MASC - system klasyfikacji zdolności manualnych dzieci z MPD Wpływ otłuszczenia na wysklepienie stóp i ukształtowanie kończyn dolnych u 7-latków Zaburzenia rozwojowe 6 latka Rozwój fizyczny i motoryczny 6 letniego dziecka

MASC - system klasyfikacji zdolności manualnych dzieci z MPD

MACS to system klasyfikacji umiejętności posługiwania się przedmiotami w codziennych czynnościach. MACS ma na celu opisanie, jaki poziom najlepiej określa możliwości dziecka w relacjach domowych, szkolnych i społecznych. Poziom MACS musi być ustalony w oparciu…

Czytaj więcej

Wpływ otłuszczenia na wysklepienie stóp i ukształtowanie kończyn dolnych u 7-latków

Coraz częściej wykrywane obecnie u dzieci i młodzieży szkolnej występowanie wad statycznych kończyn dolnych, a szczególnie płaskostopia, zmusza do zastosowania odpowiednich środków zaradczych. Prawidłowość doboru środków postępowania wyrównawczego uwarunkowana jest pełną znajomością budowy, czynności kończyn…

Czytaj więcej

Zaburzenia rozwojowe 6 latka

Wśród zaburzeń występujących u dzieci 6-letnich spotkać można:•    Zaburzenia rozwoju ruchowego (niezręczność ruchowa, manualna, zaburzenia lateralizacji)•    Fragmentaryczne zaburzenia funkcji poznawczych (percepcji wzrokowej, słuchowej, mowy, myślenia)•    Zaburzenia rozwoju emocjonalno-uczuciowego (np. nerwice, zaburzenie snu, moczenie nocne)•    Zaburzenia…

Czytaj więcej

Rozwój fizyczny i motoryczny 6 letniego dziecka

W 6 r. ż. dziecko osiąga wzrost: dziewczynki - 116,1 cm, chłopcy – 117,8 cm; oraz masę ciała: dziewczynki – 20,9 kg, chłopcy – 21,8 kg . Kościec dziecka pozostaje nadal „elastyczny i miękki, z…

Czytaj więcej

REKLAMA

 

FACEBOOK

Youtube Zapraszamy na nasz kanał YouTube:
Fizjoterapeutom.pl - YouTube

  • Amputacje (ogólnie)

    wskazania, poziomy, rodzaje - Łukasz Rosenau Definicje Amputacja (odjęcie) –zabieg…

  • Badanie pacjenta

    Rodzaje badania: podmiotowe - wywiad ( dane personalne, dane dotyczące dolegliwości głównej , dotyczące dolegliwości…

REKLAMA


Metoda Vojty w terapii dorosłych