badany stoi ze

stopami jak najbliżej siebie, badający lekko popycha go, trzykrotnie trącając dłonią w klatkę piersiową na wysokości mostka)

zatacza się, chwyta się przedmiotów, ale

samodzielnie utrzymuje pozycje stoi pewnie

= 1

= 2

7. Próba trącania

przy zamkniętych oczach

stoi niepewnie

stoi pewnie

= 0

= 1

8. Obracanie się o

360 º

ruch przerywany

ruch ciągły

niepewnie (zataczanie się, chwytanie przedmiotów)

pewnie

= 0

= 1

= 0

= 1

9. Siadanie

niepewne (źle ocenia odległość, opada

na krzesło)

pomaga sobie rękoma lub ruch nie jest płynny

pewny, płynny ruch

= 0

= 1

= 2

SUMA PUNKTÓW Z RÓWNOWAGI (przed treningiem)

/ 16

SUMA PUNKTÓW Z RÓWNOWAGI (po treningu)

/ 16

TINETTI TEST : CHÓD


Badany stoi obok badającego; idzie wzdłuż korytarza lub przez pokój –najpierw zwykłym krokiem, a z powrotem krokiem szybkim, ale w sposób bezpieczny.

ZADANIE

OPIS WYKONANIA

MOŻLIWE

PUNKTY

OCENA

10.

Zapoczątkowanie chodu (bezpośrednio po wydaniu polecenia)

Jakiekolwiek niezdecydowanie

(wahanie) lub kilkakrotne próby ruszenia z miejsca

Start bez wahania

= 0

=1

11.Długość i

wysokość kroku:

A. Zasięg ruchu prawej stopy przy

wykroku:

nie przekracza miejsca stania lewej stopy

przekracza położenie lewej stopy prawa stopa nie odrywa się całkowicie

od podłogi

prawa stopa całkowicie unosi się nad podłogą

B. Zasięg ruchu lewej stopy przy wykroku:

nie przekracza miejsca stania prawej stopy

przekracza położenie prawej stopy lewa stopa nie odrywa się całkowicie

od podłoża

lewa stopa unosi się całkowicie nad podłogą

= 0

= 1

= 0

=1

= 0

= 1

= 0

= 1

12. Symetria

kroku

długość kroku prawej i lewej stopy nie

jest jednakowa

długość kroku obu stóp wydaje się

równa

= 0

= 1

13. Ciągłość

chodu

zatrzymywanie się między

poszczególnymi krokami lub inni brak ciągłości chodu

chód wydaje się ciągły

= 0

=1

14. Ścieżka chodu

(oceniać na odcinku ok. 3m, odnotować odchylenia rzędu

30cm)

wyraźne odchylenie od toru

niewielkie lub średniego stopnia odchylenie lub pacjent korzysta z przyrządów pomocniczych (laska itp.)

prosta ścieżka bez korzystania z pomocy

= 0

= 1

= 2

15. Tułów

wyraźne kołysanie lub pacjent korzysta

z przyrządów pomocniczych

nie ma kołysania, ale pacjent podczas chodu zgina kolana, plecy lub rozkłada ramiona

pacjent nie kołysze tułowiem, nie zgina kolan, pleców, nie angażuje kończyn górnych ani nie korzysta z przyrządów pomocniczych

= 0

= 1

= 2

16. Pozycja

podczas chodzenia

pięty rozstawione

pięty prawie stykają się podczas chodzenia

= 0

= 1

SUMA PUNKTÓW Z CHODU(przed treningiem):

/ 12

SUMA PUNKTÓW Z CHODU(po treningiem):

/ 12

SUMA PUNKTÓW Z CAŁEGO TESTU (przed treningiem):

/ 28

SUMA PUNKTÓW Z CAŁEGO TESTU (po treningiem):

/ 28

Ocena:

• poniżej 19 punktów zaliczany był do osób z wysokim ryzykiem upadku

• 19 a 24 punktów oznaczał, że badany jest skłonny do upadków

• powyżej 24 punktów wskazywało na niskie lub brak ryzyka upadków

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: