REKLAMA

Notatki 2

 

NITROGLICERYNA

 • stosowana w niewydolności wieńcowej na tle miażdżycowym
 • stosowana w celu przerwania napadów dusznicy bolesnej lub zapobieganiu im
 • stosowana w leczeniu zawału serca oraz ostrej niewydolności lewokomorowej

Działanie :

 • wchłaniana przez błone śluzową jamy ustnej
 • szybkie ( 60sek) Działanie niepożądane :
 • hipotensja ortostatyczna
 • bóle i zawroty głowy !
 • zaczerwienienie twarzy
 • podwyższenie ciś.śródgałkowego i śródczaszkowego
 • nudności
 • wymioty

Przeciwwskazania :

 • jaskra
 • uważać u osób z nadciśnieniem tętniczym

 

JONOFOREZA

 

 • Blizna : - jodek potasu , heparyna, chialuronidaza
 • Gojenie regeneracja : - chialuronidaza,jod,heparyna,histamina,siarczan cynku, Ca (kości),Mg (przykurcze),Lit (guzki w dnie moczanowej)
 • Przewlekłe zapalenia : - hydrokortyzol, depomedral+lidokaina
 • Zwichnięcia skręcenia : - NLPZ +znieczulające (lidokaina,prokaina) , Mobilat+lidokaina !
 • Nerwobóle : - sterydy +znieczulające
 • Stany zapalne tk.miękkich na tle bakteryjnym : - penicylina, streptomycyna,neomycyna

 

BUSPIRON

 

 • lek stosowany w leczeniu wzmożonego napięcia i stanów lękowych uogólnionych
 • lek ANKSJOLITYCZNY pochodny azaspironu (antagonista receptora dopaminergicznego
 • nie działa nasennie i uzależniająco, nie wywołuje objawów zespołu abstynencji po odstawieniu

Działanie niepożądane:

 • bóle głowy i zawroty
 • niepokój
 • zaburzenia snu

 

ANTYBIOTYKI B-LAKTAMOWE

 

 • działanie przeciwbakteryjne
 • mało TOXIC
 • działanie wiąże się z połączenie antybiotyku B-laktamowego z TRANSPEPTYDAZĄ ! (białkiem) uniemożliwia rozwój ściany kom.bakterii
 • antybiotyki te przyłanczają się do swoistych białek wiążących

 

ACYKLOWIR

 

 • ulega aktywacji do trifosforanu poprzez fosforylacje ( potrójnafosforylacja ) !
 • jest analogiem nukleozydowym
 • działa przeciwwirusowo

 

BENZODIAZEPINY

 

 • leki psychotropowe/przeciwlękowe/przeciwdrgawkowe
 • obniża napięcie mięśniowe
 • stosowany w spastyczności ! , padaczce, tężcu
 • stosowany w leczeniu zespołów abstynencji
 • ułatwia zasypianie / działa nasennie !
 • wywołuje niepamięć wsteczną
 • działa anksjolitycznie
 • uzależnia !

Działanie niepożądane :

 • ospałość
 • zab.dystroficzne
 • zab.pamięci
 • rozwija się tolerancja na lek
 • uzależnia psychicznie i fizycznie
 • zaparcia
 • zaburzenia widzenia, suchość w ustach

 

PIRENEZPINA

 

 • lek hamujący czynność uk.przywspółczulnego ( cholinolityk)
 • działa silnie spazmolitycznie na m.gładkie przewodu pokarmowego,dróg moczowych
 • działa ANTAGONISTYCZNIE na receptor MUSKARYNOWY ! w kom.okłądzinowych żołądka
 • stosowany w ch.wrzodowej zmniejsza wydzielanie soku żołądkowego
 • wiążąc się z receptorem muskarynowym nie pozwala Ach na kontakt z receptorem, znosząc jej działanie

 

LEKI STOSOWANE W MIGRENIE

 

 • leki blokujące receptory adrenergiczne L-adrenolityki
 • pochodne alkaloidu sporyszu
 • migrena biała : dihydroergotoksyna , dihydroergotamina !
 • migrena czerwona : ergotamina

 

LEKI STOSOWANE W NADCIŚNIENIU

1) Leki moczopędne
2) Leki B-adrenolityczne :

 

 • ( metoprolol,atenolol,bisoprolo – kardioselektywne B1 )
 • (propranolol,pindolod,nadolol – nieselektywne B1 & B2 )

3) Inhibitory konwertazy angiotensyny I i antagoniści receptora angiotensynowego AT1
4) Leki blokujące kanały wapniowe
5) Leki o ośrodkowym działaniu hipotensyjnym :

 • l.pobudzające rec.L2 –adrenergiczny np. KLONIDYNA
 • l.pobudzające rec.I1 np. RILMENIDYNA, MOKSONIDYNA
 • METYLODOPA – działa ośrodkowo , hamuje wytwarzanie NA, działa agonistycznie na receptor L2-adrenergiczny
 • REZERPINA – alkaloid rośliny, zaburza magazynowanie neuroprzekaźników

6) Leki o działaniu obwodowym sympatykolitycznym – pochodne guanidyny
7) Leki hipotensyjne blokujące zwoje uk.współczulnego – HEKSAMETONIUM
8) Leki adrenolityczne blokujące rec.L1 – PRAZOSYNA,doksazosyna,terazosyna
9) Leki rozkurczające m.gładkie naczyń
10) Leki pobudzające kanały potasowe

GLIKOZYDY NASERCOWE

 

 • najczęściej stosowana DIGOKSYNA
 • stosowane w niewydolności krążeniowej pochodzenia sercowego

Działanie :

 • -kardiotropowo
 • chromotropowo i dromotropowo ( - ) zwolnienie siły skurczu serca
 • inotropowo, tonotropowo, batmotropowo ( + )

Inotropowe

 • wzmożenie siły skurczu serca

Batmotropowe

 • wzmożenie pobudliwości
 • moczopędnie
 • parasympatykomimetycznie

-hamują aktywność pompy Na-K ( dochodzi do wzrostu stężenia wewnątrzkomórkowego Na) Obserwowano :

 • zwiększenie obj.minutowej serca
 • zwiększenie powrotu żylnego do serca
 • zwolnienie pracy serca
 • zmniejszenie przekrwienia w żyłach uk.dużego i wrotnego
 • zmniejszenie obwodowego skurczu naczyń
 • obniżenie ciś.żylnego

Działanie niepożądane :

 • toxic
 • bóle brzucha
 • nudności,wymioty,biegunka
 • bezsenność
 • częstoskurcz

 

LEKI KTÓRE NIE SĄ STOSOWANE MIEJSCOWO-PRZECIWGRZYBICZE

1) Amfoterycyna B
2) Flucytozyna
3) Ketokonazol
4) Flukonazol

LEKI STOSOWANE MIEJSCOWO – PRZECIWGRZYBICZE

1) Nystatyna
2) Natamycyna ( pimafucin)
3) Klotrimazol
4) Ekonazol
5) Amorolfina (loceryl-lakier-nowej generacji)
6) Terbinafina ( nowej generacji)

GRYZEOWULINA

 

Działanie

Zastosowanie

Działanie niepożadane

wąski zakres

-hamuje syntezę chityny oraz kw.nukleinowych

-na dermatofity przeciwzapalne

osłabia działanie lek.:

-p.zakrzepowych

-antykoncepcyjnych

mało TOXIC

• grzybice:

-skóry głowy i gładkiej

-paznokci

-bóle głowy

-zab przewodu pokarmowego

-zaburzenia spermatogenezy

-hepatotoksyczne

-nefrotoksyczne

-nadwrażliwośc na światło

 

LEK STOSOWANE WE WSZYSTKICH RODZAJACH ZNIECZULEŃ

 

 • lidokaina

 

LEK STOSWANY W ZNIECZULENIU POWIERZCHOWNYM

 

 • kokaina

 

LEKI PRZECIWALERGICZNE (PRZECIWHISTAMINOWE)

 

 • działają na receptor H1

 

ANTYBIOTYKI W HELICOBACTER PYLONI

 

 • tetracykliny
 • amoksycylina !
 • metronidazol
 • ranitydyna
 • cymetydyna

 

ANTYBIOTYK W LECZENIU DURU I PRODURU

 

 • ampicylina ( pochodne penicyliny)

 

DLACZEGO NIE WOLNO STOSOWAĆ FLUROCHINOLONÓW U DZIECI?

 

 • uszkadzają chrząstkę stawową

 

B-ADRENOLITYKI

Powodują :

 

 • hamują czynność uk.współczulnego poprzez blokowanie postsynaptyczne receptora B
 • nie powodują przyśpieszenia akcji serca !
 • hamuje przewodnictwo przedsionkowo-komorowe
 • zmniejsza pojemność minutową i wyrzutową serca
 • hamuje uwalnianie noradrenaliny
 • dzielimy je na kardioselektywne (B1) i nieselektywne ( B1 i B2 )

KARDIOSELEKTYWNE

 • metoprolo
 • atenolol
 • acebutolol

Blokowanie B1 powoduje :

 • zwolnienie pracy i czynności serca
 • spadek ciśnienia tętniczego
 • zmniejszenie uwalniania reniny
 • działanie uspokajające
 • hamowanie drżenia mięśni

NIESELEKTYWNE

 • propranolol
 • pindolo
 • tymolol

Blokowanie B2 powoduje :

 • skurcz oskrzeli
 • skurcz naczyń obwodowych
 • uwolnienie insuliny
 • hamowanie lipolizy

Zastosowanie :

 • profilaktyka wtórnego zawału serca
 • -//- stanów stresowych
 • nadciśnienie
 • choroba niedokrwienna
 • zawał
 • zab.rytmu serca
 • drżenie mm
 • jaskra

Działania niepożądane :

 • rzadkoskurcz
 • hipotensja
 • zab.przewodzenia przedsionkowo-komorowego
 • niewydolność krążenia
 • bóle i zawroty głowy
 • bóle i drżenie mięśniowe
 • nudności, wymioty,biegunka
 • skurcz oskrzeli

 

REAKCJE NIEPOŻĄDANE PO PENICYLINIE

 

 • alergie
 • uczulenia

 

GDZIE JEST ROZKŁADANY PARACETAMOL?

 

 • w wątrobie

 

TETRACYKLINY

Działanie niepożądane:

 

 • zab.żołądkowo-jelitowe (nudności,wymioty,biegunka)
 • zmniejszenie jonów potasowych (K) w surowicy krwi
 • kwasica
 • albuminuria,glukonuria,leukopenia,neutropenia,eozynofilia
 • działanie fotochemiczne
 • uszkadza związki zębów ( przebarwienia)
 • hamuje procesy wzrostu kości długich
 • działanie nefrotoksyczne, oraz uszkadza wątrobe
 • rzekomobłoniaste zapalenie jeslit
 • zapalenie trzustki
 • niedokrwistość hemolityczna
 • podwyższone ciś śródczaszkowe
 • wysypki skórne
 • zakażenia grzybicze

 

JONY JAKIEGO PIERWIASTKA DZIAŁAJĄ PRZECIWALERGICZNIE?

 

 • jony wapnia

 

CO NIE JEST PRZECIWWSKAZANIEM DO INHALACJI?

 

 • astma
 • rozedma
 • pylica

 

WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY CO ZASTOSUJEMY

 

 • adrenaline ( epinefryna)

 

WSTRZĄS KARDIOGENNY CO ZASTOSUJEMY

 

 • noradrenaline

 

INHIBITOR ACETYLOCHOLIESTERAZY

 

 • fizostygmina
 • neostygmina
 • pynidostygmina
 • distygmina
 • edrofonium

 

MORFINA NA KTÓRY OŚRODEK NAJSZYBCIEJ DZIAŁA

 

 • wymiotny

 

CZEGO NIE ZASTOSUJEMY W LECZENIU OSTEOPOROZY

 

 • glikokortykosteroidów

 

CO ZASTOSUJEMY W LECZENIU OSTEOPOROZY

 

 • kalcytonina
 • bifosfoniany
 • vit.D3
 • wapń

 

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA KW.ACETYLOSALICYLOWEGO

 

 • wrzody żołądka
 • astma

 

KALCYTONINA ŁOSOSIOWA

 

 • jest aktywniejsza od kalcytoniny ludzkiej
 • ma wolniejszy metabolizm
 • po długim jej stosowaniu mogą pojawić się przeciwciała , które osłabiają jej działanie
 • może wystąpić zmniejszona wrażliwość taknek na działanie tego hormonu – zapobiegamy temu stosując kalcytonine okresowo

Zastosowanie :

 • hiperkalcemia
 • choroba Pageta
 • plamisty zanik kości
 • osteoporoza
 • ostre zapalenie trzustki

Charakterystyka :

 • kalcytonina zatrzymuje Ca w kościach i zmniejsza jej stężenie we krwi
 • wydzielanie jej jest regulowane w zależności od stężenia Ca we krwi
 • zwiększa mineralizację chrząstek i przyśpiesza kości
 • w nerkach zmniejsza wchłanianie zwrotne wapnia i fosforanów oraz nasila diureze

 

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: