REKLAMA

Metoda rehabilitacyjna - Cyriax

Założeniem metody było opracowanie sposobu diagnozowania pacjentów. Wynikało to z istniejących w tamtym czasie trudności w rozpoznawaniu i interpretowaniu dysfunkcji narządu ruchu które głównie dotyczyły tkanek miękkich.

Dlatego autor dokonał podziału tkanek miękkich na dwa typy :
I) tkanki niekurczliwe (wewnętrzne, pasywne) :

 • więzadła
 • powięzi
 • kaletki
 • torebki stawowe
 • opona twarda
 • korzenie nerwowe

II) tkanki kurczliwe ( aktywne ) :

 • mięśnie
 • ścięgna i przyczepy do punktów kostnych

Schemat badania wg autora :

1) Wywiad :

 • czas
 • okoliczności
 • charakterystyka bólu : ostry, tępy, przewlekły
 • kiedy nasila się , kiedy ustępuje
 • określenie miejsca występowania bólu

2) Obserwacja

 • postawy ciała
 • chodu
 • wykonywania ruchów : ocena zakresu ruchu, nawyki, kompensacje

3) Badanie funkcjonalne

 • ruchy czynne
 • ruchy bierne
 • napięcia izometryczne w połowie fizjologicznego zakresu ruchomości

4) Badanie dotykowe

 • w celu oceny nadmiernie napiętych struktur

Badanie funkcjonalne :
Podczas badania tkanek niekurczliwych oceniamy :

 • zgodność objawów w ruchach czynnych i biernych
 • czas wystąpienia objawów
 • określamy zakres ruchomości w każdej płaszczyźnie
 • obecność wzorca torebkowego

Przykład

Dolegliwości w tym samym kierunku

Dolegliwości w przeciwnych kierunkach

 • bolesny ruch czynny
 • bolesny ruch bierny
 • w kierunku zgięcia
 • bolesny ruch czynny w kierunku zgięcia
 • bolesny ruch bierny w kierunku wyprostu

Świadczy o uszkodzeniu struktur

wewnętrznych

Świadczy o uszkodzeniu struktur aktywnych

Wzorzec torebkowy – procentowe zestawienie ograniczeń tych ruchów dla poszczególnych stawów przedstawiony w ten sposób że na początku wymieniamy ruchy najbardziej ograniczone a po nich mniej.
Rozpoznanie wzorca wskazuje nam na toczący się stan zapalny, zwyrodnieniowy w stawie

Staw

Wzorzec torebkowy - ograniczenie

skroniowo – żuchwowy

szczytowo – potyliczny odcinka szyjnego ramienny

mostkowo – obojczykowy

barkowo – obojczykowy ramienno – łokciowy ramienno – promieniowy

promieniowo - łokciowy bliższy

promieniowo – łokciowy dalszy promieniowo – nadgarstkowy śródręcznopaliczkowe, międzypaliczkowe odcinka piersiowego

odcinka lędźwiowego

krzyżowo – biodrowy, spojenie łonowe biodrowy

kolanowy

piszczelowo – strzałkowy skokowo – goleniowy

śródstopno – paliczkowy palucha

śródstopno – paliczkowy palców II-IV

międzypaliczkowe

Otwarcia ust

Wyprost i skłon boczny

Skłon boczny i skręty , wyprost

Rotacja zewnętrzna, odwodzenie, rotacja wewnętrzna

Ból na końcu zakresu ruchu Ból na końcu zakresu ruchu Zgięcie, wyprost

Zgięcie, wyprost, odwracanie, nawracanie

Odwracanie, nawracanie

Pełny zakres ruchu, ból na końcu odwraca. i nawracania

Zgięcie i wyprost

Zgięcie, wyprost

Skłon boczny i rotacje, wyprost

Skłon boczny i rotacje, wyprost

Ból podczas napięcia struktur okołostawowych Wyprost, odwodzenie, rotacja wewnętrzna Zgięcie, wyprost

Ból podczas napięcia struktur okołostawowych

Zgięcie, wyprost Wyprost, zgięcie Zmienny

Zgięcie, wyprost

Ocena czucia końcowego ruchu

Opór końcowy – uczucie przy palpacji, zależne od struktury tkankowej w końcowej fazie ruchów biernych. Zdeterminowane jest rozciągnięciem tkanek wewnętrznych.

Opór końcowy fizjologiczny

• Miękki-elastyczny

-opór mięśni,ścięgien

• Silny-elastyczny

-opór więzadeł

• Twardy-elastyczny

-opóe chrzęstny,torebkowy

• Twardy-nieelastyczny,bezbolesny

-opór kości

Opór końcowy patologiczny

• Spastyczne

 • -nagłe, bolesne zatrzymanie ruchu
 • -wzmożone napięcie mięśniowe

• Torebkowe

 • -występuje znacznie wcześniej
 • -jak w warunkach fizjologicznych

• Puste

 • -bolesny w czasie prowadzenia ruchu
 • -przed fizjologicznym końcem

• Sprężynujące

 • -efekt odbicia
 • -na końcu zakresu ruchu

• Mięśniowe

 • -występuje znacznie wcześniej
 • -jak w warunkach fizjologicznych

• Kostne

 • -odczuwany przed osiągnięciem
 • fizjologicznego zakresu ruchomości

Odpowiedzi tkanek niekurczliwych :

 1. Pełny zakres ruchu, bez bólu, opór końcowy prawidłowy – stan fizjologiczny
 2. Ograniczenie ruchu w płaszczyznach, ból, opór końcowy nieprawidłowy – I / II stopień uszkodzenia więzadła lub lokalne zlepienie tkanek miękkich
 3. Ograniczony ruch, bez bólu, opór końcowy nienaturalny – stan zapalny tk.kostnej
 4. Ograniczony ruch, ból, opór końcowy niefizjologiczny – proces zwyrodnieniowy stawu

Badanie tkanek kurczliwych :

 • poprzez napięcie izometryczne
 • z jednoczesnym ustawieniem stawu nad którym przebiegają
 • w pozycji pośredniej

Odpowiedzi tkanek niekurczliwych :

 1. Napięcie silne, bezbolesne – stan fizjologiczny
 2. Napięcie silne, bolesne – uraz mięśnia (I / II stopień) , ścięgna (stan zapalny),przyczepu
 3. Napięcie osłabione, bolesne – uszkodzenie w pobliżu stawu
 4. Napięcie obniżone, bezbolesne – uraz mięśnia (III stopień) , dysfunkcja nerwów

Przykładowe rysunki badania

Skłon tułowia ( w prawo i w lewo)

Skłon tułowia w przód

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - Cyriax

Mierzymy odległość palców od szpary stawowej

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - Cyriax

Zgięcie wywołuje rozciągnięcie opony od dołu

Zgięcie głowy – rozciągnięcie opony od góry


Test opony na korzenie S1, S2
Pozycja stojąca na jednej nodze – na palcach
Terapeuta przodem do pacjenta trzyma za kkg

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - Cyriax

Testy dla stawu biodrowego

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - CyriaxObrazek - Metoda rehabilitacyjna - Cyriax

Test Thomasa                          Test McMurray


Przykłady dermatomów

Ból oponowy pochodzenia piersiowego

Ból oponowy pochodzenia lędźwiowego

 Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - Cyriax

 Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - Cyriax

C2-C3

C4

 

C5

 

C6

C8

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - Cyriax

TH1


L1

 

L2

 

L4

 


S1

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - Cyriax

W skład wchodzą :

 • trakcje
 • manipulacje
 • mobilizacje
 • masaż poprzeczny
 • iniekcje sterydowe : odstawowe , zewnątrzstawowe
 • naciąganie torebki

Hipoteza tej metody dotyczyła zaklinowania fragmentu tarczy międzykręgowej. Do przemieszczenia krążka najczęściej dochodzi w wyniku urazu, występują objawy neurologiczne.

Charakterystyka :

 • manipulacje przeprowadzamy wtedy gdy nie stwierdzono objawów rdzeniowych , korzeniowych
 • manipulacje i trakcje działają jednocześnie na więcej niż jeden zablokowany segment ruchowy
 • stosowanie dużej siły
 • aby zmniejszyć objawy bólowe, zwiększyć rozciągliwość powstałych w wyniku urazu blizn oraz w celu przekrwienia mięśni, ścięgien i więzadeł w dysfunkcji stosuje się masaż poprzeczny oraz iniekcje
 • masaż poprzeczny stosujemy w tkliwym miejscu ( w obszarze około 2 cm) , głęboki nacisk

prowadzony jest poprzecznie w stosunku do włókien, czas zabiegu 3-5 minut gdy występują silne bóle , 10-15 przewlekłe

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - Cyriax


Masaż poprzeczny
Więcej przykładów na stronie - http://www.om-cyriax.com/info.asp?language=EN&pagina=Transverse%20friction%20massage

Obrazek - Metoda rehabilitacyjna - Cyriax


Iniekcje sterydowe
Więcej na stronie -
http://www.om-cyriax.com/info.asp?language=EN&;;pagina=Infiltrations%20-%20injections
Bibliografia :
Zembaty – Kinezyterapia tom II
Levit – Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu
Kaltenborn – Manualne mobilizacje stawów kończyn – badanie manualne, mobilizacje stawów
http://www.cyriax.pl/
http://www.ombregt.be/
Filmy :
Anatomia, Historia, Ocena funkcjonalna, Uszkodzenia, Leczenie, Metody, Iniekcje

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: