REKLAMA

Bones & fracture

ZŁAMANIA , JAMY CIAŁA, BUDOWA KOŚCI

cranial cavity – jama czaszkowa thoracid cavity – jama piersiowa
abdominopelivie cavity – jama brzyszno miednicza
air passages – przewody oddechowe dome–shaped – kształt kopuły bladder – pęcherz
cartilages - chrząstka
compact bone – substancja zbita spongy bone – substancja gąbczasta medullary cavity – jama szpikowa expanded – rozszerzać się
occur – zdarzają się/ występują
marrow – szpik kostny shaft – trzon
epiphysis – nasada kości
gastrointestinal system GIS – ukł. pokarmowy rectum – odbytnica
anus – odbyt digestion – trawienie absorbtion – wchłanianie
digested–food – strawione jedzenie
elimination – eliminacja/wydalanie undigested – niestrawione
faeces – stolec bounded – otoczone leads – ciągnie się
hydrochloric acid – kwas solny gastric juice – soki żołądkowe
digestive enzymes – enzymy trawienne take part – brać udział
passing the food – przesuwanie treści pokarowej
associated – związane gastritis – zapalenie żołądka hepatitis – zapalenie wątroby rectal cancer – rak odbytnicy
duodenal ulcer – wrzód dwunastnicy ulcer – wrzód/ ubytek
erosion – nadżerka
antacid drugs – leki zobojętniające kwas diarrhoea - biegunka
contipation – zaparcia
tarry stools – smoliste stolce
anty-aging – przeciwzmarszczkowy
consist
is made up of
is composed of } składają się
is formed by

laceted lie
situated }umiejscawiają sią
faund
runs downwords
descends } zstępujące
leads – prowadzi do extends – rozciąga się passes – przechodzi
lateral – z boku
anterior to – od przodu posterior to – od tyłu inferior to – poniżej superior to – powyżej distal to – dystalnie proximal to – bliżej medial to – po środku
acts as – działa jak
serves as – pełni funkcje/ służy concerred with – związane z L.mn
epiphysis – epiphyses
foramen – foramina matrix – matrices
Types of fracture
siple fracture – a clean break in a bone
compannd fracture – the broken bone pierces the skin
comminuted fracture – the bone is shattered into several fragments
greenstick fracture – most commonly expriences by children, will show up on X-ray as an incomplele break or split in bone
Signs and symptoms of fracture
the patient may report having heard or felt a snap
the patient will often experience severe pain that is worsened by attempts to move the limb the patient will be unable to move the limb normally
bleeding from the damaged bone and surrounding tissues will quickly result in swelling and bruising
the limb may be misshapen or deformed as a result of break / unnatural position of the bone

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: uwagi@fizjoterapeutom.pl

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: