REKLAMA

Odruchy prymitywne

Odruchy

Wykonanie

Odpowiedź

Czas

Patologia

Skórne

- chwytny dłoni

- chwytny stóp

- rdzeniowy kręgosłupowy Galanta

Drażnienie

dłoni

przedniej części podeszwy

skóry pleców przykręgosłupowo od łopatki do okolicy Th-L

toniczne zgięcie palców 2-5 przywiedzenia kciuka

toniczne zgięcie 5 palców

wygięcie tułowia na stronę

bodźca

do 3-4 mieś.

do 10-20 mieś.

do 4 mieś.

Zagrożenie: dyskinetyczne spastyczne

Wyprostne

toniczne

- nadłonowy

- skrzyżowany

Wg.Vojty

W suplikacji

Pionowy, ucisk na brzeg górny spojenia łonowego

Bierne zgięcie 1 kd w biodrze i kolanie, wciskanie uda w kierunku panewki stawu

przywidzenie, rotacja wew.,

rozstawienie palców stóp

Wyprost obu kkd

Wyprost kd przeciwnej ,

do 4 tyg. do 6 tyg.

po 3 miesiącu

Wyprostne

Fazowe

- nadgarstka

- piętowy

W suplikacji

Zgięcie kkg w barku i łokciu, grzbietowe dłoni - uderzenie młoteczkiem w nadgarstek w kierunku łokcia

Zgięcie kkd w biodrze i kolanie, grzbietowe stopy - uderzenie młoteczkiem w kierunku kolana

Okresowe ruchy prostowania tej kończyny

do 4 tyg.

Od urodzenia

po 3 miesiącu

Podparcia

- wyprost nóg

- automatyzm chodu

Trzymanie za tułów w

ułożeniu pionowym

Zbliżanie do podłoża

Stopy dotykają podłoża przechylenie tułowia w przód z naciskiem na jedną ze stron

Wyprostna nóg i tułowia

Naprzemienne ruchy zginania i prostowania nóg z pociąganiem tułowia w

przód

do 4 tyg.

po 3 miesiącu

 

Ustno-twarzowe

- Babkina

- ssania

- rootingreflex (z warg i kącików ust)

- RAF (akustyczno- twarzowy)

- ROF (optyczno- twarzowy)

W suplikacji lub na boku, ucisk na obie dłonie

Włożenie małego palca do ust

Drażnienie dolnej i górnej wargi oraz kątów ust

Klaskanie w pobliżu uszu

Zbliżanie dłoni do oczu

Otwarcie ust

Ruch ssania

Obrót głowy w kierunku drażnienia

Odruchowe mruganie

do 4 tyg. do 3 mieś. do 3 mieś.

od 10 dnia do końca życia

od 3 mieś. do końca życia

po 6 tyg.

po 6 miesiącu po 6 miesiącu

brak reakcji słuchowej po

3 miesiącu

brak reakcji po 5 miesiącu

1) Odruchy rdzeniowe

Odruch

Opis

Czas

Podparcia

Obrazek - Odruchy prymitywne

Składa się z 2 części:

- odruch magnesowy

- dodatnia reakcja podparcia

Odruch magnesowy : drażnienie stopy powoduje podążanie kd za bodźcem

Dodatnia reakcja podparci : postrawienie stopy dziecka na podłożu wywołuje toniczny wyprost kd

do 2 miesiąca do 4 miesiąca

Skrzyżowanego wyprostu

Polega na prostowaniu i przywodzeniu 1 kd, podczas drażnienia podeszwy 2 kd

do 2 miesiąca

Pchnięcia kończyny

Obrazek - Odruchy prymitywne

Zgięta kd - drażnienie stopy powoduje wyprost

kończyny

do 2 miesiąca

Skrócenia tułowia=Galanta

Obrazek - Odruchy prymitywne

Drażnienie skóry pleców podowuje wygięcie tułowia w stronę bodźca z jednoczesnym trójzgięciem kd po stronie przeciwnej.

do 4 miesiąca

Moro

Obrazek - Odruchy prymitywne

Składa się z 2 części:

- I faza : gwałtowne odwiedzenie kkg i rozstawienie palców rąk ruch odbywa się od centrum do peryferii ciała.

II faza : odbywa się od peryferii ciała do środka:

dziecko zamyka środek ciała, zgina kończyny, zaciska palce w pięści

do 6 miesiąca do 6 tygodnia

2) Odruchy opuszkowe

Odruchy

Wykonanie

Odpowiedź

Czas

TOB – toniczny

odruch błędnikowy

Obrazek - Odruchy prymitywne

Zmiana ułożenia z pozycji pronacyjnej do suplinacyjnej

Zmiana ułożenia z pozycji suplinacyjnej do pronacyjnej

Wzrost napięcia prostowników tułowia i kończyn

Wzrost napięcia zginaczy tułowia i kończyn

do 4 miesiąca

ATOS –

asymetryczny odruch szyjny

Obrazek - Odruchy prymitywne

Obrót głowy w bok

Wyprost kończyn i tułowia po stronie

twarzowej oraz zgięcie kończyn i tułowia po stronie potylicznej Toruje :

- umiejętność sięgania, chwytania

- różnicuje prawą i lewą stronę ciała

(zróżnicowanie wzdłuż linii środkowej)

do 6 miesiąca

STOS – symetryczny

odruch szyjny

Obrazek - Odruchy prymitywne

Zgięcie głowy do klatki piersiowej

Odchylenie głowy do tyłu

Zgięcie kkg i wyprost kkd

Wyprost kkg i zgięcie kkd

Toruje :

- sięganie rękami do kolan

- przyjmowanie pozycji klęcznej

3-6 miesiąca

Nastawcze szyjne

Obrazek - Odruchy prymitywne

Skręt głowy

Powoduje obrót tułowia en block (w

kierunku skrętu głowy) Toruje:

- obracanie tułowia na bok

do 6 miesiąca

Mechanizm neurofizjologiczny rozwoju reflektorycznego to :

 • zanikanie odruchów :
  • Statyczne odruchy postawy
  • Automatyzmy ruchowe : Moro, toniczne odruchy rąk, stóp, odruch Galanta
 • pojawiajanie się kolejnych odruchów :
  • Reakcje nastawcze
  • Reakcje równoważne
  • Reakcje obronnego podporu
 • przeobrażanie się odruchów:
  • Siedem odruchów ( zawieszeń ) wg.Vojty

REAKCJE NASTAWCZE

Reakcja nastawcza

Opis

Dominacja

Głowy w przestrzeni

Obrazek - Odruchy prymitywne

Po zmianie pozycji ciała, głowa zawsze przyjmuje

ustawienie pionowe.

Jest najwyższym punktem w przestrzeni.

3-4 miesiąc

Głowy na ciało

Obrazek - Odruchy prymitywne

Ustawienie głowy w płaszczyźnie ciała w trakcie badania

odruchu trakcyjnego

ok.3

miesiąca

Ciała na ciało

Obrazek - Odruchy prymitywne

1) Rozpoczyna ją skręt głowy który pociąga za sobą

reakcję nastawczą barków i przeciwskręt obręczy biodrowej. Później, miednica wykonuje ruch w tym samym kierunku co barki i obręcze ustawiają się w jednej płaszczyźnie.

2) Rozpoczyna ją rotacja miednicy która pociąga za sobą

reakcję nastawczą barków i głowy

5-6 miesiąc

REAKCJE RÓWNOWAŻNE

Obrazek - Odruchy prymitywne

 • pojawiają się gdy dziecko kontroluje głowię i potrafi przeciwstawiać się sile ciężkości
 • dominują w 6 miesiącu życia
 • poprzedzone są reakcjami nastawczymi
 • powodują zmiany napięcia mięśniowego i kontrruchy w celu utrzymania lub przywrócenia równowagi
 • zadaniem ich jest utrzymanie środka ciężkości ciała nad płaszczyzną podparcia
 • charakteryzują się schematem motorycznym :
  • Po stronie obciążnowej : wydłużenie tułowia i przywiedzenia kończyn
  • Po stronie odciążonej : skracanie tułowia i odwiedzenie kończyn

REAKCJE OBRONNEGO PODPORU

Obrazek - Odruchy prymitywne

 • wykorzystywany jest gdy środek ciężkości ciała przemieszcza się poza płaszczyznę podparcia ( zbyt duża siła )
 • dominuje w 7 miesiącu życia
 • zabezpiecza on przed upadkiem na głowę , brzuch, plecy
 • pojawia się w postaci reakcji spadochronowej :
  • Dziecko trzymane za klatkę piersiową opuszczane jest gwałtownie w dół. Obserwujemy :
   • Wyprost kkg
   • Otwarcie dłoni
   • Automatyczne unoszenie głowy

W siadzie

Obrazek - Odruchy prymitywne

 Obrazek - Odruchy prymitywne

- podparcie z przodu ( 7 miesiąc )

-z boku na jednej ręce (8-9 miesiąc)

- z tyłu na przedramionach ( 10 miesiąc)

- z tyłu na rękach ( 11 miesiąc)

W pozycji stojącej

 • na początku obejmują kkg , później również kkd

Bibliografia : Bibliografia :
Sadowska – Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
Matyja & Domagalska – Podstawy usprawniania neurorozwojowego według Bobathów
Tecklin – Fizjoterapia pediatryczna
Ossolineum – Poradnik fizjoterapeuty
Obrazki http://members.aol.com/aholdenndt/page11.html http://ecatp.usu.edu/index.htm
http://www.ndt-ireland.com/index.htm http://www.metrokc.gov/health/kgc/redflags.pdf
http://www.dinf.ne.jp/doc/english/global/david/dwe002/dwe00201.htm#contents

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: