REKLAMA

Reakcje anaplerotyczne (dopełniające) cyklu Krebsa

Reakcje, anaplerotyczne to reakcje prowadzące do uzupełnienia intermediatów cyklu tak, aby cykl Krebsa nie został zatrzymany. Cykl kwasu cytrynowego dostarcza wiele intermediatów, które są wykorzystywane do wielu szlaków biosyntez, np.: sukcynylo‑CoA porfiryny
Ssaki nie posiadają enzymu, który mógłby przekształcić acetylo‑CoA w dowolny intermedia cyklu Krebsa.

Reakcje anaplerotyczne dzielą się na:

1) Związane z asymilacją CO2 w tkankach zwierzęcych:

12

2) Reakcje związane z katabolizmem aminokwasów kończące się określonym intermediatem dla CK:

13

Amfiboliczny charakter cyklu Krebsa – znaczenie w katabolizmie i anabolizmie

1. Węglowodany

Wszystkie ważniejsze metabolity cyklu są potencjalnie glukogenne (glukoneogeneza w wątrobie i nerce)

14

2. Aminokwasy

W reakcjach katalizowanych przez aminotransferazy powstają:

15

Reakcje są odwracalne, dlatego cykl może służyć do syntezy szkieletów węglowych aminokwasów endogennych
3. Tłuszcze

Acetylo-CoA utworzony z pirogronianu stanowi podstawowy element do syntezy kwasów tłuszczowych.

Acetylo-CoA nie może przechodzić przez błonę mitochondrialną do cytozolu, gdzie odbywa się synteza kwasów tłuszczowych, więc musi zostać przekształcony do cytrynianu, który może dyfundować do cytoplazmy, a następnie zostaje przekształcony w acetylo-CoA.

16

17

Regulacja cyklu Krebsa

Głównymi punktami kontroli są enzymy allosteryczne, dehydrogenaza izocytrynianowa i dehydrogenaza ketoglutarowa oraz dehydrogenaza pirogronianowa (żeby cykl mógł zajść musi być CoA).

1. Dehydrogenaza pirogronianowa (aktywna w formie nieufosforylowanej)

Inhibitory:
    
    
Kinaza aktywowana:
         ATP
         Acetylo-CoA
         NADH
     Bezpośrednio reakcję hamują:
         NADH i Acetylo-CoA
     Aktywatory fosfatazy: jony Ca2+

Aktywatory:

     Inhibitory kinazy:
         pirogronian
         CoA
         NAD+
         ADP

18

2. Dehydrogenaza izocytrynianowa

Inhibitory:

     NADH
     ATP

Aktywatory:

     stymulacja allosteryczna przez ADP (zwiększa powinowactwo do substratu)

3. Dehydrogenaza ketoglutarowa

Inhibitory:

     NADH
     ATP
     bursztynylo-CoA


Inhibitory

19

Opracowanie : Ania Czana, studentka Fizjoterapii

 

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: [email protected]

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: