Diagnoza RZS

Stopnie wydolności w RZS według Goftona

I0 – pełna wydolność czynnościowa, wszystkie ruchy samoobsługi i lokomocji.
II0 – wydolność wystarczająca do wykonywania czynności życia codziennego pomimo bólu jednego lub kilku stawów.
III0 – wydolność znacznie ograniczona, chory może wykonywać bardzo proste czynności, często konieczna pomoc drugiej osoby.
IV0 – unieruchomienie na wózku bądź w łóżku, niemożność obsługi samego siebie, konieczna pomoc innej osoby.

Test Seyfrieda, czyli klasyfikacja stopnia uszkodzenia chrząstki stawowej oparta na badaniu funkcjonalnym

I0 – są ruchy czynne w pełnym biernym zakresie ruchu z obciążeniem mniejszym niż
submaksymalne.
II0 – są ruchy czynne w pełnym biernym zakresie ruchu bez oporu.
III0 – możliwy ruch czynny w odciążeniu w pełnym istniejącym biernym zakresie ruchu.
IV0 – nieznaczny ruch w warunkach odciążenia lub brak ruchu jakiegokolwiek. Test ten używany jest głównie do oceny jednego stawu i nie daje on ogólnego obrazu.

Kryteria diagnostyczne według WHO dla postaci czynnej i nieczynnej w RZS Czynny RZS

1. uczucie porannej sztywności stawów;
2. ból przy ruchu lub wrażliwość uciskowa minimum jednego stawu;
3. obrzęk przynajmniej w jednym stawie;
4. obrzęk innego przynajmniej jednego jeszcze stawu;
5. symetryczne obrzęki stawów z jednoczesnym zajęciem jednoimiennych stawów;
6. guzki podskórne nad wyniosłościami stawów po stronie wyprostnej lub w okolicy stawów
7. zmiany w RTG typowe dla RZS z odwapnieniem;
8. dodatni odczyn Wallera – Rossego tzw. czynnik reumatoidalny dodatni u 70 – 80% chorych, czynnik ujemny nie wyklucza choroby

Jeżeli jest spełnione 5 – 6 kryteriów to rozpoznanie jest pewne, 7 – 8 kryteriów rozpoznanie pewne klasyczne, 3 – 4 kryteria rozpoznanie prawdopodobne.

Nieczynny RZS

1. fakt przebycia w przeszłości zapalenia stawów;
2. symetryczne zapalenie stawów obwodowych;
3. zmiany w RTG przynajmniej II stopnia RZS;
4. dodatni odczyn na obecność czynnika reumatoidalnego, zmiany w RTG wskazujące na RZS;

Spełnione 3 – 4 kryteria rozpoznanie pewne. 2 kryteria rozpoznanie prawdopodobne.

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym:

SocButtons v1.4