REKLAMA

Skuteczne metody leczenia skolioz

AUTOR : Marianna Białek, Arkadiusz Michalak, Aleksander Kucza

CZASOPISMO : Medycyna Manualna tom VII nr 1i2/2003

SŁOWA KLUCZOWE : skolioza, PNF łańcuchy zamknięte, neuromobilizacja, terapia kranio-sakralna

5e0e6d87

STRESZCZENIE :

Asymetryczne zmiany krzywizn, rotacja, torsja w przestrzeni trójwymiarowej - określamy mianem skrzywienia bocznego czyli skoliozą. Nieznana etiologia powoduje mnogość teorii. Na uwagę zasługuje teoria zaburzeń równowagi napięć mięśniowych, jako wtórnych skutków nie zbadanych jeszcze zmian prawdopodobnie w ośrodkowym układzie nerwowym. Asymetryczny trójpłaszczyznowy charakter zmian nie uprawnia do stosowania ćwiczeń symetrycznych. W przeciągu ostatnich kilku lat proponuje się nowe asymetryczne metody kinezyterapii bocznych skrzywień kręgosłupa, które zostały omówione pod względem skuteczności, stopnia trudności, techniki wykonania jak również kompleksowości ich oddziaływania. Na uwagę zasługują metody: przykurczów zgięciowo-odwiedzeniowych prawego stawu biodrowego, asymetryczno-odcinkowej mobilizacji tułowia w pozycjach wyjściowych ściśle symetrycznych, proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego(PNF) oraz metody wspomagające jak : terapia manualna, neuromobilizacje wg Butlera oraz terapia kranio-skarlna.

WNIOSKI :

1) Obszerny ciekawy artykuł wyjaśniające zmiany zachodzące w układzie ruchu w wyniku skoliozy.

2) Opis poszczególnych wyżej wymienionych metod.

3) Skolioza może mieć swoje podłoże już w okresie płodowym. Zespół przykurczów strony lewej (85%) związany z pierwszą pozycją płodu w czasie ciąży (ułożenie lewostronne) oraz u 15% zespół przykurczów strony prawej - tzw. II pozycja płodu. Profesor Hans Mau opisał je jako "zespół siedmiu przykurczów".

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: