REKLAMA

Stawy i mięśnie cz. 2

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

MIĘŚNIE PRZYŚRODKOWE UDA CD

m.przywodziciel wielki (m.adductor mangus )

Przednia pow.gałezi kości łonowej

Gałąź kości kulszowej i przyległa część guza kulszowego

Włókna mięśnia rozpoczynające się na gałęzi dolnej kości łonowej i na gałęzi kości kulszowej kończą się wzdłuż wargi przyśrodkowej kresy chropowatej kości udowej Włókna mięśnia rozpoczynającego się na guzie kulszowym kończą się na nadkłykciu przyśrodkowym kości udowej

Przywodzi udo

Część kończąca się na kresie chropowatej odwraca i zgina udo

Część kończąca się na nadkłykciu przyśrodkowym uda nawraca i prostuje je

MIĘŚNIE TYLNE UDA

m.półścięgnisty (m.semitendi nosus)

Guz kulszowy

Poniżej kłykcia przyśrodkowego piszczeli

Prostuje i przywodzi udo

Zgina i nawraca goleń

m.półbłoniasty (m.semimembrano sus)

Guz kulszowy

Poniżej kłykcia przyśrodkowego piszczeli Więzadło podkolanowe skośne

Powięź goleni

Prostuje i przywodzi udo

Zgina i nawraca goleń

m.dwugłowy uda

(m.biceps femoris)

Głowa długa (guz kulszowy) Głowa krótka

(środkowa trzecia częśc

trzonu wargi bocznej kresy chropowatej)

Głowa strzałki

Zgina i nawraca goleń

Głowa długa prostuje, przywodzi i odwraca udo

MIĘŚNIE PRZEDNIE GOLENI

m.piszczelowy przedni (m.tibialis anterior)

Kłykieć boczny

Górna część pow.bocznej trzonu kości piszczelowej oraz przyległa część błony międzykostnej goleni

Strona podeszwowa kości klinowatej przyśrodkowej i I kości śródstopia

Zgina grzbietowo stopę

Przywodzi i odwraca ją

Pochyla goleń do przodu (przy ustalonej stopie)

m.prostownik długi palców (m.extensor digitorum longus)

Kłykieć boczny piszczeli Głowa strzałki i jej brzeg przedni oraz przyległa część błony międzykostnej goleni

Rozcięgna grzbietowe palców

Zgina grzbietowo stopę Przywodzi i odwraca ją Prostuje palce stopy

m.strzałkowy trzeci (m.peroneus teritus)

m.ten stanowi odczepioną boczna część prostownika długiego palców

Strona grzbietowa podstawy

V kości śródstopia

Zgina grzbietowo stopę

Nawraca i odwraca ją

m.prostownik długi palucha (m.extensor hallucis longus)

Środkowa część powierzchni przyśrodkowej trzonu strzałki oraz przyległa część błony międzykostnej goleni

Podstawa dalszego paliczka palucha

Prostuje palucha

Zgina grzbietowo stopę

MIĘŚNIE BOCZNE GOLENI

m.strzałkowy długi (m.peroneus longus)

Klykieć boczny piszczeli

Głowa strzałki

Torebka stawu piszczelowo strzałkowego

Górny odcinek powierzchni bocznej trzonu strzałki

Kość klinowa przyśrodkowa i podstawa I kości śródstopia

Nawraca i równcześnie odwodzi odwodzi stopę

Zgina ja w kierunku podeszwowym

m.strzałkowy krótki

m.peroneus brevis

Środkowa trzecia część pow.bocznej trzonu strzałki

Guzowatość V kości śródstopia

Nawraca i równcześnie odwodzi odwodzi stopę

Zgina ja w kierunku podeszwowym

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

MIĘŚNIE TYLNE GOLENI

warstwa powierzchowna

m.trójgłowy łydki

(m.triceps surae)

m.brzuchaty łydki (m.gastocenemius

m.płaszczko waty (m.soleus)

Największy mięsień grupy tylnej

Dzieli się na : m.brzuchaty łydki i m.płasczkowaty

Odwraca i przywodzi stopę

Przyciska ją do podłoża

Zgina stopę w kierunku podeszwowym

Zgina staw kolanowy

Zgina stopę w kierunku podeszwowym

m.trójgłowy łydki

(m.triceps surae)

m.brzuchaty łydki (m.gastocenemius

m.płaszczko waty (m.soleus)

Głowa boczna

(powyrzej kłykcia bocznego kości udowej)

Głowa przyśrodkowa (powyżej kłykcia przyśrodkowego kości udowej na pow.podkolanowej)

Tylna pow.głowy strzałki Górna część trzonu strzałki kresa m.płaszczkowatego Przyległa część tylniej powierzchni kości piszczelowej

Guz piętowy

Odwraca i przywodzi stopę

Przyciska ją do podłoża

Zgina stopę w kierunku podeszwowym

Zgina staw kolanowy

Zgina stopę w kierunku podeszwowym

m.podeszwowy

(m.plantaris)

Powyżej kłykcia bocznego kości udowej

Guz piętowy

Wspomaga działanie mięśnia trójgłowego łydki

warstwa głęboka

m.podkolanowy

(m.popliteus)

Nadkłykieć boczny kości udowej

Torebka stawu kolanowego

Tylna pow.kości piszczelowej

Zgina goleń

Przy zgiętym kolanie nawraca

m.zginacz długi palców (m.flexor

digitorum longus)

Tylna pow.piszczeli

Dalsze paliczki od II do V

palca

Zgina stopę podeszwowo Odwraca i przywodzi ją Zgina palce

m.piszczelowy tylny (m.tibialis posterior)

Błona międzykostna goleni i przyległe części tylnej pow.kości piszczelowej i strzałkowej

Kość łódkowata

Trzy kości klinowate

Kość sześcienna

Trzy środkowe kości śródstopia

Odwraca i przywodzi stopę

Zgina ją podeszwowo

m.zginacz dłógi palucha

(m.flexor hallucis

longus)

Tylnia pow.trzonu strzałki

Podstawa dalszego paliczka palucha

Odwraca i przywodzi stopę

Zgina ją podeszwowo

Zgina palucha w obu stawach

MIĘŚNIE STOPY

mięśnie grzbietu stopy

m.prostownik krótki palców (m.extensor digitorum brevis)

Grzbietowo boczna pow.kości piętowej przed zatoką stępu

Rozcięgno grzbietowe palców stopy

Prostują i zginają grzbietowo odpowiednie palce

m.prostownik krótki palucha (m.extensor hallucis brevis)

Grzbietowo boczna pow.kości piętowej przed zatoką stępu

Paliczek bliższy palucha

Prostują i zginają grzbietowo odpowiednie palce

mięśnie podeszwowe stopy

wyniosłość przyśrodkowa

m.odwodziciel palucha (m.abductor hallucis)

Kość piętowa,łódkowata, klinowata przyśrodkowa i rozcięgno przyśrodkowe

Podstawa paliczka bliższego

Trzeszczka przyśrodkowa

Zgina i odwodzi paluch

Wzmacnia przyśrodkową najbardziej wypukłą część sklepienia stopy

m.zginacz krótki palucha

(m.flexor hallucis

brevis)

Podeszwowa pow.trzech kości klinowatych

Kość łódkowata

Dwa ścięgna na podstawie paliczka bliższego palucha i na obu trzeszczkach

Zgina palucha i wzmacnia podłużne sklepienie stopy

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

MIĘŚNIE STOPY CD

mięśnie podeszwowe stopy cd

wyniosłość przyśrodkowa cd

m.przywodziciel palucha (m.adductor hallucis)

Głowa skośna

(podstawa od II do IV kości śródstopia klinowatej bocznej i sześciennej)

Głowa poprzeczna

(torebki stawów śródstopno paliczkowych od II do V)

Podstawa bliższego paliczka palucha

Trzeszczka boczna

Przywodzi palucha i zgina go w stawie śródstopno policzkowym

Głowa poprzeczna zwęża stope wzmacnia wysklepienie poprzeczne stopy

wyniosłość boczna

m.odwodziciel palca małego (m.abductor digiti minimi)

Dolna pow.kości piętowej

Rozcięgna podeszwowe

V kość śródstopia

Podstawa bliższego paliczka palca małego

Zgina i nieznacznie odwodzi palec mały

Wzmacnia podłużne wysklepienie stopy

m.zginacz krótki palca małego (m.flexor digiti minimi)

Podstawa V kości śródstopia

Podstawa paliczka bliższego palca małego

Zgina palec mały

Wzmacnia podłużne wysklepieni stopy

wyniosłość pośrednia

m.zginacz krótki palców (m.flexor

digitorum brevis)

Dolna pow.guza pietowego

Rozciegno podeszwowe

Środkowy paliczek

Od II do V palca

Zgina palce II – V

Wzmacnia podłużne wysklepienie stopy

m.czworobocz ny podeszwy (m.quadratus plantae)

Dolna i przyśrodkowa pow.kości pietowej

Ścięgno m.zginacza długiego palców

Reguluje kierunek pociagania

m.glistowate

(mm.lumbricales)

Ścięgna końcowe

m.zginacza długiego palców

Podstawa paliczków bliższych II – V palca

Zginaja paliczki bliższe II – V palca

Przywodzą je do palucha

m.międzykostne

(mm.interossei)

Trzon kosci śródstopia

Podstawa paliczków bliższych i torebka stawów śródstopono paliczkowych

m.miedzykostne podeszwowe zginaja paliczki w kierunku podwszwowym i przywodzą

palce do osi orientacyjnej biegnącej przez drugi palec

m.miedzykostne grzgietowe odwodza palce od osi orientacyjnej ustalaja stawy śródstopno paliczkowe

POWIERZCHOWNE MIĘŚNIE GRZBIETU

mięśnie kolcowo ramienne

m.czworo boczny (m.trapezius)

Od kości potylicznej do XIIkręgu piersiowego (kresa karkowa górna, guzowatość potyliczna zewnętrzna, wyrostek kolczysty VII kregu

szyjnego, więzadlo karkowe, wszystkie wyrostki

kolczyste i więzadła

nadkolcowe)

Część zstępująća

(koniec barkowy obojczyka) Część poprzeczna

(wyrostek barkowy łopatki) Część wstępująca

(grzebień łopatki)

Obustronny skurcz całego mięśnia cofa barki i zbliża łopatki do kręgosłupa

Część zstępująca dzwiga bark ku górze a przy ustalonej obręczy zgina głowę w bok, podczas skurczu obustronnego pochyla głowę do tylu Część wstępująca obniża bark a przy ustalonej obręczy unosi tułów

Część poprzeczna zbliża łopatkę do kręgosłupa

m.najszerszy grzbietu (m.latissimus doris)

Cz.kręgowa(wyrostki kolczyste sześciu dolnych kręgów piersiowych wszystkich lędzwiowych i grzebień krzyżowy pośrodkowy) Cz.biodrowa(warga zewnętrzna częśi przyśrodkowej grzebienia biodrowego) Cz.łopatkowa(zewnętrzna pow.konta dolnego łopatki)

Grzebień guzka mniejszego kości ramiennej

Przy ustalonym kręgosłupie opuszcza uniesione ramię przywodzi ityłozgina i silnie nawraca

Przy ustalonej kończynie unosi dolne żebra

(pomocniczy mięsień wdechowy)

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

POWIERZCHOWNE MIĘŚNIE GRZBIETU CD

mięśnie kolcowo ramienne cd

m.równoległobo czne (m.rhomboidei)

Więzadło karkowe i wyrostki kolczyste dwóch dolnych kręgów szyjnych Więzadło nadkolcowe i wyrostki kolczyste czterech pierwszych kregów piersiowych

Brzeg przyśrodkowy łopatki (do od grzebienia do konta dolnego)

Zbliżają łopatkę do kręgosłupa i przyciskają ja do klatki piersiowej oraz unoszą ją ku górze

m.dzwigacz łopatki (m.levator scapulae)

Wyrostki poprzeczne czterech pierwszych kręgów szyjnych

Kąt górny łopatki Górny odcinek brzegu przyśrodkowego łopatki

Pociąga łopatkę ku górze

Przy ustalonej obręczy barkowej zgina kręgosłup szyjny bocznie

A przy skurczu obustronnym ku tyłowi

mięśnie kolcowo żebrowe

m.zębaty tylny górny (m.serratus

posterior superior)

Więzadło karkowe i wyrostki kolczyste dwóch ostatnich kręgów szyjnych Więzadło nadkłykciowe i wyrostki kolczyste dwóch pierwszych kręgów piersiowych

Zewnętrzna pow. od II do V żebra

Unosi górne zebra

(m.wdechowy)

m.zębaty tylny dolny

(m. serratus

posterior inferior)

Powięż piersiowo lędzwiowa i wyrostki kolczyste dwóch ostatnich kręgów piersiowych i dwóch pierwszych kręgów kędzwiowych

Dolny brzeg czterech ostatnich żeber

Pociąga ostatnie żebra w dół

(m.wydechowy)

GŁĘBOKIE MIĘŚNIE GRZBIETU

długie mięśnie grzbietu

pasmo boczne

m.płatowaty

(m.splenius)

Więzadło karkowe oraz wyrostki kolczyste i więzadła nadkolcowe pięciu pierwszych kręgów piersiowych

m.płatowaty głowy (wyrostek sutkowy kości skroniowej)

m.płatowaty szyi

(wyrostki poprzeczne trzech pierwszych kręgów szyjnych)

m.płatowaty głowy w działaniu obustronnym zgina głowęku tyłowi,kurcząc się jednostronnie obraca twarz unosząc ja jednocześnie do góry

m.płatowaty szyi podczas skurczu obustronnego zgina szyję do tyłu,przy działaniu jednostronnym skręca ją

MIĘSIEŃ PROSTOWNIK GRZBIETU

m.biodrowo lżebrowy (m.iliocostalis) m.biodrowo żebrowo lędzwiowy (m.iliocostalis lumborum) m.biodrowo żebrowy klatki piersiowej (m.iliocostalis thoracisj) m.biodrowo żebrowy szyi (m.ilicostalis cervicis)

Wspólna masa mięśniowa

Kąty sześciu dolnych żeber

Katy żeber od III do VI

Kąty sześciu dolnych żeber

Kąty sześciu górnych żeber

Wyrostki poprzeczne kręgów szyjnych

od III do VI

Działając jednostronnie zginaja kręgosłup w kierunku bocznym

Obustronny skurcz prostuje kręgosłup i zgina ku tyłowi

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

GŁĘBOKIE MIĘŚNIE GRZBIETU CD

długie mięśnie grzbietu cd

pasmo boczne cd

MIĘSIEŃ PROSTOWNIK GRZBIETU

m.najdłuższy (longis simus ) m.najdłuższy klatki piersiowej (longissimus thoracis )

m.najdłuższy szyi (longissimus cervicis) m.najdłuższy głowy (longissimus capitis)

Wspólna masa mięśniowa

Wyrostki poprzeczne od I

do VI kręgu piersiowego

Wyrostki poprzeczne kręgów piersiowych od I do III

i kręgów szyjnych od III do VII

Wiązki boczne

(wyrostki żebrowe kręgów lędzwiowych,w odcinku piersiowym kąty żeber) wiązki przyśrodkowe (wyrostki dodatkowe kręgów lędzwiowych i wyrostki poprzeczne kręgów piersiowych) Wyrostki poprzeczne

od II do V kręgu szyjnego

Wyrostek sutkowy kości skroniowej

Przy skurczu jednostronnym zgina i pochla glowe bocznie

Obustronny skurcz pochyla głowę do tyłu

pasmo przyśrodkowe

m.kolcowy (m.spinalis) m.kolcowy

klatki piersiowej

(m.spinalis thoracis) m.kolcowy głowy (m.spinalis capitis)

Wyrostki kolczyste górnych kręgów lędzwiowych i dolnych piersiowych

Wyrostki kolczyste górnych kręgów piersiowych i dolnych kręgów szyjnych

Wyrostki kolczyste od II do VII kręgu piersiowego

Kość potyliczna w sąsiedztwie guzowatości potylicznej zewnętrznej

Przy działaniu jednostronnym bierze udział w bocznych zgięciach kręgosłupa

Prostuje go kurcząc się obustronnie i pochyla głowę do tyłu

m.pólkolcowy

(m.semispinalis)

Wyrostki poprzeczne

Wyrostki kolczyste

od IV do VI kręgów wyżej

Działając jednostronnie skręcają kręgosłup w przeciwną strone

Działając obustronnie prostują go

m.wielodzielny

(m.multifindus)

Wyrostki poprzeczne

Wyrostki kolczyste

od II do IV kręgów wyżej

Działając jednostronnie skręcają kręgosłup w przeciwną strone

Działając obustronnie prostują go

m.skrecające

(mm.rotatores)

Wyrostki poprzeczne

Wyrostki kolczyste

od I do II kręgów wyżej

Działając jednostronnie skręcają kręgosłup w przeciwną strone

Działając obustronnie prostują go

krótkie mięśnie grzbietum.

m.międzykolco we mm.interspinales

Wyrostki kolczyste w szyjnej i lędzwiowej części kręgosłupa

Wyrostki kolczyste w szyjnej i lędzwiowej części kręgosłupa

Biorą udział w prostowaniu kręgosłupa szyjnego i lędzwiowego

m.międzypoprz eczne (mm.intertransver sarii)

Wyrostki poprzeczne lub żebrowe w szyjnej i lędzwiowej części kręgosłupa

Wyrostki poprzeczne lub żebrowe w szyjnej i lędzwiowej części kręgosłupa

Biorą udział w bocznych zgięciach kręgosłupa szyjnego i lędzwiowego

mięśni podpotyliczne

m.prosty tylny większy głowy (m.rectus capitis posterior major)

Wyrostek kolczysty kręgu obrotowego

Środkowy odcinek kresy karkowej dolnej kości potylicznej

W trakcie obustronnego działania pociąga głowę ku tyłowi

Przy skurczu jednostronnym obraca ją kierując twarz w tę sama stronę

m.prosty tylny mniejszy głowy (m.rectus capitis posterior minor)

Guzek tylny kregu szczytowego

Poniżej kresy karkowej dolnej kości potylicznej

W trakcie obustronnego działania pociąga głowę ku tyłowi

Przy skurczu jednostronnym obraca ją kierując twarz w tę sama stronę

m.skośny dolny głowy (m.obliquus capitis inferior)

Wyrostek kolczysty kręgu obrotowego

Wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego

W trakcie obustronnego działania pociąga głowę ku tyłowi

Przy skurczu jednostronnym obraca ją kierując twarz w tę sama stronę

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

mięśni podpotyliczne cd

m.skośny górny głowy (m.obliquus capitis superiorr)

Wyrostek poprzeczny kręgu szczytowego

Ponizej bocznego odcinka kresy karkowej dolnej kości potylicznej

Kurcząc się jednostronnie skręca głowę w przeciwną stronę

Przy obustronnym skurczu pociąga głowe ku tyłowi

POWIERZCHOWNE MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ

m.piersiowy większy (m.pectoralis major)

Część obojczykowa: (koniec mostkowy obojczyka)

Część mostkowo żebrowa: (pow.przednai mostka i chrząstek żeber przawdziwych)

Część brzuszna:

(przednia blaszka pochewki mięśnia prostego brzucha)

Grzebień guzka większego kości ramiennej

Równoczesny skurcz całego mięśnia nawraca opuszcza i przywodzi ramie do przedniej ściany klatki piersiowej

Przy ustalonym ramieniu dzwiga całe ciało ku górze

Skurcz części obojczykowej przodozgina ramie

Pomocniczy mięsień wdechowy

m.piersiowy mniejszy (m,pectoralis minor)

Zewnętrzna pow.przednich końców żeber kostnych od III do V

Wyrostek kruczy łopatki

Obniża obręcz kończyny górnej pociąga ją przyśrodkowo i do przodu

Obraca łopatkę dookoła osi strzałkowej

Pomocniczy mięsień wdechowy

m.podobojczyko wy (m.subcalvicus)

Chrząstka pierwszego zebra

Dolna pow.końca barkowego obojczyka

Pociąga obojczyk ku dołowi i do przodu

m.zębaty przedni (m.serratus anterior)

Zew.pow. dziewięciu górnych żeber

Część górna

(kąt górny łopatki) Część środkowa (brzeg przyśrodkowy łopatki)

Cęść dolna

(kąt dolny łopatki od strony żebrowej)

Przyciska łopatkę do ściany klatki piersiowej przesuwa ją bocznie i do przodu

Skurcz części górnej pociąga bark do przodu Skurcz części dolnej pociąga bark ku dołowi i pociąga dolny kąt łopatki do przodu

GŁĘBOKIE MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ

m.międzyżebro we zewnętrzne (mm.intercostales externi)

Dolna krawędź żebra wyżej położonego

Górny brzeg żebra niżej położonego

Unoszą żebra

Główne mięśnie wdechowe

m.miedzyżebro we wewnetrzne (mm.intercostales interni)

Wewnętrzna pow.żebra niżej położonego

Dolny brzeg żebra położonego wyżej

Obniżają żebra

Główne mięśnie wydechowe

m.podżebrowe

(m.subcostales)

Wew.pow.żebra

Dolny brzeg żebra położonego od I do II żebra wyżej

Wspomaga mięśnie międzyżebrowe wew.

m.poprzeczny klatki piersiowej (m.transvaerus thoracis)

Tylna pow.wyrostka mieczykowatego i dolna cześć trzonu mostka

Granica kostno-chrestna od II do VI żebra

Pomocniczy mięsień wdechowy

MIĘŚNIE BOCZNE BRZUCHA

m.skośny zewnętrzny brzucha (m.obliquus externus abdominis)

Zew.pow. od V do XII żebra

Włókna ścięgniste krzyżują się z włóknami strony przeciwnej kończąc się w kresie białej

Włókna mięśnia rozpoczynające się najbardziej z tyłu kończą się na wardze zew.grzebienia biodrowego

Obustronny skurcz powoduje zgięcie do przodu kręgosłupa lędźwiowego wraz z klatką piersiową

Jednostronny skurcz zgina w stronę boczną klatkę piersiową i kręgosłup oraz skręca tułów w stronę przeciwną

Przy ustalonym kręgosłupie unosi miednicę

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

MIĘŚNIE BOCZNE BRZUCHA CD

m.skośny wewnętrzny brzucha (m.obliquus internus abdominis)

Powięź piersiowo lędźwiowa

Kresa posrednia grzebienia biodrowego i więzadło pachwinowe

Trzy ostatnie żebra i kresa biała

Skurcz obustronny zgina kręgosłup do przodu oraz pociąga klatkę piersiowa w dół powodując wydech

Skurcz jednostronny skręca tułow w te samą strone

m.poprzeczny brzucha (m.transverusabd ominis)

Wewnętrzna pow.sześciu dolnych żeber

Powięź piersiowo lędźwiowa

Wyrostki żebrowe kręgów

lędźwiowych

Warga wew.grzebienia biodrowego

Wiązadło pachwinowe

Kresa biala i pochewka m.prostego brzucha

Zwęża dolną cześć klatki piersiowej przyczyniając się do wydechu Wytwarza tłocznie brzuszną

MIĘŚNIE PRZEDNIE BRZUCHA

m.prosty brzucha (m.rectus abdominis)

Przednia pow. od V

do VII żebra

Wyrostek mieczykowaty mostka

Gałąź górna kości łonowej Przednia pow.spojenia łonowego

Zgina tułów do przodu

Przy ustalonym tułowiu unosi miednice Opuszcza dolne żebra działając jako miesień wydechowy

m.piramidowy

(m.pyramidalis)

Gałąź górna kości łonowej

Kresa biała

Napina kresę białą

MIĘŚNIE TYLNE BRZUCHA

m.czworo boczny lędźwi (m.quadratus lumborum)

Warstwa przednia (wyrostki żebrowe kręgów lędźwiowych)

Warstwa tylna

(warstwa wew.grzebienia biodrowego)

Warstwa przednia (XII żebro) Warstwa tylna

(wyrostki żebrowe kręgów lędźwiowych i XII żebro)

Skurcz jednostronny zgina kręgosłup ledźwiowy w bok

Skurcz jednostronny obniża XII parę żeber

POWIERZCHOWNE MIĘŚNIE SZYI

m.szeroki szyi

(m.platysma)

Tkanka podskórna na wysokości II żebra

Zew.pow.trzonu żuchwy Okolice kąta ust oraz bocznie do powięzi przyuszniczej i żwaczowej

Unosi skórę szyi

Pociąga kąty ust w dół i do boku nadając twarzy wyraz strachu

m.mostkowo- obojczykowo- sutkowy (m.sternocleidoma stoideus)

Głowa przyśrodkowa (rękojeść mostka) Głowa boczna

(koniec mostkowy obojczyka)

Wyrostek sutkowy kości skroniowej

Kresa karkowa górna kości potylicznej

Jedniostronny skurcz przy ustalonej klatce piersiowej pochyla głowę w tę samą stronę jednocześnie obraca ją w przeciwną

i unosi twarz ku górze

W pozycji leżącej unosi głowę

Przy ustalonej głowie unosi mostek działając jako pomocniczy mięsień wdechowy

ŚRODKOWE MIĘŚNIE SZYI

mięśnie podgnykowe

m.mostkowo- gnykowy m.sternohyoideus

Górna część mostka

Kość gnykowa

Pociąga kość gnykową ku dołowi (głównie podczas żucia i przełykania)

Ustalają kość gnykową umożliwiając prace innych mięśni przyczepiających się do kości gnykowej

m.tarczowo- gnykowy (m.thyrohyoideus)

Przedłużenie poprzedniego mięśnia

Kość gnykowa

Pociąga kość gnykową ku dołowi (głównie podczas żucia i przełykania)

Ustalają kość gnykową umożliwiając prace innych mięśni przyczepiających się do kości gnykowej

m.łopatkowo- gnykowy (m.omohyoideus)

Górny brzegłopatki

Kość gnykowa

Pociąga kość gnykową ku dołowi (głównie podczas żucia i przełykania)

Ustalają kość gnykową umożliwiając prace innych mięśni przyczepiających się do kości gnykowej

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

ŚRODKOWE MIĘŚNIE SZYI

mięśnie podgnykowe cd

m.mostkowo- tarczowy (m.sternothyroide us)

Mostek

Chrząstka tarczowa

Pociąga kość gnykową ku dołowi (głównie podczas żucia i przełykania)

Ustalają kość gnykową umożliwiając prace innych mięśni przyczepiających się do kości gnykowej

mięśnie nadgnykowe

m.dwubrzuś cowy (m.digastricus)

Brzusiec tylny

(wcięcie sutkowe kości skroniowej)

Brzusiec przedni

(kość gnykowa)

Brzusiec tylny (kość gnykowa) Brzusiec przedni

(dół brzuścowy żuchwy)

Przy ustalonej żuchwie unosi kość gnykową

Przy ustalonej kości gnykowej obniża żuchwę

m.rylcowo- gnykowy (m.stylohyoideus)

Wyrostek rylcowaty kości skroniowej

Kość gnykowa

Pociąga kość gnykową ku górze i do tyłu

m.bródkowo- gnykowy (m.geniohyoideus)

Kolec bródkowy żuchwy

Kość gnykowa

Pociąga kość gnykową ku górze i do przodu

Przy ustalonej kości gnykowej obniża żuchwę

m.żuchwowo- gnykowy (m.mylohyoideus)

Wewnętrzna strona trzonu żuchwy

Trzon kości gnykowej

Szew ścięgnisty

Przy ustalonej żuchwie unosi kość gnykową napina dno jamy ustnej i unosi język

Przy ustalonej kości gnykowej unosi żuchwę

MIĘŚNIE GŁĘBOKIE SZYI

mięśnie pochyłe

m.pochyły przedni (m.scalenus anterior)

Wyrostki poprzeczne kręgów szyjnych

od III do VI

Guzek mięśnia pochyłego I żebra

Skurcz jednostronny zgina kręgosłup szyjny w bok

Przy ustalonym kręgosłupie szyjnym skurcz

mięśni powoduje unoszenie górnych żeber

(pomocnicze mięśnie wdechowe)

mięśnie przednie biorą udział w zginaniu szyi ku przodowi przy obustronnym skurczu

m.pochyły środkowy (m.scalenus medius)

Wyrostki poprzeczne wszystkich kręgów szyjnych

Górna pow. I żebra

Skurcz jednostronny zgina kręgosłup szyjny w bok

Przy ustalonym kręgosłupie szyjnym skurcz

mięśni powoduje unoszenie górnych żeber

(pomocnicze mięśnie wdechowe)

mięśnie przednie biorą udział w zginaniu szyi ku przodowi przy obustronnym skurczu

m.pochyły tylny (m.scalenus posterior)

Wyrostki poprzeczne dwóch trzech ostatnich kręgów szyjnych

Brzeg górny drugiego żebra

Skurcz jednostronny zgina kręgosłup szyjny w bok

Przy ustalonym kręgosłupie szyjnym skurcz

mięśni powoduje unoszenie górnych żeber

(pomocnicze mięśnie wdechowe)

mięśnie przednie biorą udział w zginaniu szyi ku przodowi przy obustronnym skurczu

mięśnie przedkręgowe

m.długi szyi

(m.longus coli)

Przednia pow.kręgosłupa szyjnego

Wyrostki poprzeczne i podstawa czaszki

Podczas skurczu jednostronnego zginają kręgosłup szyjny w bok

Skurcz obustronny powoduje zgięcie kręgosłupa i głowy do przodu

m.długi głowy

(m.longus capitis)

Przednia pow.kręgosłupa szyjnego

Wyrostki poprzeczne i podstawa czaszki

Podczas skurczu jednostronnego zginają kręgosłup szyjny w bok

Skurcz obustronny powoduje zgięcie kręgosłupa i głowy do przodu

m.prosty głowy przedni (m.rectus capitis anterior)

Przednia pow.kręgosłupa szyjnego

Wyrostki poprzeczne i podstawa czaszki

Podczas skurczu jednostronnego zginają kręgosłup szyjny w bok

Skurcz obustronny powoduje zgięcie kręgosłupa i głowy do przodu

m.prosty głowy boczny

(m.rectus capitis

lateralis)

Przednia pow.kręgosłupa szyjnego

Wyrostki poprzeczne i podstawa czaszki

Podczas skurczu jednostronnego zginają kręgosłup szyjny w bok

Skurcz obustronny powoduje zgięcie kręgosłupa i głowy do przodu

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

MIĘŚNI GŁOWY

MIĘŚNIE SKLEPIENIA CZASZKI

(mięśnie mimiczne)

m.naczaszny (m.epicranius) m.potyliczno czołowy m.occipitofrontalis m.skroniowo ciemieniowy (m.temporopaariet alis)

Składa się z mięśnia potyliczno – czołowego oraz mięśnia skroniowo – ciemieniowego

Między którymi rozpięte jest szerokie, płaskie rozcięgno zwane czepcem ścięgniastym

m.naczaszny (m.epicranius) m.potyliczno czołowy m.occipitofrontalis m.skroniowo ciemieniowy (m.temporopaariet alis)

Z tyłu czepca łączy się z nim brzusiec potyliczny a z przodu parzysty brzusiec czołowy

Skurcz mięśnia wywołuje poprzeczne zmarszczki na czole nzdajać twarzy wyraz uwagi

m.naczaszny (m.epicranius) m.potyliczno czołowy m.occipitofrontalis m.skroniowo ciemieniowy (m.temporopaariet alis)

Obie strony czepca ścięgnistego

Chrząstka małżowiny usznej

Skurcz mięśnia wywołuje poprzeczne zmarszczki na czole nzdajać twarzy wyraz uwagi

MIĘŚNIE SZPARY POWIEK

(mięśnie mimiczne)

m.okręzny oka (m.orbicularis oculi)

Część oczodołowa

(najsilniejsza położona obwodowo dookoła wejścia do oczodołu zachodzi na czoło skroń i policzek)

Część powiekowa

(położona dośrodkowo od poprzedniej a jej włókna biegną w obu powiekach)

Część łzowa

(najmniejsza położona najgłębiej do tyłu od woreczka łzowego)

Część oczodołowa zaciska powieki pociąga brwi przyśrodkowo i ku dołowi

Część powiekowa zwiera szparę powiek(mruganie)

Część łzowa rozwiera woreczek łzowy

m.marszczący brwi (m.corrugator supercilii)

Leży obok nasady nosa skąd biegnie do skóry brwi

Wytwarza 2-3 fałdy między brwiami

m.podłużny

(m.procerus)

Położony w okolicy międzybrwiowej

Wywołuje poprzeczne fałdy u nasady nosa

MIĘŚNIE SZPARY UST

(mięśnie mimiczne)

m.okrężny ust (m.orbicularis oris)

Część brzeżna

(położona bliżej szpary ust) Część wargowa

(położona obwodowo)

Część brzeżna

(zwęża czerwień wargową i zwraca wargi do zewnątrz)

Część wargowa

(skurcz tej części poszerza czerwień wargową i wywija wargi na zewnątrz np. podczas gwizdania lub pocałunku )

m.obniżacz wargi dolnej (m.depressor labii inferoris)

Kształtu czworokątnego Położony poniżej szpary ust Biegnie do skóry wargi dolnej

Podczas skurczu

m.bródkowy

(m.mentalis)

Ułożony strzałkowo przyśrodkowo od mięśnia poprzedniego

Uwypukla bródkę i nadaje twarzy wyraz nadsądny

m.obniżacz kąta ust (m.depressor anguli oris)

Płaski trójkątny

Rozciąga się od żuchwy do kąta ust

Jego skurcz obniża kąt ust nadając twarzy wyraz smutku cierpienia lub niesmaku

m.śmiechowy

(m.risorius)

Biegnie poprzecznie z okolicy policzka do kąta ust

Pociąga kąt ust do boku poszerzając szparę ust

m.jarzmowy większy i mniejszy (m.zygomaticus major et minor)

Biegnie z okolicy kości jarzmowej

Większy kończy się w okolicy kąta ust

Mniejszy dochodzi do skóry bruzdy nosowo-wargowej

Pociąga wargę górną ku górze i do boku

NAZWA

PRZYCZEP POCZĄTKOWY

PRZYCZEP KOŃCOWY

FUNKCJA

MIĘŚNIE SZPARY UST CD

(mięśnie mimiczne)

m.dzwigacz wargi górnej i skrzydła nosa (m.levator labii superioris alaeque nasi)

Położony bocznie od nosa

Skóra bruzdy nosowo-wargowa

Unosi skrzydła nosa i rozwiera nozdrza

m.dzwigacz wargi górnej (m.levator labii superioris)

Okolica podoczodołowa

Skóra bruzdy nosowo-wargowa

Unosi wargę górną i odsłania górne siekacze

m.dzwigacz kąta ust

(m.levator anguli

oris)

Dół nadkłowy

Skóra kąta ust

W czasie skurczu unosi kąt ust

m.policzkowy

(m.buccinator)

Wyrostki zębodołowe szczęki i żuchwy na wysokości zębów trzonowych

Skóra i błona śluzowa kąta ust i obu warg

Przyciska policzki do zębów

Pociąga kąt ust do boku

Bierze udział podczas ruchu żucia pokarmu

MIĘŚNIE OTOCZENIA NOZDRZY

(mięśnie mimiczne)

m.nosowy

(m.nasalis)

Rozpoczyna się na szczęce na wysokości kła i siekacza bocznego

Część poprzeczna

(biegnie wachlarzowato do grzbietu nosa)

Część skrzydłowa (boczno-tylny brzeg skrzydła nosa)

Część poprzeczna zwęża nozdrze

Część skrzydłowa rozwiera nozdrza

m.obniżacz przegrody (m.depressor septi)

Od wysokości bocznego siekacza szczęki

Część błniasta przegrody nosa

Pociąga przegrodę ku tyłowi

MIĘŚNIE UCHA ZEWNĘTRZNEGO

(mięśnie mimiczne)

m.małżowiny usznej

Przyczepione między małżowiną uszną i sąsiednimi powięziami są u człowieka w stanie zaniku

Służyły do poruszania małżowiną uszną

MIĘŚNIE ŻUCHWY

(mięśnie mimiczne)

m.skroniowy

(m.temporalis)

Cała pow.dołu skroniowego

Powięź skroniowa

Wyrostek dziobiasty żuchwy

Unosi żuchwę obraca ją nieco na zewnątrz

Zaciska zęby cofa wysuniętą żuchwę

m.żwacz

(m.masseter)

Kość jarzmowa

Łuk jarzmowy

Boczna pow.dolnej części gałęzi żuchwy

Kąt żuchwy

Współdziała z mięśniem skroniowym w unoszeniu i obracaniu żuchwy na zewnątrz Bierze udział w wysuwaniu żuchwy ku przodowi

m.skrzydłowy przyśrodkowy (m.pterygoideus medialis)

Dół skrzydłowy kości klinowej i przylegającym do niej małym odcinku kości podniebiennej i kości szczękowej

Pow.przyśrodkowa kąta żuchwy na tzw.guzowatości skrzydłowatej

Współdziała z mięśniem skroniowym i żwaczowym

m.skrzydłowy boczny (m.pterygoideus lateralis)

Głowa górna (pow.podskroniowa skrzydła większego kości klinowej)

Głowa dolna

(boczna pow.wyrostka skrzydłowatego i pow.podskroniowa szczęki)

Dołek skrzydłowy wyrostka kłykciowego żuchwy Torebka stawu skroniowo- żuchwowego

Skurcz obustronny wysuówa żuchwę do przodu

Skurcz jednostronny skręca żuchwę do wewnątrz

STAWY JEDNOOSIOWE

NAZWA

BUDOWA

WIĘZADŁA

RODZAJ

RUCH

Staw głowowy dolny szczytowo obrotowy (articulatio atlantoaxiales)

Dwa symetryczne st.szczytowo obrotowe boczne (prawy , lewy) : dołki stawowe położne na częściach bocznych kr.szczyt.

+pow.stawowe górne na trzonie kr.obrotowego

Dwa st.szczytowo obrotowe pośrodkowe (przedni i tylni) : P – pow.stawowa zęba kr.obrotowego + dołek zębowy łuku przedniego kr.szczytowego

T – pow.tylna zęba kr.obrotowego

+ pow.stawowa więzadła poprzecznego

Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego Więzadło wierzch. zęba

Więzadło skrzydłowate

Błona pokrywajaca

Prosty

Śrubowy

Jednoosiowy : Dookoła osi pionowej wzdłuż zęba kr.obrotowego

St.boczne – wzdłuż osi zęba (obsuwanie się pow.kr.szczytowego po kr.obrotowych) St.pośrodkowe – dookoła osi pionowej (ruch obrotowy)

Staw głów żebrowych (articulatio capiyumcostarum)

Pow.stawowa głowy żebra + dołek żebrowy dwóch sąsiednich kręgów

+ krążek międzykręgowy

Więzadło promieniste i śródstawowe głowy żebra

Sprzężony

Jednoosiowy: Ruch obrotowy wokół osi długiej szyjki żebra

Stawy żebrowo poprzeczne articulatio costotransrersaria

Pow.stawowa guzka zebra + dołek żebrowy wyrostka poprzecznego kr.piersiowego wyst. w zebrach I - X

Więzadło żebrowo poprzeczne i zebrowo poprzeczne górne i dolne

Sprzężony

Jednoosiowy: Ruch obrotowy wokół osi długiej szyjki żebra

Staw promieniowo łokciowy dalszy (articulatio radioulnaris distalis)

Panewka (utworzona z wcięcia łokciowego kości promieniowej) Pow.wypukła (obwód głowy kości łokciowej)

Krążek stawowy

Prosty

Obrotowy

Jednoosiowy: Oś pionowa (nawracanie i odwracanie przedramienia)

Staw śródręczno paliczkowy kciuka (articulatio

metacarpophalang

ea pollicis)

Głowa kości I śródręcza + dołek stawowy na podstawie paliczka kciuka

Zawiasowy

Jednoosiowy: Oś poprzeczna (zginanie i prostowanie kciuka)

Stawy miedzypaliczko we

(articulationes

interphalangeae manus)

Łączą paliczki każdego palca (w kciuku 1 w pozostałych po 2 stawy międzypaliczkowe bliższe i dalsze)

Więzadła poprzeczne

Prosty

Zawiasowy

Jednoosiowy: Oś poprzeczna (zginanie i prostowanie)

Staw skokowo goleniowy Skokowy górny (articulatio talocrularis)

Pow.stawowa wypukła tworzy bloczek kości skokowej z pow.górną pow.górną przyśrodkową + wklęsla pow.utwrorzona z pow.stawowej dolnej kości piszczelowej i pow.stawowa obu kostwk bocznej i przyśrodkowej

Wiezadlo przysrodkowe Więzadło skokowo strzałkowe przednie i tylne

Więzadło pietowo strzałkowe

Złożony

Bloczkowy

Jednoosiowy: Oś poprzeczna (zgięcie grzbietowe i podeszwowe stopy)

Staw skokowo piętowy Skokowy tylny (articulatio subtalaris)

Pow.stawowa piętowa tylna kości skokowej + pow.stawowa skokowa tylna kości piętowej

Więzadło skokowo piętowe boczne, przyśrodkowe i międzykostne

Złożony

Jednoosiowy: Oś kompromisowa skośna do osi długiej stopy

(odwracanie i nawracanie stopy)

NAZWA

BUDOWA

WIĘZADŁA

RODZAJ

RUCH

Staw skokowo piętowo łódkowy poprzeczny stępu (articulatio

talocalcaneoonavic

ularis)

Pow.stawowa pietowa środkowa i przednia + pow.stawowa skokowa środkowa i przednia + pow.stawowa łódkowa głowy

Więzadlo przyśrodkowe Więzadło skokowo łódkowe

Więzadlo piętowo łódkowe ipietowo łódkowe podeszwowe

Jednoosiowy: Oś kompromisowa skośna do osi długiej stopy

(odwracanie z przywodzeniem i zgieciem podeszwowym, nawracanie z odwodzeniem i zgięciem grzbietowym stopy)

Piętowo sześcienny (articulatio calcaneocuboidea)

Siodełkowata pow.stawową sześcienną kości piętowej + pow.stawowa blizsza kości sześciennej

Więzadlo piętowo szescienne, piętowo szescienne podeszwowe Więzadlo podwszwowe

Prosty

Jednoosiowy: Oś strzałkowa (zwiększenie nawracania i odwracania w stawach skokowych dolnych)

Staw międz.palicz.

Łączą paliczki każdego palca (w I 1 w pozostałych po 2 staw bliższe i dalsze)

Więzadła poboczne

Prosty

Zawiasowy

Jednoosiowy: Oś poprzeczna

STAWY DWUOSIOWE

NAZWA

BUDOWA

WIĘZADŁA

RODZAJ

RUCH

Staw głowowy górny szczytowo potyliczny (articulatio atlantoocipitalis)

Dwa symetryczne stawy : kłykcie potyliczne + dołki stawowe górne kręgu szczytowego

Błona szczytowo potyliczna przednia i tylna

Prosty

Kłykciowy

Dwuosiowy: Oś poprzeczna (zginanie i prostowanie głowy)

Oś strzałkowa

(zgięcia w bok)

Staw łokciowy

(articulatio cubiti)

Icz. ramienno łokciowa (pow.stawowa bloczka kości ramiennej

+wcięcie bloczkowe kości łokciowej )

Iicz. ramienno promieniowa

(pow.stawowa główki kości ramiennej

+ dwa stawy głowy kości promieniowej) IIIcz. promieniowo łokciowa (wcięcie promieniowe kości łokciowej + obwód stawowy głowy kości promieniowej)

Więzadło poboczne promieniowe i łokciowe

Więzadło

pierścieniowate Więzadło czworokątne

Złożony (zawiasowo obrotowy)

Dwuosiowy: Oś poprzeczna (zginanie i prostowanie)

os podłużna (odwracanie i nawracanie)

Staw promieniowo nadgarstkowy (articulatio radiocarpea)

Panewka (utworzona przez pow.stawową nadgarstka kości promieniowej) + pow.wypukła (wszystkie kości szeregu bliższego nadgarstka z wyjątkiem kości grochowatej)

Więzadło międzykostne nadgarstka

Złożony

Epileptyczny

Dwuosiowy: Oś poprzeczna (zginanie dłoniowe i grzbietowe ręki)

Oś dłoniowo grzbietowa (odwodzenie ręki w kierunku łokciowym i promieniowym)

Staw nadgarstkowo śródręczny kciuka siodełkowaty (articulatio carpometacarpea pollicis)

Pow.stawowa kości czworobocznej większej + pow.stawowa podstawy I kości śródręcza

Dwuosiowy: Oś dłoniowo grzbietowa (odwodzenie iprzywodzenie kciuka) Oś promieniowo łokciowa (przeciwstawianie i

odprowadzanie kciuka)

Stawy śródręczno paliczkowe (aritculationes metacarpophalang eae)

II – V głowy kości śródręcza + dołki stawowe położone na podstawie członów bliższych palców

Więzadło poboczne Więzadło poprzeczne głębokie śródręcza

Prosty

Kulisty

Dwuosiowy: Oś poprzeczna (zginanie i prostowanie palców)

Oś grzbietowo dłoniowa (przywodzenie i odwodzenie)

Staw kolanowy (articulatio genus)

Pow.stawowe tworzą oba kłykcie kości udowej + pow.stawowe górne kłykci kości piszczelowych + pow.wewnętrzna rzepki przylegająca do klykcia kości udowej

Więzadła wew. (krzyżowe tylne, przednie i poprzeczne kolana )

Złożony Zawiasowo obrotowy

Dwuosiowy: Oś poprzeczna (zgięcie i wyprost) Oś pionowa (nawrac. i odwrac.)

Stawy śródstopno paliczkowe

Głowy kości śródstopia z podstawami paliczków bliższych palców

Więzadło poboczne, podeszwowe i poprzeczne głebokie środstopia

Prosty

Kłykciowy

Dwuosiowy: Oś poprzeczna

(zgięcie podeszwowe i grzbietowe)

STAWY WIELOOSIOWE

NAZWA

BUDOWA

WIĘZADŁA

RODZAJ

RUCH

Staw mostkowo obojcztkowy (articulatio sternocalvicularis)

Pow.st.konca mostkowego obojczyka

+ wciecie obojczykowe mostka wraz z przylegającą cześcią chrząstki I zebra

Krążek stawowy Więzadło mostkowo obojczykowe przednie i tylne Więzadło między obojczykowe Więzadło żebrowo obojczykowe

Kulisty

Wieloosiowy: Wysuwanie, cofanie Podnoszenie, Opuszczanie

Obrót dookoła osi długiej obojczyka

Staw barkowo obojczykowy (articulatio acromioclaviculari s)

Pow.stawowa barkowa obojczyka

+pow.stawowa wyrostka barkowego łopatki

Więzadło barkowo obojczykowe Więzadło kruczo obojczykowe (w.czworoboczne w.storzkowate)

Sprzężony

Wieloosiowy: Unoszenie i obniżanie wysuwanie, cofanie oraz nieznaczne ruchy obrotowe

Staw ramienny (articulatio humeri)

Pow.stawowa głowy kości ramiennej

+ panewka stawowa (wydrążenie stawowe przechodzące w obrąbek stawowy)

Więzadło kruczo ramienne

Wiezadło obrąbkowo ramienne

Prosty

Kulisty

Wieloosiowy: Os strzałkowa (odwodzenie i przywodzenie)

Oś poprzeczna (unoszenie prostowanie i zginanie ramienia)

Oś podłużna (nawracanie i odwracanie)

Staw biodrowy

(articulatio coxae)

Pow.stawowe tworzą pow.księżycowatą panewki kości miednicznej

+ pow.stawowa głowy kości udowej

Więzadło udowo biodrowe, kulszowe, łonowe

Prosty Kulisto panewkowy

Wieloosiowy: Oś poprzeczna (zgięcie i wyprost) Oś strzałkowa (odwodzenie i przywodzenie)

Oś pionowa (nawracanie i odwracanie)

STAWY PŁASKIE

NAZWA

BUDOWA

WIĘZADŁA

RODZAJ

RUCH

Staw nadgarstkowo śródręczny (articulationes carpometacarpeae)

Pow.stawowe dalsze kości szeregu dalszego nadgarstka + pow.stawowe bliższe podstaw kości sródręcza

Prosty

Płaski

Stawy międzyśródręcz.

3 stawy (tworzą je zwrócone ku sobie pow.stawowe podstaw odII doV kości śródręcza)

Płaski

Staw krzyżowo biodrowy (articulatio sacroiliaca)

Pow.stawowa (utworzona przez pow.uchowatą kości krzyżowej i miednicznej)

Więzadla bezpośrednie (krzyzowo biodrowe:brzuszne grzbietowe międzykostne) Więzadła pośrednie (biodrowo lędzwiowe, krzyżowo guzowe, krzyżowo kolcowe)

Póścisły

Bardzo mała ruchomość

Staw piszczelowo strzałkowy (articulatio tibiofibularis)

Pow.stawową tworzy głowa kości strzałkowej + pow.stawowa strzałkowa piszczeli

Wiezadło przednie i tylne głowy strzałki Błona miedzykostna goleni

Więzozrost piszczelowo strzałkowy

Płaski: Bardzo mała ruchomość

Staw klinowo łodkowy (articulatio cuneonavicularis)

Pow.stawowa 3kości klinowatych

+ pow.stawowa kości klinowatej

Liczne i krótkie wiezadla zespajajace kosci ze sobą

Złożony

Półścisły

Płaski: Ograniczona ruchomość z uwagi na płaskie pow.stawowe

Stawy stepowo środstopne (articulationes tarsometatarseae)

3 kości klinowate + kość sześcienna z podstawami I – V kości sródstopia

Liczne wiezadla wzmacniane przez torebkę stawowa

Minimalna mozliwośc ruchów, ruchy ślizgowe

Stawy miedzyśródstop ne

(articulationes

intermetatarseae)

Pow.stawowa podstaw kości II – V

Płaski: Minimalna mozliwośc ruchów, ruchy ślizgowe

Opracowala :pajeczyca19

kontakt: zszpajeczyca@tlen.pl

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: uwagi@fizjoterapeutom.pl

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: