REKLAMA

Uproszczone badanie ortopedyczne w kierunku wad postawy ciała

Uproszczone badanie ortopedyczne w kierunku wad postawy ciała u dzieci i młodzieży
A. oględziny z przodu 

Wyznaczamy linie poziome, poprzez połączenie punktów położonych symetrycznie względem siebie, po obu stronach ciała. W warunkach prawidłowych linie te są równoległe względem siebie i do podłoża:

 •     linia barkowa łącząca oba wyrostki barkowe
 •     linia sutkowa
 •     trójkąt: linia sutkowa – pępek
 •     trójkąty talii winny być symetryczne
 •     trójkąt: pępek – linia międzykolcowa
 •     linia międzykrętarzowa
 •     linia rzepkowa, umownie górny lub dolny brzeg rzepki
 •     ustawienie stóp, odległość między kostkami wewnętrznymi ponad 5 cm świadczy o koślawości kolan
 •     ustawienie kolan, odległość między szparami stawów kolanowych ponad 5 cm świadczy o szpotawości kolanowych

Wyznacza się również linie pionową,  biegnącą przez środek brody, wcięcie jarzmowe mostka, wyrostek mieczykowaty, pępek, linie białą, spojenie łonowe i środek odległości między kłykciami przyśrodkowymi kości udowych oraz kostkami przyśrodkowymi kości piszczelowych. Linia ta powinna padać na środek płaszczyzny podparcia stóp.

B. oględziny z boku 

Linie pionowa biegnie przez wyrostek sutkowaty, barkowy łopatki, krętarz większy kości udowej, głowę strzałki i nieco w przód od kostki bocznej;

 •     ustawienie głowy i szyi – wysunięta lub cofnięta
 •     zarys klatki piersiowej – wysklepiona lub płaska
 •     zarys pleców – kifoza powiększona lub pomniejszona
 •     kształt lordozy lędźwiowej – powiększony lub pomniejszony
 •     zarys powłok brzusznych – płaski lub wypukły
 •     ustawienie miednicy – w przodopochyleniu lub w tyłopochyleniu
 •     przeprost lub przykurcz w stawach kolanowych, kształt stopy
 •     ustawienie barków i łopatek

C. oględziny z tyłu

Linia pionowa przebiega przez guzowatość potyliczną zewnętrzną,wyrostki kolczyste wszystkich kręgów, szparę pośladkową, środek odległości między kłykciami przyśrodkowymi kolan i kostek wewnętrznych stóp i pada na środek płaszczyzny podparcia stóp;

 •     linia barków
 •     linia dolnych kątów łopatek, a także odległość łopatek od wyrostków kolczystych kręgów i odstawanie dolnych kątów od klatki piersiowej
 •     linia łącząca najwyższe punkty talerza biodrowego
 •     linia międzykrętarzowa
 •     linia fałdów pośladkowych i napięcie mięśni pośladkowych
 •     linia łącząca fałdy zgięcia w dołkach podkolanowych
 •     ustawienie głowy i szyi
 •     ustawienie pięt – odchylenie kości piętowej od osi długiej na zewnątrz świadczy o koślawości stóp, natomiast odchylenie kości piętowej do wewnątrz świadczy o szpotawości stóp.

k

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: uwagi@fizjoterapeutom.pl

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: