REKLAMA

Goniometr - praktyczny przewodnik

ZGIĘCIE – staw biodrowy

P.w

Suplinacyjna

Stabilizacja miednicy

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

kątomierza

Krętarz większy

kości udowej

Ramię

ruchome

Głowa strzałki

Ramię

nieruchome

Wzdłuż tułowia, równolegle do podłoża, skierowane do dołu pachowego

Ruch

Zgięcie

Norma

Między 115° a 125°

 WYPROST – staw biodrowy

P.w

Pronacyjna

Stabilizacja miednicy

Stopy poza podłożem

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

kątomierza

j.w

Ramię

ruchome

j.w

Ramię

nieruchome

j.w

Ruch

wyprost

Norma

Między 10° a 30°

ODWODZENIE – staw biodrowy

P.w

Suplinacyjna

Stabilizacja miednicy

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

kątomierza

Kolec biodrowy przedni górny

Ramię

ruchome

Wzdłuż osi

długiej uda na rzepkę

Ramię

nieruchome

Prostopadłe do

osi długiej ciała, położone na obu kolcach biodrowych p.g

Ruch

Odwiedzenie

Norma

40° a 50°

PRZYWIEDZENIE – staw biodrowy

P.w

j.w

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

kątomierza

j.w

Ramię

ruchome

j.w

Ramię

nieruchome

j.w

Ruch

Przywiedzenie

Norma

25° a 30°

ROTACJA ZEWNĘTRZNA – staw biodrowy

P.w

Siad z

goleniami zwieszonymi Stabilizacja uda oraz

autostabilizacja

(podpór rąk)

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

kątomierza

rzepka

Ramię

ruchome

Pionowo w dół

skierowane, wzdłuż osi długiej goleni

Ramię

nieruchome

Równolegle do

płaszczyzny

Ruch

Rotacja zew.

Norma

25° a 40°

ROTACJA WEWNĘTRZNA – staw biodrowy

P.w

j.w

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

kątomierza

j.w

Ramię

ruchome

j.w

Ramię

nieruchome

j.w

Ruch

Rotacja wew.

Norma

30° a 40°

ZGIĘCIE – staw kolanowy

P.w

Suplinacyjna

Stabilizacja miednicy

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

kątomierza

Głowa strzałki

Ramię

ruchome

Kostka boczna

Ramię

nieruchome

Wycelowane w

krętarz większy kości udowej

Ruch

Zgięcie

Norma

130° a 150°

WYPROST – staw kolanowy

P.w

1.Pronacyjna

Stopy poza podłożem

2.Suplinacyjna

 Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

kątomierza

j.w

Ramię

ruchome

j.w

Ramię

nieruchome

j.w

Ruch

Wyprost

Norma

0° a -3°

W stawie kolanowym tak jak i łokciowym często występuje przeprost u młodych kobiet , natomiast u mężczyzn w starszym wieku występuje ograniczenie ruchomości.

ZGIĘCIE GRZBIETOWE i PODESZWOWE (wyprost/zgięcie) – staw skokowo-goleniowy

P.w

Siad z

podudziami zwieszonymi

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik  

Oś kątomierza

Kostka

boczna

Ramię

ruchome

Zewnętrzny

brzeg stopy Wzdłuż 5 kości śródstopia

Ramię

nieruchome

Celuje na

głowę kości strzałkowej

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnikObrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

Ruch

Wznos

przodostopia ku górze

Norma

15° a 20°

Ruch

Zgięcie

podeszwowe

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnikObrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

Norma

45° a 50°

Inny sposób badania zgięcia grzbietowego– w pozycji pronacyjnej ze zgiętym stawem kolanowym do 90°.

Inny sposób badania zgięcia podeszwowego – w pozycji suplinacyjnej.

SUPLINACJA STOPY(odwrócenie)

P.w

Siad z goleniami zwieszonymi

Stabilizacja podudzia

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

Oś kątomierza

Zgodnie z osią strzałkową 5 palca

Ramię

ruchome

Skierowane do środka ciała

Ramię

nieruchome

Skierowane do środka ciała

Ruch

Wznos wewnętrznej krawędzi

stopy ku górze

Norma

30° a 35°

PRONACJA STOPY(nawracanie)

P.w

Siad z goleniami zwieszonymi

Stabilizacja podudzia

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik 

kątomierza

Zgodnie z osią strzałkową 1 palca

Ramię

ruchome

Skierowane na zewnątrz ciała

Ramię

nieruchome

Skierowane na zewnątrz ciała

Ruch

Wznos zewnętrznej krawędzi

stopy ku górze

Norma

15° a 25°

SUPLINACJA i PRONACJA STAWU SKOKOWO-PIĘTOWEGO

P.w

1.Pronacyjna

Stopy poza podłożem

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

Oś kątomierza

Między

kostkami

Ramię

ruchome

Wzdłuż kości

piętowej

Ramię

nieruchome

Goleń

Ruch

Obrót stopy do

wewnątrz

Norma

5° a 20°

Ruch

Obrót stopy na

zewnątrz

Norma

5° a 15°

Więcej na : http://academic.uofs.edu/faculty/kosmahle1/courses/pt350/goniomet/gonle.htm

ZGIĘCIE – staw barkowy

P.w

Suplinacyjna /w

siadzie

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik 

kątomierza

Guzek większy kości

ramiennej

Ramię

ruchome

Nadkłykieć boczny kości ramiennej

Ramię

nieruchome

j.w

Ruch

Zgięcie

Norma

160° a 180°

WYPROST – staw barkowy

P.w

Pronacyjna

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

kątomierza

j.w lub na wyrostku

barkowym łopatki

Ramię

ruchome

j.w

Ramię

nieruchome

W osi długiej tułowia

Ruch

Wyprost

Norma

40° a 65°

ODWIEDZENIE – staw barkowy

P.w

Pronacyjna / w

siadzie

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

kątomierza

Wyrostek

barkowy łopatki

Ramię

ruchome

Wzdłuż

tułowia

Ramię

nieruchome

Równolegle do

mostka

Ruch

Odwiedzenie

Norma

160° a 180°

ROTACJA WEWNĘTRZNA – staw barkowy

P.w

Suplinacyjna/

Pronacyjna Ramię odwiedzione do 90° Przedramię poza kozetką

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

kątomierza

Wyrostek

łokciowy kości łokciowej

Ramię

ruchome

Wyrostek

rylcowaty

kości łokciowej

Ramię

nieruchome

j.w

Ruch

Przedramienia

w dół / górę

Norma

60° a 75°

Inne ruchy w stawie :

ROTACJA ZEWNĘTRZNA – staw barkowy

ZGIĘCIE HORYZONTALNE

WYPROST HORYZONTALNY

P.w

Suplinacyjna

Kg odwiedziona do 90° oparta o podłoże, wyprostowana w stawie łokciowym Stabilizacja

Pronacyjna

Kg odwiedziona do 90° oparta o podłoże, łokieć poza kozetką Stabilizacja

kątomierza

Wyrostek barkowy łopatki

-//-

Ramię

ruchome

Ułożone zgodnie z osią długą kg w

płaszczyźnie horyzontalnej

-//-

Ramię

nieruchome

j.w

-//-

Ruch

Zgięcie horyzontalne

Wyprost

Norma

120° a 135°

35° a 40°

ZGIĘCIE – staw łokciowy

P.w

Suplinacyjna /w

siadzie

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

kątomierza

Nadkłykieć

boczny kości ramiennej

Ramię

ruchome

Wyrostek

rylcowaty kości promieniowej

Ramię

nieruchome

Guzek większy

kości ramiennej / wyrostek barkowy łopatki

Ruch

Zgięcie

Norma

150°

WYPROST – staw łokciowy

P.w

Suplinaycjna/

Pronacyjna

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

kątomierza

j.w

Ramię

ruchome

j.w/

grzbietowa pow.III palca

Ramię

nieruchome

Wyrostek

barkowy łopatki

Ruch

Wyprost

Norma

SUPLINACJA i PRONACJA - przedramienia

P.w

Siedząca staw łokciowy

zgięty do 90°

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnikObrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

       Suplikacja                              Pronacja

kątomierza

Przyśrodkowo/bocznie

od wyrostka rylcowatego kości łokciowej

Ramię

ruchome

Brzusznie/grzbietowo

od kości promieniowej

Ramię

nieruchome

Równolegle do kości

ramiennej

Ruch

Odwrócenie/Nawrócenie

Norma

85° / 90°

ZGIĘCIE i WYPROST – nadgarstka

P.w

Siad

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

Zgięcie

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

Wyprost

kątomierza

Wyrostek rylcowaty

kości łokciowej

Ramię

ruchome

5 kość śródręcza

Ramię

nieruchome

Nadkłykieć

przyśrodkowy/boczny kości ramiennej

Ruch

Zgięcie / Wyprost

Norma

80° / 70°

ODWODZENIE (dopromieniowe) i PRZYWODZENIE (dołokciowe) - nadgarstka

P.w

Siad

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

Odwodzenie

kątomierza

W ½ odległości

między wyrostkami rylcowatymi obu kości przedramienia

Ramię

ruchome

3 kość śródręcza

Ramię

nieruchome

Nadkłykieć boczny

kości ramiennej

Obrazek - Goniometr - praktyczny przewodnik

Przywiedzenie

Ruch

Odwodzenie/

Przywodzenie

Norma

20° / 40°

Bibliografia :
Zembaty – Kinezyterapia I University Pennsylvania http://academic.uofs.edu/faculty/kosmahle1/courses/pt350/goniomet/gonintro.htm http://www.lhup.edu/yingram/jennifer/webpage/homepage2.htm

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: