REKLAMA

Diagnostyka obrazowa schorzeń klatki piersiowej

Diagnostyka obrazowa schorzeń klatki piersiowej

podstawy diagnostyki

Metody klasyczne

 • • rtg klp - standaryzacja zdjęć klp
 • • promieniowanie twarde 110-120 kV
 • • krótki czas ekspozycji - 0,1- 0,2 ms

– mała ilość artefaktów od struktur tętniących

• odległość – 150-200 cm

– małe powiększenie i zniekształcenie geometryczne

• rutynowe rtg klp

– projekcja PA (postero-anterior)
– pozycja stojąca
– głęboki wdech
– wyrzutowanie łopatek
– zachowanie symetrii ustawienia
– zakres badania - od szczytów do kątów przeponowych
– dane pacjenta - nie powinny przesłaniać istotnych elementów obrazu

Rtg klp PA

• zdjęcie klp w projekcji AP

– chorzy w ciężkim stania
– pozycja leżąca, siedząca, półsiedząca
– wysokie ustawienie przepon
– lepiej widoczne odcinki żeber

• zdjęcie boczne (prawo-, lewo-boczne)

– lokalizacja przestrzenna zmian

• zdjęcie lewo-boczne z kontrastem w przełyku

– ocena sylwetki serca

 • Guz płata górnego
 • Płyn w szczelinie skośnej
 • Rtg klp PA Rtg lewo-boczne z kontrastem w przełyku
 • Stenoza mitralna
 • Stenoza aortalna

 

• tomografia klasyczna (zdj. warstwowe)

– aparat rtg z przystawką tomo
– zdj. w określonej, dowolnie wybranej warstwie
– grubość warstw - zazwyczaj 10 mm
– płaszczyzna czołowa (strzałkowa, skośna)

• wskazania:

– dokładna ocena okolic wnęk, szczytów
– ocena morfologii zmiany

• zdjęcie klp na wydechu

– ocena ruchomości przepon
– diagnostyka odmy opłucnowej

• zdjęcie w projekcji Przybylskiego

– celowane na pola szczytowo-podobojczykowe
– promień centralny - 30-40o caudalnie
– wyrzutowanie obojczyków powyżej otworu górnego klp
– zmiany gruźlicze, guz Pancoasta

• zdjęcie klp poziomym promieniem w

pozycji leżącej na boku

– różnicowanie - płynu otorbiony/zrosty opłucnowe

• skopia klp - aparat rtg z torem wizyjnym

– obserwacja w trakcie oddechu, czynności serca, w różnych ustawieniach chorego

• zdjęcie małoobrazkowe

– duża dawka promieniowania

Rtg klp poziomym promieniem

Rtg klp PA

Bronchografia

 • • metoda kontrastowania drzewa oskrzelowego
 • • kontrasty nie drażniące oskrzeli, rozpuszczalne w wodzie, o dużej lepkości
 • • podanie przez cewnik, odessanie nadmiaru śk
 • • zdjęcia upatrzone spod skopii
 • • wskazania: rozstrzenie oskrzeli, przewlekłe zapalenie oskrzeli, zwężenia nowotworowe

 Badanie USG klp

• sondy linearne 7-10 Mhz
• ocena przez międzyżebrza
• zastosowanie/wskazania:

 • – ocena przepon
 • – obecność płynu w jamach opłucnowych
 • – różnicowanie płyn/zrosty
 • – śródpiersie górne: grasica, węzły, tarczyca-wole
 • – zmiany wychodzące ze ścian klp, zmiany płucne położone podopłucnowo

Scyntygrafia płuc

• scyntygrafia wentylacyjna

 • – znacznik podawany wziewnie – Xe133, rozpylony DTPA znakowany Tc-99m
 • – ocena wentylacji, obecność obszarów słabiej upowietrznionych, obszarów „air trapping”
 • – rozedma, przewlekłe zapalenie oskrzeli, ch. śródmiąższowe

• scyntygrafia perfuzyjna

 • – mikrosfery albuminowe znakowane Tc-99m
 • – ocena perfuzji
 • – zator t. płucnej, zatorowość płucna

Scyntygrafia płuc

Pozytronowa tomografia emisyjna - PET

• środki znakowane izotopami emitującymi pozytrony – badanie rozkładu
• tomografy PET, systemy PET-CT
• znaczniki – substraty metaboliczne znakowane aktywnym węglem, tlenem
• znaczniki: 18F-deoxyglukoza; 11C-metionina
• komórki nowotworowe – wysoki metabolizm- zwiększony wychwyt

•PET/CT

Tomografia komputerowa (TK)

• klasyczna TK – sekwencyjna TK „skan po skanie”

 • – niska wartość diagnostyczna
 • – długi czas badania
 • – różne fazy oddechowe

• spiralna/helikalna TK - standard w ocenie klp

 • – badanie przy 1-2 zatrzymaniach oddechu
 • – krótki czas badania (15-30s)
 • – możliwość zakontrastowania struktur naczyniowych - t. płucnej, aorty (krótkie „okno czasowe’)
 • – dane objętościowe

• helikalna TK - metodyka badania

• grubość warstw

– wnęki - 5 mm

– pola płucne dolne - 10 mm

• zakres badania

– otwór górny klp - kąty przeponowo- żebrowe

 • • badanie dwufazowe - przed i po podaniu środka kontrastowego i.v.
 • • opóźnienie - zależnie od rozpoznania – 15 s - aorta
 • • ocena obrazu - okno płucne, śródpiersiowe
 • • „postprocessing”- obróbka poakwizycyjna
 • • rekonstrukcje ze zmianą:

– powiększenia
– grubości warstwy
– stosowanego filtru

• rekonstrukcje wielopłaszczyznowe (MPR)

• rekonstrukcje trójwymiarowe (3D)

• wirtualna bronchoskopia


Masz ciekawy materiał który mógłby być opublikowny na naszej stronie? Przeslij go do nas!

Widzisz błąd? Prosimy daj nam znać: uwagi@fizjoterapeutom.pl

Podoba Ci się nasz artykuł? Pokaż go znajomym: