REKLAMA

Gimnastyka mózgu według Dennisonów dla dzieci z trudnościami w uczeniu się cz.2

CZĘŚĆ 2 - Zastosowanie programu "Gimnastyka Mózgu" u dwojga dzieci z opóźnioną dojrzałością szkolną.

AUTOR : Sadowska Ludwika, Masgutowa Swietłana, Wieczorek Grażyna, Gruna-Ożarowska Agata

CZASOPISMO : Medycyna manualna tom.VIII nr.3i4/2004

SŁOWA KLUCZOWE : ćwiczenia ruchowe, "Gimnastyka Mózgu", trudności w uczeniu się, dojrzałość szkolna, uczenie się

STRESZCZENIE :

Uzyskanie przez dziecko dojrzałości szkolnej w czasie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej zwiększa jego szanse na prawidłowy rozwój i pomyślne zakończenie procesu edukacji. Istotne zatem stają się próby znalezienia optymalnej metody stymulacji rozwoju intelektualnego dla dzieci z trudnościami w nauce. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpłwy 3-miesięcznej terapii kinezjologicznej opartej na "Gimnastyce Mózgu" według Dennisona na poziom funkcji poznawczych u 2 dzieci odroczonych 2-krotnie od obowiązku szkolengo z powodu deficytów rozwojowych utrudniających osiągnięcie dojrzałości szkolnej. Badania polegały na przeprowadzeniu podstawowych testów określających poziom rozwoju poznawczego dziecka, służących do oceny gotowości szkolnej. Badanie wstępne wykazało brak gotowości szkolnej wskutek zaburzeń funkcji analizatora kinestetyczno-ruchowego, sprawności manualnej oraz percepcji wzrokowej i słuchowej. Badanie kontrolne przeprowadzone po terapii wykazało znaczną poprawę wyżej wymienionych funkcji. Dzieci w krótkim czasie skompensowały deficyty rozwojowe i uzyskały dojrzałość szkolną. Przeprowadzone badania sugerują pozytywny wpływ ćwiczeń Gimnastyki Mózgu i możliwość wykorzystania ich jako metody wspomagania proces edukacji.

brain-gym-persos

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: