REKLAMA

Amputacje (ogólnie)

wskazania, poziomy, rodzaje - Łukasz Rosenau

Definicje

 • Amputacja (odjęcie) –zabieg operacyjny polegającego na usunięciu narządu lub jego części
 • Jeżeli odjęcie kończyny przebiega poprzez rozdzielenie kości w stawie, a nie jej przecięcie, to operację taką nazywamy wyłuszczeniem

WSKAZANIA

 • BEZWZGLĘDNE
  • >PIERWOTNE (NATYCHMIASTOWE)
  • > WTÓRNE (ODROCZONE)
 • WZGLĘDNE

WSKAZANIA BEZWZGLĘDNE

PIERWOTNE

WTÓRNE (ODROCZONE)

 • amputacje dokonane już przez uraz
 • masywne zmiażdżenia kończyn
 • zgorzel gazowa o gwałtownym przebiegu
 • głębokie oparzenia i odmrożenia
 • postępujące niedokrwienie z martwicą kończyny (90%)

WSKAZANIA WZGLĘDNE

 • wady wrodzone
 • uporczywe dolegliwości bólowe
 • nabyte zniekształcenia kończyn uniemożliwiające ich obciążenie
 • rozległe rany, owrzodzenia, przetoki
 • zainfekowane stawy rzekome

TECHNIKI AMPUTACJI

 • AMPUTACJA OTWARTA
 • AMPUTACJA ZAMKNIĘTA

STOPA

 • możliwie oszczędnie
 • zachować paluch
 • do poziomu podstaw kości śródstopia – kikut bardzo użyteczny
 • nie wymaga specjalnego zaprotezowania (modyfikacja obuwia wkładką z czubkiem)Amputacja Scharpa-Jägera
 • przez bliższe odcinki kości śródstopia
 • dłuższy płat podeszwowy – blizna nie narażona na ucisk

Kikut LISFRANCA

 • amputacja w stawie stępowo- śródstopnym
 • tendencja do zniekształcenia końsko- szpotawego
 • p/wskazany u kobiet – względy kosmetyczne

AMPUTACJA W STWAIE CHOPARTA

 • staw poprzeczny stępu
 • zniekształcenia końsko-szpotawe
 • trudności w zaprotezowaniu
 • częste owrzodzenia

AMPUTACJA PIROGOWA

 • odjęcie całej stopy z pozostawieniem dolnej części kości piętowej, która przykłada się do końca piszczeli po usunięciu jej chrząstki stawowej
 • stawy rzekome, zrost z przesunięciem

AMPUTACJA SYME`A

 • odjęcie całej stopy -> usunięcie powierzchni stawowej k. piszczelowej i obu kostek -> pokrycie kikuta płatem skórno-mięśniowym spod pięty
 • wskazania: urazy, zniekształcenia stopy, martwica stopy, przewlekłe stany zapalne
 • pogrubienie na końcu – nieestetyczny wygląd protezy

PODUDZIE

 • od połowy długości goleni do granicy 1/3 bliższej
 • dalsza połowa goleni – zaburzenia ukrwienia
 • im kikut jest dłuższy tym dłuższa jego dźwignia i większa siła -> lepsza czynna kontrola protezy
 • „idealny” kikut – 16-19cm, tj. odjęcie nieco poniżej granicy 1/3 bliższej i środkowej goleni
 • technika Ghormleya – wytworzenie długiego tylnego płata skórno-mięśniowego umożliwia wykonanie mioplastyki – blizna na przedniej powierzchni kikuta

KOLANO

 • wyłuszcznie w stawie kolanowym jest wskazane u dzieci
 • zachowuje się szybciej rosnącą nasadę kości -> zapobiega wtórnemu wzrostowemu skracaniu się kikuta
 • u dorosłych rzadko -> kikut uda jest za długi by zamontować nowoczesny mechanizm kolanowy

UDO

 • kikut bardziej funkcjonalny im dłuższy, ale musi być miejsce na szutczny staw kolanowy
 • „idealny” kikut 7-8 cm powyżej szczeliny stawu kolanowego
 • 3-4cm odcinek od guza kulszowego w dół należy zawsze usunąć (za krótki dla protezy udowej, a za długi na wyłuszczenie w biodrze)

AMPUTACJA GRITTI-STOKESA

 • odjęcie tuż nad kłykciami udowymi
 • przyłożenie rzepki po usunięciu jej chrząstki stawowej do końca kości udowej
 • koniec kikuta pokryty płatem skóry z przedniej powierzchni kolana

AMPUTACJA CALLANDERA

 • podobna do poprzedniej
 • rzepkę usuwa się w całości zachowując jej aparat ścięgnowo- powięziowy

 
BIODRO

 • wyłuszczenie w stawie biodrowym pozostawia ciężkie kalectwo
 • odjęcie całej kończyny przez talerz k. biodrowej/z połową miednicy (hemipelvectomia) tylko w przypadku guzów złośliwych okolicy biodra

RĘKA

 • jak najoszczędniejsza amputacja
 • u pracowników fizycznych – w całości zachować głowę kości śródręcza -> siła chwytu
 • u pracowników umysłowych – palec usuwa się wraz z głową kości śródręcza -> bardziej estetyczny wygląd
 • sam nadgarstek jest kłopotliwy w   zaprotezowaniu

PRZEDRAMIĘ

 • ruchy rotacyjne przedramienia są funkcją długości kikuta
 • ruchy zginania i prostowania zostają zachowane bez względu na poziom odjęcia

 ŁOKIEĆ

 • wyłuszczenie w stawie łokciowym tylko u dzieci i dorosłych u których względy czynnościowe są ważniejsze od estetycznych
 • mechanizm łokciowy wymaga przestrzeni -> ramię protezy jest przedłużone, a łokieć jest niżej niż po zdrowej stronie

RAMIĘ

 • oszczędzamy każdy odcinek oprócz 4- 5cm obwodowych (mechanizm łokciowy)
 • zachować należy choćby głowę kości ramiennej -> lepsze warunki kontroli i zawieszenia protezy; prawidłowy obrys barku

BARK

 • podobnie jak w przypadku biodra
 • odjęcie łopatki i obojczyka tylko w neo złośliwych tej okolicy

KIKUT KRUKENBERGA

 • wskazany u osób niewidomych po obustronnych amputacjach rąk
 • na kikutach przedramienia oddzielając od siebie k. promieniową i łokciową
 • wytwarzane są „szczypce”, które pacjent może otwierać i zamykać

KIKUT KINEPLASTYCZNY

 • wytworzenie tunelu poprzecznego w m. 2-głowym ramienia (kikut przedramienia) lub piersiowym większym (kikut ramienia)
 • w tunel wprowadza się „orczyk” od którego biegną cięgła do końcówki protezy
 • dowolny skurcz mięśnia zostaje przeniesiony na końcówkę protezy

KIKUT MARQUARDTA

 • dotyczy kikuta ramienia
 • przecięcie k. kikuta 6-8cm powyżej jej końca i ponowne zespolenie pod kątem 45-60˚
 • zyskuje się jakby hak na końcu kikuta
 • pewniejsze osadzenie protezy na końcu kikuta


Dziękuję za uwagę

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: