REKLAMA

Pomiary liniowe i obwodowe

K.GÓRNA
Dł.względna: wyrostek barkowy łopatki - wyrostek rylcowaty k.promieniowej Dł.bezwzględna: guzek większy k.ramiennej-wyrostek rylcowaty k.promieniowej Dł.absolutna: guzek większy k.ramiennej- opuszka III palca (jeśli palec jest amputowany to do najdłuższego palca ).
Dł.ramienia: guzek większy k.ramiennej- wyrostek łokciowy k.łokciowej (lub nadkłykieć boczny k.ramiennej)
Dł.przedramienia: wyrostek łokciowy k.łokciowej-wyrostka rylcowatego k.łokciowej ( lub k.promieniowej)
Dł.ręki: od linii łączącej wyrostki rylcowate k.przedramienia-opuszka III palca po stronie grzbietowej
Szerokość ręki: odległość między główka II i V k.śródręcza

K.DOLNA
Dł.względna: kolec biodrowy przedni górny- kostki przyśrodkowej goleni Dł.bezwględna: krętarz większy k.udowej -kostki bocznej goleni Dł.absolutna: krętarz większy k.udowej -krawędzi zewnętrznej stopy
Dł.uda: krętarz większy k.udowej -szpara stawu kolanowego po stronie bocznej Dł.goleni:szpara stawu kolanowego po stronie przyśrodkowej-kostka przyśrodkowa goleni Dł.stopy:od guza piętoweg po stronie podeszwowej-konca palucha
Szerokość stopy: od głowki I kości śródstopia – V po stronie grzbietowej

ODCINEK SZYJNY KRĘGOSŁUPA
Zgięcie: od guzowatości potylicznej- wyrostek kolczasty VII kręgu szyjnego
Wyprost:od szczytu brudki - wcięcia jarzmowego rękojeści mostka
Zgięcie boczne:od wyrostka sutkowatego k.skroniowej- wyrostka barkowego łopatki
Skręt: odszczytu brudki- wyrostka barkowego łopatki

ODCINEK PIERSIOWY I LĘDŹWIOWY KRĘGOSŁUPA
piersiowy: Zgięcie: wyrostek kolczasty kręgu TH1 – TH12
lędźwiowy: Wyprost: koniec wyrostka mieczykowatego- guzek łonowy k.łonowej
Zgięcie: wyrostek kolczasty L1 – L5
Skłon w bok: dól pachowy- najwyższe miejsce talerza k.biodrowej
Skręt: dolny odcinek wyrostka mieczykowatego-kolec biodrowy przedni górny
! Przy pomiarach tych zakres ruchów mierzymy w pozycji wyjściowej a następnie po wykonaniu ruchu. Różnica w odległości między pierwszym a drugim pomiarem jest miarą ruchomości tego odcinka. A zakres ruchu zapisujemy systemem SFTRK.GÓRNA

Obwody
R1: górna krawędź dołu pachowego-krawędzi przykręgosłupowej łopatki
R1: wcięcie jarzmowe rękojeści mostka - -//-
R2: w najgrubszym miejscu ramienia
Ł : wyrostek łokciowy i 2 nadkłykcie k.ramiennej
P1: w najgrubszym miejscu przedramienia
P2: wyrostki rylcowate obu kości przedramienia

K.DOLNA
P1: krętarz większy k.udowej-szpary pośladkowej
P2: spojenie łonowe-szpary pośladkowej
U1: w najgrubszym miejscu uda
U2: 6-8 cm nad podstawą rzepki
K: na wysokości szpary stawu kolanowego
G1: w najgrubszym miejscu goleni
G2: nad kostkami
! Przy pomiarach obwodu R2,P1,U1,G1, najpierw mierzymy obwód na jednej kończynie zaznaczamy miejsce pomiaru, a następnie mierzymy odległość od zaznaczonego miejsca i wartość pomiaru przenosimy na drugą kończynę.
Pozycje wyjściowe do pomiarów : pozycja stojąca, siedząca, leżąca w zależności od stanu pacjenta.

Bibliografia :
Zemabty - Fizjoterapia

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: