Index chodu (WISCI/ WISCI II )

Walking Index for Spinal Cord Injury (WISCI) and WISCI II. WISCI jest narzędziem pomiarowym funkcji chodu, zaprojektowany specjalnie dla potrzeb pacjentów po uszkodzeniu rdzenia kręgowego i badań klinicznych. WISCI ocenia wartość wspomagania ( ortezy, urządzenia wspomagające takie jak balkonik, kule, laska,) wymagane do pokonania odległości 10metrów.

Procedura : Pacjent proszony jest aby przeszedł 10metrów – odległość ta odzwierciedla sposób poruszania się w mieszkaniu.

Ocena : Badacz obserwuje chód pacjenta i ocenia poziom pacjenta w którym jest bezpieczny. Ocenie przepisuje się punktację od 0 do 20.
Poziom 0 oznacza – że pacjent nie jest zdolny do utrzymania pozycji stojącej i uczestniczyć w chodzie.
Poziom 20 oznacza – że pacjent jest zdolny do chodu bez korzystania ze wspomagania, ortez oraz pomocy osób drugich.

Interpretacja : Brak danych normatywnych lub częściowe wyniki są dostępne, aczkolwiek WISCI zyskuje na popularności i można przeprowadzić porównanie z istniejącymi badaniami. Wyniki testu są oczywiste w interpretacji.

Dopuszczalność : WISCI jest specyficznym testem wykorzystywanym w badaniu pacjentów SCI. Obejmuje on cały zakres oceny zdolności, możliwości chodzenia.

Język : angielski

Użyteczność : Uzyskanie wyniku jest zawsze możliwe, pomimo że pacjent nie może chodzić. Jednakże wykonywanie tego testu u osób z nieznacznym upośledzeniem nie byłoby korzystne ze względu na krótki dystans 10 metrów.
Czas potrzebny do wykonania : uzależniony od stanu pacjenta
Czas potrzebny na obliczenie wyniku : minimalny
Szkolenie : specyficzne szkolenie dotyczące przeprowadzenia testu, nie jest wymagane, definicje dotyczące przyznawania punktacji są jasne i łatwe.
Wymagany sprzęt : Sprzęt dostępny jest zazwyczaj w warunkach klinicznych : 5 metrowe poręcze do nauki chodu, pomoce wspomagające chód ( ortezy, laska, balkonik, kule)

Podsumowanie :
1) Poziomy testu WISCI są odpowiednio dobrane dla indywidualnych potrzeb pacjentów
2) Nie ma żadnych dodatkowych utrudnień ponieważ test mieści się w typowo klinicznych parametrach.
3) Niezbędny jest czas do przeprowadzenia go uzależniony od możliwości pacjenta.
4) Test mógłby być użyteczny gdyby został włączony do praktyki klinicznej i do oceny nowych metod terapii pacjentów SCI
Dodatkowe testy takie jak : 6 minutowy test marszowy , 10 metrowy test marszowy w celu oceny wytrzymałości oraz szybkości chodu mogą być konieczne do wykonania u osób z mniejszym stopniem niepełnosprawności lub są bardziej przydatne dla wykazania poprawy w kontekście 3 lub 6 miesięcy po urazie.
5) Index ten jest szczegółową i kompleksową oceną funkcjonalną chodzenia,uwzględniającą stasowanie sprzętu pomocniczego (balkonik, kule, laska), ortez i pomocy fizycznej ze strony osób drugich.
6) Index chodu wyróżnia 20 poziomów ( od 0- 20).

OPIS - ARKUSZ

0

Pacjent nie jest w stanie stanąć ani chodzić pomimo pomocy

1

Pacjent chodzi w poręczach, w ortezach, i z pomocą 2 osób na odcinku mniejszym > 10m

2

Pacjent chodzi w poręczach, w ortezach, i z pomocą 2 osób na odcinku = 10m

3

Pacjent chodzi w poręczach, w ortezach, i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

4

Pacjent chodzi w poręczach, bez ortez, i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

5

Pacjent chodzi w poręczach, w ortezach i bez pomocy osób na odcinku = 10m

6

Pacjent chodzi o balkoniku, w ortezach i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

7

Pacjent chodzi o 2 kulach, w ortezach i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

8

Pacjent chodzi o balkoniku, bez ortez, i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

9

Pacjent chodzi o balkoniku, w ortezach i bez pomocy osób na odcinku = 10m

10

Pacjent chodzi o 1 lasce/kuli, w ortezach i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

11

Pacjent chodzi o 2 kulach, bez ortez i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

12

Pacjent chodzi o 2 kulach, w ortezach i bez pomocy 1 osoby na odcinku = 10m

13

Pacjent chodzi o balkoniku, bez ortez i bez pomocy osób na odcinku = 10m

14

Pacjent chodzi o 1 lasce/kuli, bez ortez i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

15

Pacjent chodzi o 1 lasce/kuli, bez ortez i bez pomocy osób na odcinku = 10m

16

Pacjent chodzi o 2 kulach, bez ortez i bez pomocy osób na odcinku = 10m

17

Pacjent chodzi bez laski/kuli, bez ortez i z pomocą 1 osoby na odcinku = 10m

18

Pacjent chodzi bez laski/kuli, w ortozach i bez pomocy osób na odcinku = 10m

19

Pacjent chodzi o 1 lasce/kuli, bez ortez i bez pomocy osób na odcinku = 10m

20

Pacjent chodzi bez wszelkich pomocy ortopedycznych i rehabilitacyjnych oraz osób

drugich na odcinku = 10m

Pomoc osób 2 osób oznacza maksymalne lub średniego stopnia wspomaganie

Pomoc 1 osoby oznacza minimalny stopień wspomagania

Ortezy – oznacza korzystanie z 2 lub 1 ortezy, krótkiej lub długiej np.unieruchomienie kończyn dolnych przy pomocy łusek w celu przyjęcia pozycji stojącej

Balkonik – oznacza tradycyjny sztywny balkonik bez kół

Kule – pachowe lub łokciowe

Laska – tradycyjna, prosta laska

Bibliografia :
Amiram Catz, MD, PhD;* Malka Itzkovich, MA, OT - Spinal Cord Independence Measure:
Comprehensive ability rating scale for the spinal cord lesion patient

Pomoce

wspomagające

Ortezy

Pomoc osób

Poziom komfortu

oceniany przez pacjenta

//Poręcze < 10m

Długie ortezy – 2

– 1

2

(max pomoc)

Bardzo komfortowy

//Poręcze 10 m

Krótkie ortezy – 2

– 1

2

(minimalna i średnia pomoc)

Nieznacznie, lekko

komfortowy

Standardowy

balkonik

Blokowane kolano :

Brak blokowania :

1

(minimalna i średnia pomoc)

Ani wygodne, ani

niewygodne

Kule – 2 – 1

Inne :

Nieznacznie, lekko

niekomfortowe

Laska – 2 – 1

Bardzo

niekomfortowe

brak

brak

brak

WISCI Poziom :

 

POMOCE

WSPOMAGAJĄCE

ORTEZY

POMOC

OSÓB

DYSTANS

0

niezdolny

1

Poręcze

Ortezy

2

Mniej >10m

2

Poręcze

Ortezy

2

10m

3

Poręcze

Ortezy

1

10m

4

Poręcze

brak

1

10m

5

Poręcze

Ortezy

Brak

10m

6

Balkonik

Ortezy

1

10m

7

2 kule

Ortezy

1

10m

8

Balkonik

Brak

1

10m

9

Balkonik

Ortezy

Brak

10m

10

1 kula/laska

Ortezy

1

10m

11

2 kule

Brak

1

10m

12

2 kule

Ortezy

Brak

10m

13

Balkonik

Brak

Brak

10m

14

1 kula/laska

Brak

1

10m

15

1 kula/laska

Ortezy

Brak

10m

16

2 kule

Brak

Brak

10m

17

Brak

Brak

1

10m

18

Brak

Ortezy

Brak

10m

19

1 kula/laska

Brak

Brak

10m

20

brak

brak

Brak

10m

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym:

SocButtons v1.4