REKLAMA

Zmiany zachowania po udarze mózgu

Płat ciemieniowy

Odpowiada on za : umiejscowienie wrażeń czuciowych, orientacja przestrzenna, rozumienie języka symbolicznego, pojęć abstrakcyjnych

Wyniki uszkodzeń płata ciemieniowego:
- całkowita niepodzielność uwagi,
- niezdolność do celowego działania, problemy w troszczeniu się o siebie
- zaprzeczanie niesprawności
- lewy płat - depresja, prawy – zadowolenie
- zaburzenia osobowości (ciemieniowo-skroniowe)

Depresja  - stan psychiczny charakteryzujący się zespołem zmian subiektywnych takich jak: smutek, odczucie bezsensu i bezwartościowości życia, chęci śmierci oraz zespołem zmian zachowania. Często dołącza się poczucie winy, spowolnienie procesów myślowych, trudności w koncentracji uwagi. W depresji istnieje ponadto niebezpieczeństwo podejmowania prób samobójczych.

Depresja poudarowa należy do powikłań psychiatrycznych późnych udaru mózgu i jako późne powikłanie wpływa również na śmiertelność pacjentów, podnosząc wskaźnik umieralności aż trzykrotnie. Depresja poudarowa występuje u ok. 25-60% chorych po przebytym udarze mózgu. Choroba ta opóźnia efekty leczenia, hamuje proces zdrowienia. Pacjenci z depresją poudarową trudniej i dłużej powracają do zdrowia w związku z rezygnacją z rehabilitacji i brakiem chęci i motywacji do uzyskania sprawności. Depresja powinna być leczona niezależnie od przyczyny, gdyż w znacznym stopniu opóźnia adaptacje chorego do nowych warunków życia po wystąpieniu udaru.

Płat skroniowy
Wyniki uszkodzeń płata skroniowego:
- zaburzenia pamięci - amnezja następcza, problemy z przypominaniem
- zaburzenia zachowań seksualnych
- zaburzenia kontroli zachowań agresywnych

Depresje poudarową można podzielić ze względu na czas wystąpienia na:
- wczesną - występującą od 3-6 miesiąca po udarze najczęściej związaną z umiejscowieniem w lewym płacie czołowym, występująca w wyniku nagłej utraty niezależności i radykalnej zmiany dotychczasowego życia,
- późną - często związana ze zmianami w okolicy skroniowo- ciemieniowej, występująca w okresie od 12-36 miesięcy po udarze, związana jest z utratą pracy i pogorszeniem statusu życia oraz izolację społeczną.

Do objawów depresji zaliczamy:
- obniżenie nastroju,
- zwolnienie procesów myślowych i koncentracji,
- zmiana masy ciała,
- nadmierna senność lub bezsenność,
- nasilenie objawów somatycznych,
- zmniejszenie zainteresowań,
- spowolnienie ruchowe,
- obniżenie zdolności do pracy i motywacji do rehabilitacji,
- poczucie beznadziejności,
- myśli samobójcze.

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: uwagi@fizjoterapeutom.pl

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: