REKLAMA

Nerwy Czaszkowe

Nerwy czaszkowe

nazwa nerwy

 rodz  

nazwa jądra

położenie

wyjście z mózgu

wyjście z czaszki

I

węchowy

Z

.

.

opuszka węchowa

blaszka sitowa

II

wzrokowy

Z

.

.

skrzyżow. wzrok.

kanał n.wzrokowego

III

okoruchuwy

R

j.początkowe

konary mózgu

br.przyśr.dołu międzykonar.

szcz.oczod.górna

III

okoruchuwy

PW

j.p.współczulne

konary mózgu

br.przyśr.dołu międzykonar.

szcz.oczod.górna

IV

bloczkowy

R

j.początkowe

konary mózgu

blaszka pokrywy

szcz.oczod.górna

V

trójdzielny

C

j.mostowe j.śródmózgowiowe j. rdzeniowe = dolne

most,konary mózgu,rdzeń przedłużony

most/konary móżdżku środkowe

szcz.oczod.górna, otw.okrągły, otw.owalny

V

trójdzielny

R

j.początkowe

most

most/konary móżdżku środkowe

szcz.oczod.górna, otw.okrągły, otw.owalny

VI

odwodzący

R

j.początkowe

most

most/piramida

szcz.oczod.górna

VII

twarzowy

R

j.początkowe

most

most/oliwka

otw.słuchowy wewn, kanał n.twarzowego, otw.rylcowo- sutkowy

VII

twarzowy

C

j.pasma samotnego

most

most/oliwka

otw.słuchowy wewn, kanał n.twarzowego, otw.rylcowo- sutkowy

VII

twarzowy

PW

j.ślinowe górne

most

most/oliwka

otw.słuchowy wewn, kanał n.twarzowego, otw.rylcowo- sutkowy

VIII

przedsionkowo

-ślimakowy

C

j.ślimakowe brzuszne i grzbietowe, j.przedsionkowe górne, dolne, boczne, przyśrodk.

most, rdzeń

przedłużony

kąt mostowo- móżdzkowy

otw.słuchowy wewn

IX

językowo - gardłowy

C

j.samotne

rdzeń

przedłużony

bruzda boczna tylna

otw.szyjny

IX

językowo - gardłowy

R

j.dwuznaczne

rdzeń

przedłużony

bruzda boczna tylna

otw.szyjny

IX

językowo - gardłowy

PW

.

rdzeń

przedłużony

bruzda boczna tylna

otw.szyjny

X

błędny

C

j.samotne

rdzeń

przedłużony

bruzda boczna tylna

otw.szyjny

X

błędny

R

j.dwuznaczne

rdzeń

przedłużony

bruzda boczna tylna

otw.szyjny

X

błędny

PW

j.grzbietowe

rdzeń

przedłużony

bruzda boczna tylna

otw.szyjny

IX

dodatkowy

R

j.dwuznaczne, j.rdzeniowe

rdzeń przedłużony, rdzeń kręgowy

bruzda boczna tylna

otw.szyjny

(otw.wielki)

XII

podjęzykowy

R

j.początkowe

rdzeń

przedłużony

bruzda boczna tylna

kan.n.podjęzyk.

rodzaje:
Z-zmysłowy,
C-czuciowy,
R-ruchowy, PW-przywspółczulny

Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: uwagi@fizjoterapeutom.pl

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: