Choroby otępienne

Choroba Alzheimera (a raczej otępienie typu alzheimerowskiego)

Choroba Picka

Zespoły otępienne na tle naczyniowym

Otępienie wielozawałowe – udarowe narastanie objawów, zespół otępienny, różnego typu objawy ogniskowe, objawy uogólnionej miażdżycy, w TK głowy – ogniska zawałowe i zanik

Choroba Binswangera – nieco częściej u mężczyzn, prawie wyłącznie u chorych z nadciśnieniem tętniczym, zespół otępienny, objawy ogniskowe, często napady padaczkowe, w TK głowy –symetryczne ogniska hipodensyjne w istocie białej z obecnością ognisk zawałowych

Otępienie podkorowe

Ograniczony charakter zaburzeń pamięci, szczególnie spowolnienie aktywności intelektualnej i apatia, brak afazji, apraksji i agnozji.

Uleczalne (odwracalne) zespoły otępienne

PADACZKA

Uproszczona klasyfikacja napadów padaczkowych

Napady uogólnione

Napady częściowe

n. nieświadomości

n. częściowe proste z objawami ruchowymi

n. toniczno-kloniczne

n. częściowe proste z objawami czuciowymi

n. toniczne

n. częściowe proste z objawami

zmysłowymi

n. kloniczne

n. częściowe proste z objawami

autonomicznymi

n. miokloniczne

n. częściowe proste z objawami

psychicznymi

n. atoniczne

n. częściowe złożone

napady pierwotnie uogólnione napady wtórnie uogólnione

Padaczka związana z wiekiem

Zespół Westa – niemowlęta i małe dzieci, napady zgięciowe, u większości opóźnienie rozwoju psychoruchowego, hipsarytmia w eeg, niepomyślne rokowanie
Zespół Lennoxa-Gastauta – wiek przedszkolny, napady miokloniczno –atoniczne, toniczne, przeważnie zahamowanie rozwoju psychoruchowego, zespoły iglica –fala 2-2,5 Hz w eeg, rokowanie niepomyślne
Piknolepsja – wiek 4-14 lat, liczne napady nieświadomości, rozwój prawidłowy, zespoły iglica-fala 3 Hz w eeg, pomyślne rokowanie
Młodzieńcza padaczka miokloniczna – okres pokwitania, napady miokloniczne i toniczno- kloniczne, rzadziej napady nieswiadomości, zespoły wieloiglic z falą w eeg
Padaczka rolandyczna – wiek 3-13 lat, głównie śródsenne napady toniczno-kloniczne, wtórnie uogólnione, napady częściowe proste dotyczące gardła i krtani (nieartykułowane dźwięki, niemożność mówienia), iglice w ok. centralno-skroniowej w eeg, pomyślne Rokowanie
Padaczka z wyładowaniami w ok. potylicznej – napady częściowe proste z objawami wzrokowymi, napady kloniczne jednostronne, uogólnione toniczno-kloniczne, także napady częściowe złożone, zespoły iglica-fala w ok. potyliczno-skroniowych, pomyślne rokowanie

Napady drgawkowe w zaburzeniach gospodarki wodno-elektrolitowej i metabolizmu

Przyczyny padaczki objawowej

Napady niepadaczkowe

Zasady leczenia padaczki

obserwacja objawów ubocznych

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym:

SocButtons v1.4