REKLAMA

Badanie nad wpływem muzykoterapii receptywnej pacjentów na sali pooperacyjnej

AUTOR : Aldona Gąsienica-Szostak, Mirosław Janiszewski

CZASOPISMO : Medycyna manualna tom VIII nr 1i2/2004

SŁOWA KLUCZOWE : instrumentarium Dero, kinezyterapia, premedykacja, rehabilitacja lecznicza

Sidebar-Music-icon

STRESZCZENIE :

Na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej obserwuje się wiele zmian w zachowaniu pacjentów, wynikających z niemożności zapanowania nad emocjami. Celem muzykoterapii prowadzonej od pierwszych chwil po operacji jest oddziaływanie na emocje dla wzmocnienia psychicznego i fizycznego pacjenta. Związki pomiędzy parametrami dźwięków, dochodzących do ucha a wrażeniami przez nie wywołanymi stanowią o stopniu pobudzenia układu słuchowego oraz mechanizmów fizjologii całego organizmu. Pacjenci objęci badaniem to dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat z rozpoznaniem skoliozy idiopatycznej i poddani zabiegowi operacyjnemu spondylodezy przedniej lub tylnej typu "Bone an bone" z zastosowanie instrumentarium Dero. Obserwacja parametrów życiowy pacjentów (ciśnienie krwi, częstość tętna, częstość oddechów, saturacja) prowadzona była w czasie sesji terapeutycznej w odstępach co 10 minut. Wykorzystywano utwory muzyki klasycznej i rozrywkowej oraz stosowano metody rytmiki i choreoterapii.

WNIOSKI :

Pacjenci objęci ankietą oceniają pozytywnie obecność muzykoterapii w OIOM. Istnieje zależność stabilizacji parametrów układu krążenia od prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego. Ćwiczenia oddechowe i terapia emocji stymulowane muzycznie regulują częstość oddechów, normalizują poziom ciśnienia krwi co pozwala zapobiegać powstawaniu powikłań pooperacyjnych.

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: uwagi@fizjoterapeutom.pl

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: