REKLAMA

Index chodu (WISCI/ WISCI II ) - pl

Index chodu dla pacjentów po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. (WISCI)

Walking Index for Spinal Cord Injury (WISCI) and WISCI II
WISCI jest narzędziem pomiarowym funkcji chodu, zaprojektowany specjalnie dla potrzeb pacjentów po uszkodzeniu rdzenia kręgowego i badań klinicznych. WISCI ocenia wartość wspomagania ( ortezy, urządzenia wspomagające takie jak balkonik, kule, laska,) wymagane do pokonania odległości 10metrów.

Procedura : Pacjent proszony jest aby przeszedł 10metrów – odległość ta odzwierciedla sposób poruszania się w mieszkaniu.
Ocena : Badacz obserwuje chód pacjenta i ocenia poziom pacjenta w którym jest bezpieczny. Ocenie przepisuje się punktację od 0 do 20.
Poziom 0 oznacza – że pacjent nie jest zdolny do utrzymania pozycji stojącej i uczestniczyć w chodzie.
Poziom 20 oznacza – że pacjent jest zdolny do chodu bez korzystania ze wspomagania, ortez
oraz pomocy osób drugich.
Interpretacja : Brak danych normatywnych lub częściowe wyniki są dostępne, aczkolwiek WISCI zyskuje na popularności i można przeprowadzić porównanie z istniejącymi badaniami. Wyniki testu są oczywiste w interpretacji.
Dopuszczalność : WISCI jest specyficznym testem wykorzystywanym w badaniu pacjentów SCI. Obejmuje on cały zakres oceny zdolności, możliwości chodzenia.
Język : angielski
Użyteczność : Uzyskanie wyniku jest zawsze możliwe, pomimo że pacjent nie może chodzić. Jednakże wykonywanie tego testu u osób z nieznacznym upośledzeniem nie byłoby korzystne ze względu na krótki dystans 10 metrów.
Czas potrzebny do wykonania : uzależniony od stanu pacjenta
Czas potrzebny na obliczenie wyniku : minimalny
Szkolenie : specyficzne szkolenie dotyczące przeprowadzenia testu, nie jest wymagane, definicje dotyczące przyznawania punktacji są jasne i łatwe.
Wymagany sprzęt : Sprzęt dostępny jest zazwyczaj w warunkach klinicznych : 5 metrowe poręcze do nauki chodu, pomoce wspomagające chód ( ortezy, laska, balkonik, kule)

Podsumowanie :
1) Poziomy testu WISCI są odpowiednio dobrane dla indywidualnych potrzeb pacjentów
2) Nie ma żadnych dodatkowych utrudnień ponieważ test mieści się w typowo klinicznych parametrach.
3) Niezbędny jest czas do przeprowadzenia go uzależniony od możliwości pacjenta.
4) Test mógłby być użyteczny gdyby został włączony do praktyki klinicznej i do oceny nowych metod terapii pacjentów SCI
Dodatkowe testy takie jak : 6 minutowy test marszowy , 10 metrowy test marszowy w celu oceny wytrzymałości oraz szybkości chodu mogą być konieczne do wykonania u osób z mniejszym stopniem niepełnosprawności lub są bardziej przydatne dla wykazania poprawy w kontekście 3 lub 6 miesięcy po urazie.
5) Index ten jest szczegółową i kompleksową oceną funkcjonalną chodzenia,uwzględniającą stasowanie sprzętu pomocniczego (balkonik, kule, laska), ortez i pomocy fizycznej ze strony osób drugich.
6) Index chodu wyróżnia 20 poziomów ( od 0- 20).

OPIS - ARKUSZ

0

Pacjent nie jest w stanie stanąć ani chodzić pomimo pomocy

1

Pacjent chodzi w poręczach, w ortezach, i z pomocą 2 osób na odcinku mniejszym > 10m

2

Pacjent chodzi w poręczach, w ortezach, i z pomocą 2 osób na odcinku = 10m

3

Pacjent chodzi w poręczach, w ortezach, i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

4

Pacjent chodzi w poręczach, bez ortez, i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

5

Pacjent chodzi w poręczach, w ortezach i bez pomocy osób na odcinku = 10m

6

Pacjent chodzi o balkoniku, w ortezach i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

7

Pacjent chodzi o 2 kulach, w ortezach i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

8

Pacjent chodzi o balkoniku, bez ortez, i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

9

Pacjent chodzi o balkoniku, w ortezach i bez pomocy osób na odcinku = 10m

10

Pacjent chodzi o 1 lasce/kuli, w ortezach i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

11

Pacjent chodzi o 2 kulach, bez ortez i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

12

Pacjent chodzi o 2 kulach, w ortezach i bez pomocy 1 osoby na odcinku = 10m

13

Pacjent chodzi o balkoniku, bez ortez i bez pomocy osób na odcinku = 10m

14

Pacjent chodzi o 1 lasce/kuli, bez ortez i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

15

Pacjent chodzi o 1 lasce/kuli, bez ortez i bez pomocy osób na odcinku = 10m

16

Pacjent chodzi o 2 kulach, bez ortez i bez pomocy osób na odcinku = 10m

17

Pacjent chodzi bez laski/kuli, bez ortez i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

18

Pacjent chodzi bez laski/kuli, w ortozach i bez pomocy osób na odcinku = 10m

19

Pacjent chodzi o 1 lasce/kuli, bez ortez i bez pomocy osób na odcinku = 10m

20

Pacjent chodzi bez wszelkich pomocy ortopedycznych i rehabilitacyjnych oraz osób

drugich na odcinku = 10m

Pomoc osób 2 osób oznacza maksymalne lub średniego stopnia wspomaganie
Pomoc 1 osoby oznacza minimalny stopień wspomagania
Ortezy
– oznacza korzystanie z 2 lub 1 ortezy, krótkiej lub długiej np.unieruchomienie kończyn dolnych przy pomocy łusek w celu przyjęcia pozycji stojącej
Balkonik – oznacza tradycyjny sztywny balkonik bez kół
Kule – pachowe lub łokciowe
Laska – tradycyjna, prosta laska

Bibliografia :
Amiram Catz, MD, PhD;* Malka Itzkovich, MA, OT - Spinal Cord Independence Measure:
Comprehensive ability rating scale for the spinal cord lesion patient

Pomoce

wspomagające

Ortezy

Pomoc osób

Poziom komfortu

oceniany przez pacjenta

//Poręcze < 10m

Długie ortezy – 2

– 1

2

(max pomoc)

Bardzo komfortowy

//Poręcze 10 m

Krótkie ortezy – 2

– 1

2

(minimalna i średnia pomoc)

Nieznacznie, lekko

komfortowy

Standardowy

balkonik

Blokowane kolano :

Brak blokowania :

1

(minimalna i średnia pomoc)

Ani wygodne, ani

niewygodne

Kule – 2 – 1

Inne :

Nieznacznie, lekko

niekomfortowe

Laska – 2 – 1

Bardzo

niekomfortowe

brak

brak

brak

WISCI Poziom :

 

POMOCE

WSPOMAGAJĄCE

ORTEZY

POMOC

OSÓB

DYSTANS

0

niezdolny

1

Poręcze

Ortezy

2

Mniej >10m

2

Poręcze

Ortezy

2

10m

3

Poręcze

Ortezy

1

10m

4

Poręcze

brak

1

10m

5

Poręcze

Ortezy

Brak

10m

6

Balkonik

Ortezy

1

10m

7

2 kule

Ortezy

1

10m

8

Balkonik

Brak

1

10m

9

Balkonik

Ortezy

Brak

10m

10

1 kula/laska

Ortezy

1

10m

11

2 kule

Brak

1

10m

12

2 kule

Ortezy

Brak

10m

13

Balkonik

Brak

Brak

10m

14

1 kula/laska

Brak

1

10m

15

1 kula/laska

Ortezy

Brak

10m

16

2 kule

Brak

Brak

10m

17

Brak

Brak

1

10m

18

Brak

Ortezy

Brak

10m

19

1 kula/laska

Brak

Brak

10m

20

brak

brak

Brak

10m

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: