REKLAMA

Edukacja i profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży

AUTOR : Jarosław Dąbrowski, Stanisław Górnowicz, Mirosław Janiszewski, Zbiniew Gola, Aneta Hak, Sławomir Chaberek

CZASOPISMO : Medycyna manualna tom VIII nr.1i2/2004

SŁOWA KLUCZOWE : wady postawy, korekcja, organizacja, profilaktyka

Decorate a home gym

STRESZCZENIE :

Gimnastyka korekcyjna uzyskała w Polsce postawę prawną do prowadzenia przez szkoły obowiązkowej, oddzielnej formy zajęć dla dzieci z zaburzeniami statyki ciała w 1973r.(nowelizacja w 1980r.). Do realizacji zawartych w niej ustaleń niezbędna jest baza i kadra. Kształcenie kadry realizują wyższe uczelnie wychowania fizycznego, oprócz tego uprawnienia do prowadzenia zajęć zkorekcji wad postawy mają nauczyciele wychowania przedszkolnego. Podstawową formą organizacji zajęć WF w szkole dla dzieci klas nauczania początkowego są lekcje zawierające elementy profilaktyki i korekcji wad postawy bądź w postaci rozproszonej, bądź jako osobny zestaw kilkuminutowych ćwiczeń korekcyjnych. W procesie całokształtu oddziaływań korekcyjnych bardzo ważne jest wykształcenie u dziecka świadomości i stałej uwagi na utrzymywaniu prawidłowej postawy ciała w czasie ćwiczeń i wszystkich codziennych czynnościach. Miejscem prowadzenia zajęć korekcyjnych mogą być właściwwie wyposażone sale gimnastyczne bądź pomieszczenia zastępcze (np.korytarz). Zaleca się również prowadzenie ćwiczeń na świeżym powietrzu (np.boisko szkolne, ogródki przedszkolne) oraz w środowisku wodnym (np.basen). Bardzo ważnym czynnikiem procesu wyrównawczo-korekcyjnego jest poprawna organizacja warunków życia dziecka, przestrzeganie przez dziecko zasad higieny pracy, wypoczynku i żywienia. Należy zwrócić uwagę na ogólną ruchliwość dziecka.

PODSUMOWANIE : Artykuł dotyczący organizacji pracy w przypadku prowadzenia zajęć korekcyjnych dla dzieci.

 

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: uwagi@fizjoterapeutom.pl

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: