REKLAMA

Rozpoznanie niepełnosprawności

Objawy zaraz po urodzeniu

Jeśli dziecko ma to

i także to

może mieć

Urodzony słaby, rozlany lub wiotki, miękki

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Niezdolny aby unieść głowę lub poruszyć kończynami górnymi

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności


 

 

 

Trudne rodzenie

Wstrzymywany oddech

Urodzony z sinicą

Urodzony przed 9 miesiącami i bardzo mały

Mózgowe porażenie

(cerebral palsy)

Opóźniony rozwój

Okrągła twarz

Skośne oczy

Gruby język

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Zespół Downa

Kretynizm (niedorozwój umysłowy)

Mała głowa lub mała górna, szczytowa część głowy

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Małogłowie

(microcephalia)

Niedorozwój umysłowy

Żadne z wyżej wymienionych

Opóźniony rozwój

Inna przyczyna

Nie ssa poprawnie lub krztusi

się mlekiem , jedzeniem

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Mleko pcha wraz z językiem na zewnątrz

W ogóle nie ssa

Mózgowe porażenie

Nie potrafi ssać poprawnie

Krztusi się, mleko wraca przez nos

Rozszczep podniebienia

(cleft palate)

Poważne opóźnienieJedna lub obie stopy obracają

się do wewnątrz lub na zewnątrz

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Brak innych objawów

Stopa szpotawa

(clubb foot)

Ręce wiotkie, sztywne lub szpotawe

Stawy sztywne, w pozycji wyprostowanej lub zgięte

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Wrodzona sztywność

wielostanowa

(arthrogryposis)

Ciemny guz na plecach

Rozszczep kręgosłupa

(spina bifida)

Ciemny guz na plecach

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Stopa szpotawa

Nadmiernie zgięta w górę

Nieruchoma z brakiem czucia

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Rozszczep kręgosłupa

Głowa za duża , ciągle rośnie

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Może rozwinąć się :

Objaw zachodzącego słońca

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Wzrastająca psychiczna i fizyczna niepełnosprawność

Ślepota

Wodogłowie

(hydrocephalus)

Głowa za duża , ciągle rośnie

 

Może rozwinąć się :

Objaw zachodzącego słońca

Wzrastająca psychiczna i fizyczna niepełnosprawność

Ślepota

Podczas urodzenia oznaka rozszczepu

Może rozwinąć się :

Objaw zachodzącego słońca

Wzrastająca psychiczna i fizyczna niepełnosprawność

Ślepota

U starszych dzieci tasiemiec lub guz w mózgu

Niekompletna górna warga

i/lub sklepienie ust

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Utrudnione karmienie

Utrudniona mowa

Rozszczep podniebienia

Zajęcza warga

(hare lip)

Wrodzone deformacje, ubytki

lub brak części ciała

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Może być lub nie powiązany z innymi problemami

Zobacz:

Wrodzone ubytki

Amputacje

Zespół Downa

Opóźniony rozwój

Nieprawidłowa pozycja lub

sztywność

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Od urodzenia

Niektóre mięśnie są wiotkie

Niektóre stawy sztywne

Kontrola głowy i umysł prawidłowa

Wrodzona sztywność

wielostanowa

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Jeśli dziecko ma to

i także to

może mieć

Jedno ramię osłabione lub w

niewłaściwej pozycji

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Rusza niewiele ramieniem

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Porażenie splotu górnego

(Erb’s palsy)

Kończyna dolna po tej samej stronie

często objęta procesem chorobowym

Hemiplegia

(p.połowicze)

MPD

Zwichnięcie stawu

biodrowego

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Podczas odwiedzenia kkd tak jak na obrazku słychać charakterystyczne trzaśnięcie lub nie można znacznie odwieść kkd

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Zwichnięcie stawów biodrowych

(Dislocated hip)

Może występować w :

Rozszczep kręgosłupa

Zespół Downa

Wrodzona sztywność

wielostanowa

Opóźniona reakcja wzroku

lub dźwięki

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Może wynikać z jednego problemu lub kombinacji

Sprawdź dziecko w kierunku :

Opóźniony rozwój

MPD

Ślepota (blindness)

Głuchota (deafness)

Objawy u dziecka

Jeśli dziecko ma to

i także to

może mieć

 


 

Wolniej niż inne dzieci:

obraca się, siada, używa rąk, interesuje się, chodzi, mówi

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Wolniej w wielu lub wszystkich

obszarach :

Opóźniony rozwój

Okrągła twarz

Skośne oczy

Pojedyncza głęboka fałda na ręce

Zespół Downa

(mongolism)

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Ruch i odpowiedź/reakcja wolne

Chłodna i sucha skóra

Obrzęknięte/nalane powieki

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Kretynizm (niedorozwój umysłowy)

Ciągłe nieprawidłowe wzorce

ruchowe, pozycje i/lub sztywność

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

MPD

Ocenić dziecko w kierunku :

Ślepoty

Głuchoty

Niedożywienie

Nie reaguje na dźwięk, nie

mówi w wieku 3 lat

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Może reaguje na niektóre dźwięki

Sprawdzić dziecko w kierunku zapalenia ucha

Sprawdzić dziecko :

Głuchota

Poważnie opóźniony rozwój

Poważne MPD

Nie obraca głowy w kierunku

bodźca, nie zwraca uwagi na przedmioty do czasu jak się nie dotknie osoby

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Oczy mogą lub nie wyglądać

normalnie

Ślepota i/ lub

Umysłowe upośledzenie

Poważne MPD

Oczy lub powieki wykonują

spontaniczne, niekontrolowane ruchy

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Ślepota

Przedawkowanie leków

MPD

Inne choroby, uszkodzenia z zajęciem mózgu

Całe ciało wykonuje

spontaniczne, niekontrolowane ruchy

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Zaczyna nagle, mogło spaść i utracić przytomność

Dziecko jest w normie (lub bardziej niż w normie ) pomiędzy pojedynczymi incydentami

Padaczka

(U każdego dziecka lub tego samego każdy atak, wzorzec przebiega inaczej)

Powolne, nagłe lub rytmiczne ruchy dosyć ciągłe (z wyjątkiem snu) bez utraty przytomności

Atetotyczne MPD

Ciało lub poszczególne

odcinki sztywnieją przy zmianie pozycji:

Słaba kontrola całego lub wycinku ruchu

Wzorzec wyprostny

Krzyżowanie kkd

U każdego dziecka inny wzorzec

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Spastyczne MPD

Części ciała osłabione lub porażone

Jeśli dziecko ma to

i także to

może miećMiękki, lub rozlany zwiotczały

Osłabione poszczególne części ciała lub całość

Zachowane czucie w częściach ciała objętych procesem chorobowym

Brak spastyczności

( mięśnie napięte brak kontroli)

Norma po urodzeniu


 

Rozpoczyna się gorączką i

„złą” grypą przed 2 rokiem życia

Nieregularne wzorce ruchowe osłabionych części ciała

Często w jednej lub obu kd

Czasem w barku ,ramieniu, ręce

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Heinego-medina

(poliomyelitis)

Pojawia się powoli i jednostajnie pogarsza się

Po tej samej stronie ciała

Dziedziczone

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Zanik mięśni

(muscular atrophy)

Porażenie rozpoczyna się od kkd i podąża w górę, może zając całe ciało lub

Wzorzec porażenia jest niestały

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Kleszczowe porażenie

Zespół Guillain-Barre (ostra zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna)

Porażenie chemiczne, alergiczne (jedzenie), pestycydy

Guz na plecach

Gruźlica kręgosłupa

(tuberculosis of spine)

Miękki, lub rozlany zwiotczały

Osłabione poszczególne części ciała lub całość

Jedna lub dwie ręce lub stopy

Rozwija się wolniej u starszych dzieci, pogarsza się

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Trąd (leprosy)

Guz na plecach

Stopa wiotka, często z brakiem czucia

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Rozszczep kręgosłupa

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Zazwyczaj utrata czucia

 

Utrata czucia poniżej uszkodzenia

Uszkodzenie kręgosłupa, szyi

Może występować lub nie z skurczami mięśni

Utrata kontroli nad pęcherzem i jelitem

Uszkodzenie rdzenia kręgowego

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Uszkodzenie nerwów

Osłabienie rąk, czasami

wskazane jest użycie kul

Osłabienie z sztywnością, spastycznością mięśni

 • Zachowane czucie
 • Zazwyczaj przyjmuje jeden z pośród tych wzorców
 • MPD (lub udar-starsze dzieci)
 • Inna przyczyna
 • Ból stawów
 • Mięśnie napięte, oporne na ruch z powodu bólu stawów
 • Ból stawów
 • Jeden staw lub większa ilość
 • Rozpoczyna się lub nie wraz z grypą
 • Występują okresy ostre i remisji
 • Młodzieńcze zapalenie stawów
 • Inna przyczyna
 • Problemy związane z chodem

Jeśli dziecko ma to

i także to

może mieć

Pochyla się lub upada na

jedną ze stron z każdym krokiem

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Jedna kd jest krótsza i słabsza

Sprawdzić w kierunku :

Heinego-medina

MPD

Zwichnięcia w stawie biodrowym

Zaczyna się między 4 a 8 r.ż

Może narzekać na ból kolana

Uszkodzony staw biodrowy

Chodzi z kolanami

złączonymi razem

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Skurcze i napięcie mięśni

Górna część ciała zajęta nieznacznie

Diplegia spastyczna

Paraplegia

Stoi i chodzi z kolanami

złączonymi razem i stopami oddalonymi od siebie

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Stopy ustawione od siebie na odległość 3” w wieku 3 lat

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Norma od 2-12

Stopy ustawione od siebie na odległość większą niż 3” w wieku 3 lat

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Koślawość

Chód niezgrabny z jedną

stopą chodzącą na palcach

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Skurcze mięśni, słaba kontrola po tej stronie ciała.

Ręka po tej samej stronie często zajęta chorobą

Hemiplegia

Udar u osoby starszej

Chód niezgrabny z kolanami

zgiętymi i rozdzielonymi kd

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Słaba kontrola równowagi

Nierówne kroki

Nagłe niekontrolowane ruchy mogące spowodować upadek

Atetotyczne MPD

Powolny,”pijany” chód

Późno zaczyna chodzić i często występują upadki

Ataksja (brak kontroli równowagi)

Zespół Downa

Kretynizm

Chodzi na palcach

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Osłabienie szczególnie w kkd i stopach

Stopniowo pogarsza się

Dystrofia mięśniowa

Sztywność kkd i stóp

Spastyczne MPD

Brak innych

Norma? ( u niektórych dzieci pierwszy chód odbywa się na palcach )

Chodzi z rękami

uciskającymi na uda oraz z kolanami zgiętymi w tył

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

 Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Heinego-medina

Dystrofia mięśniowa

Arthritis

inne

Stopa opadająca

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Dziecko podnosi stopę wysoko z

każdym krokiem tak aby nie zahaczyć

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Rozszczep kręgosłupa

Zanik mięśni

Uszkodzenia nerwów i mięśni

J.w

Upada, pochyla się z jednej

strony na drugą z każdym krokiem

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

1kd znacznie osłabiona, krótsza

Spowodowane osłabieniem mięśni po stronie uda lub zwichnięcie obu bioder

Zespół Downa

Dystrofia mięśniowa

Dzieci które nie rosną

Zwichnięcie bioder

Chód z jednym lub dwoma

biodrami, kolanami, stopami zgiętymi

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Stawy nie mogą być powoli rozprostowane kiedy dziecko jest rozluźnione

Przykurcze mięśni

Zrośnięte stawy

Stawy mogą być stopniowo rozprostowane kiedy dziecko jest rozluźnione

Spastyczność

MPD

Stawy kolanowe skierowane na zewnątrz, kaczkowaty chód, upada z jednej strony na drugą

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

 

Poniżej 18 miesiąca

Często norma

Kombinacje :

Stawy powiększone, ciężkie

Dziecko niskie jak na wiek

Kości słabe, zgięte lub proste złamanie

Kkg i kkd są krótkie w stosunku do reszty ciała

Brzuch i grzbiet choreObrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Rozważyć :

Krzywica (rickets)

Kostnienie niedoskonale

Karłowatość (dwarfism)

Kretynizm

Zespół Downa

Zwichnięcie st.biodrowych

Stopa płaska

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Brak bólu i innych problemów

Norma

Ból pojawia się na łuku stopy

Deformacje

MPD

Heinego-medina

Zespół Downa

Rozszczep kręgosłupa

Skrzywienia i deformacje kręgosłupa

Jeśli dziecko ma to

i także to

może mieć

Skrzywienie boczne

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Podczas zgięcia ciała w przód pojawia się garb

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Skolioza

Może się pojawiać w wyniku rozszczepu kręgosłupa, Heinego- medina, dystrofi mięśniowej, i innych

Kołyskowe plecy

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Brzuch odstający , wypchnięty

Przykurcz lub osłabienie mięśni brzucha

Lordoza

Może się pojawiać w: Heinego-medina, dystrofi mięśniowej, MPD, rozszczep kręgosłupa, Zespół Downa, u dzieci które nie rosną

Plecy okrągłe

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Kifoza

Może się pojawiać w: Arthritis, uszkodzenie rdzenia kręgowego, MPD, kostnieniu niedoskonałym

Trudne, bolące zgięcie lub guz

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

 

Rozpoczyna się powoli bez bólu

Dziedziczne

Może doprowadzić do porażenia dolnego odcinka ciała

Gruźlica kręgosłupa

Ciemny guz

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Po urodzeniu

Czasem tylko miękki albo z lekką opuchlizną wokół kręgosłupa

Osłabienie utrata czucia w kkd i dolnego odcinka ciała

Rozszczep kręgosłupa

Inne deformacje

Jeśli dziecko ma to

i także to

może mieć

Brakujące części ciała

Wrodzone

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Wrodzone z brakującą kończyną lub niekompletną

Utrata w wypadku, amputacja

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Amputacje

Stopniowa utrata palców ręki,stopy,dłoni,stopy

Utrata czucia

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Zapalenie kości i szpiku

(osteomyelitis)

Spotykane w :

Trąd

Rozszczep kręgosłupa

(stopa)

Problem ręki

Porażenie wiotkie

Może doprowadzić do przykurczów, problemów z otwarciem dłoni

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Pojawia się w :

Dystrofi mięśniowej

Zanik mięśni

Heinego-medina

Uszkodzenie rdzenia na poziomie szyi

Trąd

Uszkodzenie splotu

Niekontrolowane napięcie mięśni

Spastyczność

Ręka zaciśnięta w pięść

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Spastyczne MPD

Oparzenia, blizny

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Oparzenia

Stopa szpotawa, zgięta

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Może zaczynać się od wiotkości a następnie zmieniać się w sztywność, jeśli nie jest stosowane działanie prewencyjne powstają przykurcze

Pojawia się w :

Dystrofi mięśniowej

Heinego-medina

Rozszczep kręgosłupa

Arthritis

MPD

Uszkodzenie rdzenia

Sygnały które pojawiają się często z lub wtórnie z innymi wadami

Jeśli dziecko ma to

i także to

może mieć

Opóźniony rozwój

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

 

Przyczyną może być powolna lub niekompletna funkcja mózgu lub głęboka niepełnosprawność

Spotykane w :

Upośledzenie umysłowe

MPD

nadopiekuńczość

Spotykane w :

Upośledzenie umysłowe

MPD

Przykurcze

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Osłabione lub spastyczne mięśnie

Zaburzona równowaga mięśniowa

Wtórnie spotykane w :

Heinego-medina

MPD

Rozszczep kręgosłupa

Arthritis

Dystrofia mięśniowa

Erb’a porażenie

Amputacje

Trąd

Problemy z zachowaniem

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Mogą pojawiać się przy :

Uszkodzeniu mózgu

Trudność w zrozumieniu sytuacji

Trudna sytuacja w domu

Nadopiekuńczość

Niektóre dzieci z padaczką w wyniku uszkodzenia mózgu, wyrywają włosy, gryzą się

Problemy z zachowaniem

powszechnie występują w :

Opóźnienie umysłowe

Padaczka

MPD

Przyczyny emocjonalne :

Uszkodzenie rdzenia

Dystrofia mięśniowa

Głuchota

Problemy z mową i

komunikacją

Często głuchota, ślepota lub oba

Niektóre dzieci słyszą i widzą

dobrze ale nadal nie mówią

Obrazek - Rozpoznanie niepełnosprawności

Może pojawić się razem z :

Głuchota

Opóźniony rozwój

MPD

Zespół Downa

Zajęcza warga

Rozszczep podniebienia


Bibliografia :
Disabled Village Children - A guide for community health workers, rehabilitation workers, and families = rozdział 6
Tłumaczenie [email protected]

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: