REKLAMA

Uszkodzenie nerwów czaszkowych - objawy, przyczyny

I Nerw węchowy

Hiposmia (anosmia)

 • uszkodzenia błony śluzowej nosa (nieżyt nosa, choroby zatok)
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • guzy podstawy płata czołowego
 • zapalenie opon
 • wodogłowie
 • nikotynizm
 • krwotok podpajęczynówkowy
 • cukrzyca
 • niedobór witaminy B12
 • niektóre leki
 • choroba Alzheimera
 • choroba Parkinsona
 • starzenie
 • parosmia (spaczone odczuwanie węchu)
 • uszkodzenie błony śluzowej nosa
 • uraz mózgu
 • depresja
 • hiperosmia (nadmierna wrażliwość na zapachy)
 • nerwice
 • napad migrenowy
 • omamy węchowe
 • napady częściowe złożone
 • schizofrenia

II Nerw wzrokowy

 • obrzęk tarczy nerwu wzrokowego (nowotwory mózgu, krwiak, ropień, zap. opon i mózgu, krwotok podpajęczynówkowy, zakrzepica zatok żylnych, wodogłowie, niedokrwistość, niektóre leki)
 • zapalenie nerwu wzrokowego
 • zanik nerwu wzrokowego (zamknięcie światła t. środkowej siatkówki lub t. szyjnej, przebyte zapalenie, guz n. wzrokowego, zlepne zap. pajęczynówki, zatrucia, miażdżyca, cukrzyca, jaskra, kiła, długotrwała tarcza zastoinowa, niedobór wit.B12, dziedziczny zanik n. wzrokowego)
 • niedokrwienna neuropatia n. wzrokowego (miażdżyca, nadciśnienie, zap. olbrzymiokomórkowe tętnic)


III, IV, VI Nerwy gałkoruchowe (okoruchowy, bloczkowy, odwodzący)

Porażenie nerwów ruchowych gałek ocznych (uszkodzenie jąder lub pni nerwowych)

 • rozmiękanie lub krwotok w pniu mózgu
 • zakrzep zatoki jamistej
 • neuroinfekcje
 • guzy pnia i podstawy mózgu
 • tętniaki
 • urazy czaszkowo-mózgowe
 • cukrzyca
 • migrena okoporaźna
 • stwardnienie rozsiane
 • kiła
 • encefalopatia Wernickego
 • zespół Tolosy-Hunta (bolesna oftalmoplegia)
 • zatrucie jadem kiełbasianym

Porażenie nn. gałek ocznych

 • miastenia
 • miopatia oczna
 • zapalenie mięśni oczodołu
 • nadczynność gruczołu tarczowego

V Nerw trójdzielny

 • nerwoból n. trójdzielnego
 • neuropatia n. trójdzielnego (stałe lub zwalniające parestezje z niedoczulicą)
 • półpasiec
 • nowotwory podstawy i pnia mózgu
 • tętniaki
 • stwardnienie rozsiane
 • jamistość opuszki

VII Nerw twarzowy

 • samoistne porażenie nerwu twarzowego (zakażenie Wirusowe, odczyny alergiczne,
 • niedokrwienie na skutek skurczu naczyń wywołane oziębieniem u osób szczególnie podatnych)
 • urazowe uszkodzenie nerwu
 • borelioza
 • przejście sprawy zapalnej z ucha środkowego
 • guz kąta mostowo-móżdżkowego
 • ognisko rozmiękania w pniu mózgu (zespół Millarda-Gublera)

VIII Nerw przedsionkowo-ślimakowy

 • infekcje (epidemiczne zapalenie ślinianki, półpasiec)
 • zmiany naczyniowe
 • nowotwory (nerwiak n.VIII)
 • urazy
 • zatrucia (n.p. leki –streptomycyna, gentamycyna)

IX, X Nerw językowo-gardłowy i błędny

 • ogniska rozmiękania
 • stwardnienie boczne zanikowe
 • procesy infekcyjne rdzenia przedłużonego lub samych nerwów (polineuropatia błonicza)
 • urazy (rzadko)
 • nowotwory (rzadko)
 • nerwoból nerwu językowo-gardłowego

XI Nerw dodatkowy

 • stwardnienie zanikowe boczne
 • zapalenie rogów przednich rdzenia
 • jamistość rdzenia
 • guzy pogranicza czaszkowo-mózgowego XII Nerw podjęzykowy
 • procesy w obrębie pnia mózgu (udar, zespół Arnolda-Chiariego, poliomyelitis)
 • stwardnienie boczne zanikowe
 • guzy pogranicza czaszkowo-kręgowego

 

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: