REKLAMA 

Zespół bolesnego barku a manipulacja kręgosłupa

Zespół bolesnego barku jest dysfunkcją, która ściśle powiązana jest z nieprawidłową kinematyką łopatki (wzrost wewnętrznej rotacji łopatki, zmniejszenie elewacji tylnej). W zespole tym stosujemy rehabilitację oraz terapię manualną. W szczególności manipulację odcinka piersiowego kręgosłupa (TSM), o wysokiej prędkości, niskiej amplitudzie (ciąg). Technika ta została poddana badaniu w celu określenia czy zastosowanie jej może być korzystne w leczeniu schorzeń barku.
Read rgb
Przeprowadzono randomizowane badanie kliniczne w celu oceny bezpośrednich skutków TSM na ból i ruchy łopatki podczas elewacji i opuszczania ramienia u osób z dysfunkcją barku.  W badaniu uczestniczyło 50 pacjentów z dysfunkcją barku oraz 47 bezobjawowych uczestników, których podzielono losowo na 2 grupy: manipulacji lub leczenie pozorowane. Przeanalizowano ruchy łopatki w trakcie uniesienia i opuszczania ramienia. Autorzy badania posługiwali się skalą do oceny bólu barku podczas ruchu ramienia przed i po zastosowanej interwencji.
 
 
Scapular Kinematics Pre and Post Thoracic Thrust Manipulation in Invidividuals With and Without Shoulder Impingement Symptoms:
A Randomized Controlled Study

Authors: Melina N. Haik, PT, MS1, Francisco Alburquerque-Sendín, PT, PhD2, Caroline Z. Silva, PT3, Aristides L. Siqueira-Junior, PT3, Ivana L. Ribeiro, PT3, Paula R. Camargo, PT, PhD4

Objective To evaluate the immediate effects of a low-amplitude high-velocity (thrust) thoracic spine manipulation (TSM) on pain and scapular kinematics during elevation and lowering of the arm in individuals with shoulder impingement syndrome (SIS). The secondary objective was to evaluate the immediate effects of TSM on scapular kinematics during elevation and lowering of the arm in individuals without symptoms.

Background Considering the regional interdependence among shoulder, thoracic, and cervical spine, TSM may be effective to improving pain and function in individuals with SIS. Comparison with individuals without shoulder pathology would provide information on the effects being specific to those with SIS.

Methods Fifty subjects (mean ± SD: 31.8 ± 10.9 years old) with SIS and 47 subjects (25.8 ± 5.0 years old) asymptomatic for shoulder dysfunction were randomly assigned to 1 of 2 interventions: manipulation or sham. Scapular kinematics was analyzed during elevation and lowering of the arm in the sagittal plane and a numeric pain rating scale was used to assess shoulder pain during arm movement at pre- and post-intervention.

Results For those in the SIS group, shoulder pain was reduced immediately after TSM and sham intervention (mean ± SD, 2.9 ± 2.5 pre-intervention; 2.3 ± 2.5 post-intervention; P<.01; moderate effect size; d-Cohen=0.2). Scapular internal rotation increased 0.5 ± 0.02 degrees (P=.04; small effect size; d-Cohen<0.1) during elevation of the arm after TSM and sham intervention in the SIS group only. Subjects with and without SIS who received TSM and asymptomatic subjects who received sham intervention had a significant increase (1.6 ± 2.7 degrees) in scapular upward rotation post-intervention (P<.05; small size effect; d-Cohen<0.2) which was not considered clinically significant. Scapular anterior tilt increased (1.0 ± 4.8 degrees) during elevation and lowering of the arm post-manipulation (P<0.05; small effect size; d-Cohen<0.2) in the asymptomatic subjects who received TSM.

Conclusion Shoulder pain in individuals with SIS immediately decreased after a TSM. The observed changes in scapular kinematics following TSM were not considered clinically important.

Level of Evidence Therapy, level 4. J Orthop Sports Phys Ther, Epub 22 May 2014. doi:10.2519/jospt.2014.4760

Published: Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, Ahead of Print Pages: 1-38 doi:10.2519/jospt.2014.4760

FACEBOOK

Youtube Zapraszamy na nasz kanał YouTube:
Fizjoterapeutom.pl - YouTube

  • Amputacje (ogólnie)

    wskazania, poziomy, rodzaje - Łukasz Rosenau Definicje Amputacja (odjęcie) –zabieg…

  • Badanie pacjenta

    Rodzaje badania: podmiotowe - wywiad ( dane personalne, dane dotyczące dolegliwości głównej , dotyczące dolegliwości…

REKLAMA


Metoda Vojty w terapii dorosłych