REKLAMA

Pediatria

Tytuł
6 Minutowy Test Marszowy (6MWT)
Arkusz obserwacyjny dziecka 5 letniego
Ewolucja postępów rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
Fizjoterapia oddechowa dzieci z dystrofią
Fizjoterapia w chorobie Perthesa
Fizjoterapia w dysplazji stawu biodrowego
Fizjoterapia w kręczu szyi
Fizjoterapia w kręczu szyi II
Fizjoterapia w kręczu szyi III
Fizjoterapia w rozszczepie kręgosłupa
Fizjoterapia w stopie końsko-szpotawej
Fizjoterapia w uszkodzeniu splotu ramiennego
Gimnastyka mózgu według Dennisonów dla dzieci z trudnościami w uczeniu się cz.1
Gimnastyka mózgu według Dennisonów dla dzieci z trudnościami w uczeniu się cz.2
Malformacja Chiariego
Metoda rehabilitacyjna - Dennisona
Metoda rehabilitacyjna - Vojta
Monitorowanie efektów terapii u dziecka z zespołem Gulliana-Barre
Neurofizjologiczny rozwój dziecka
Neurorozwojowa analiza wad postawy ciała
Nieprawidłowości chodu dzieci z MPD
Odruchy i ich wpływ na rozwój psychosomatyczny
Odruchy prymitywne
Poradnik opieki i pielęgnacji małego dziecka
Postępy w leczeniu bocznych skrzywień kręgosłupa
Pozycje ułożeniowe dziecka z MPD
Przepuklina oponowo-rdzeniowa
Rozpoznanie niepełnosprawności
Rozwój fizyczny i motoryczny 6 letniego dziecka
Stopa końsko-szpotawa, komponenty wady i sposoby ich usuwania u niemowląt
System klasyfikacji zdolności manualnych dzieci z MPD
Testy funkcjonalne stosowane w badaniu wad postawy ciała
Testy stosowane w spastyczności
Uproszczone badanie ortopedyczne w kierunku wad postawy ciała
Uwarunkowania zaburzeń rozwojowych u 6 letnich dzieci
Wady dysraficzne rdzenia kręgowego
Wady stóp u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
Wczesna fizjoterapia oddechowa u niemowląt po korekcjach wad wrodzonych serca
Wodogłowie
Wpływ czynników epidemiologicznych na występowanie stopy płaskiej u dzieci
Wpływ otłuszczenia na wysklepienie stóp i ukształtowanie kończyn dolnych u 7-latków
Wspieranie rozwoju niemowląt i małych dzieci z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem
Współdziałanie ruchu stawu kolanowego i stopy w lokomocji dzieci z porażeniem mózgowym
Zaburzenia rozwojowe 6 latka
Zastosowanie kinezjologii edukacyjnej u dzieci z trudnościami w nauce w świetle wczesnych dynamizmów rozwojowych