REKLAMA

Ocena motoryczności Rivermead Subskala (RMA-GF) - pl

Rivermead Motor Assesment Gross Function Subscale(RMA -GF)
Test ten opracowano w celu oceny mobilności pacjentów. Jest to skrócona forma test RMA, która zajmuje około 40 minut do przeprowadzenia. RMA-GF ocenia 13 zdolności, które pacjent ma za zadanie wykonać. Zdolności te dotyczą globalnych możliwości pacjenta.

Ogólne zasady postępowania :

Pokaż pacjentowi jakie zadanie ma do wykonania, abyś był pewny że zrozumiał polecenie.

Ocena pacjent:

  • jesli pacjent wykona zadanie przyznaj = 1 pkt
  • jesli pacjent nie wykonał zadania = 0 pkt

Ocena pacjent: Czy pacjent potrafi – TAK / NIE

1) Siedzieć samodzielnie bez stosowania podpórek i wspomagania (bez trzymania się krawędzi łóżka, bez oparcia stóp).

2) Przejść z pozycji leżącej do siedzącej (wykorzystując jakąkolwiek z metod).

3) Przejść z pozycji siedzącej do stojącej (może wykorzystać ręce aby odepchnąć się).

4) Pacjent musi wstać w 15 sek. i utrzymać pozycję stojąca przez czas 15 sek. (pacjent może użyć pomocy ortopedyczny jeśli jest to konieczne).

5) Transfer z wózka na krzesło przez stronę ciała nie objętą niedowładem ( pacjent może użyć rąk).

6) Transfer z wózka na krzesło przez stronę ciała objętą niedowładem ( pacjent może użyć rąk).

7) Przejść 10m z wykorzystaniem pomocy ortopedycznych (kule, balkonik, laska ale nie może korzystać z ruchomego pachowego pionizatora).

8) Wejść na schody (wykorzystując jakąkolwiek z metod, może korzystać z poręczy i pomocy ortopedycznych ale stopa ma być położona cała i płasko na stopniu).

9) Przejść 10m bez wykorzystania pomocy ortopedycznych.

10) Przejść 10m, podnieść woreczek z piaskiem z podłogi, obrócić się i wrócić (wykorzystując jakąkolwiek z metod oraz pomoce ortopedyczne jeśli są konieczne przy podnoszeniu woreczka. Nie może korzystać z ruchomego pachowego pionizatora. Może użyć którejkolwiek z rąk przy podnoszeniu woreczka.

11) Chód 40m w terenie (może użyć pomocy ortopedycznych: ortez, łusek. Nie może korzystać z ruchomego pachowego pionizatora).

12) Wchodzenie i schodzenie z 4 stopni (pacjent nie może trzymać się za poręcz, może wykorzystywać pomoce ortopedyczne wspomagające chód, które używa w życiu codziennym).

13) Bieg 10m (musi być symetryczny).

14) Podskok na objętej niedowładem kończynie dolnej 5 razy ( musi podskoczyć na przodostopiu bez zatrzymywania się w celu oceny równowagi. Pacjent nie może pomagać sobie rękoma).
Interpretacja :
Minimalna liczba pkt – 0
Maksymalna liczba pkt – 13
Im większy wynik tym mniejsza niepełnosprawność


Bibliografia :
Rivermead Rehabilitation Centre in Oxford England.

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: