Postępy w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa

AUTOR : Jerzy Przybylski

CZASOPISMO : Medycyna Manualna - tom X nr. 2i3 / 2006r.

scoliosis-patient-rsc-brace-rigo-cheneau-xray-ortholutions

SŁOWA KLUCZOWE : skolioza, etiologia, ćwiczenia w skoliozie

STRESZCZENIE :

Celem doniesienia jest omówienie ważniejszych metod zachowawczego leczenia skolioz. Autor przyznaje; że największy postęp dokonał się w metodach operacyjnego leczenia skoliotycznych deformacji - czego nie można powiedzieć o leczeniu zachowawczym. Czynnikami utrudniającymi dobranie odpowiedniej metody leczniczej jest zarówno fakt braku znajomości etiologii jak i niemożności wcześniejszego rozpoznania skoliozy progresującej. Na złożoność problemu składa się różnorodność czynników między innymi płeć, wiek powstania skoliozy, stopień dojrzałości kostnej, rodzaj lokalizacji wielkości skrzywienia a także często typ budowy chorego. W tej sytuacji zrozumiałym jest fakt, że nadal toczy się dyskusja nad celowością stosowania różnych rodzajów ćwiczeń, technik czy przyrządów do poszczególnych metod leczenia, z których każda według jej autora wydaje się być najlepszą i godną szerokiego zastosowania. Za istotny postęp w leczeniu zachowawczym skolioz na obcenym etapie wiedzy autor uznaje: możliwości wczesnego wykrycia skoliozy, określenia stopnia progresywności, wyraźny rozwój metod terapeutycznych uwzględniających patogenezę i patomechanikę skolioz oraz przekonanie o konieczności indywidualizacji postępowanie terapeutycznego w odniesieniu do każdego chorego.

WNIOSKI :

1) Właściwym kierunkiem poznania etiologii skolioz idiopatycznych wydają się być dalsze badania w zakresie genetyki molekularnej i poznawaniu roli neurotransmiterów w obrębie pnia mózgu.

2) W ostatnich latach coraz więcej przywiązuje się roli przykurczowi zgięciowo-odwiedzeniowemu dysplastycznego biodra u niemowląt.

3) Rozwój deformacji w układzie kończyny dolne-miednica-kręgosłup powinno śledzić się w grupie pacjentów m.in u których stweirdzono jeden z "siedmiu objawów" wg. Mau H. dzieci z małą aktywnością ruchową z porodów pośladkowych, przedwczesnych czy też z rozpoznaną dysplazją stawu biodrowego.

4) Wzmacnianie mięśni prostowników grzbietu powoduje lordotyzację odcinka piersiowego czyli zmniejszenie kifozy piersiowej a tym samym zwiększają rotację kręgosłupa stając się istotnym czynnikiem powiększającym skrzywienie.

5) W ostatnich latach obserwuje się próby hamowania progresji skolioz za pomocą ćwiczeń wybranych grup mięśniowych w tak zwanychłańcuchach zamkniętych z relaksacją poizometryczną, a także poprzez mobilizację stawów krzyżowo-biodrowych.

6) Należy stosować ćwiczenia kifotyzujące, antygrawitacyjne lub samokontroli postawy przed lustrem, każdorazowo dobrane indywidualnie do pacjenta.

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym:

SocButtons v1.4