REKLAMA

 

Fizjoterapia Polska do zabrania

fizjoterapiaKto chętny do otrzymania darmowego archiwalnego numeru Fizjoterapia Polska Volume 12, Number 2, 2012 ?

AKCJA ZAKOŃCZONA 

SPIS TREŚCI

1. Aktualny stan wiedzy na temat zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej w ortopedii i fizjoterapii. Cz. 1

2. Siła i różnicowanie kinestetyczne głębokich mięśni stabilizujących odcinek lędźwiowy w subklinicznych dolegliwościach bólowych dolnej części kręgosłupa

3. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na podstawowe parametry hemodynamiczne pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu

4. Ocena skuteczności krótkotrwałego postępowania fizjoterapeutycznego na wybrane parametry funkcjonalne układu oddechowego pacjentów z POChP

5. Analiza planów zawodowych i opinii studentów ostatniego roku studiów I stopnia reprezentujących wybrane kraje Europy na temat zatrudnienia w zawodzie Fizjoterapeuty

6.Ocena wpływu hipoterapii na poziom satysfakcji z życia i akceptacji choroby wśród rodziców dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

7. Próba wykorzystania zogniskowanej fali uderzeniowej w leczeniu wybranych schorzeń ortopedycznych – doniesienie wstępne

8. Analiza chodu 7-letniej pacjentki z niedowładem połowiczym po treningu lokomotoryczym. Studium przypadku

9. Interdyscyplinarny model oceny pacjenta oraz planowania opieki w ośrodkach rehabilitacyjno-opiekuńczych w USA. Aspekt kliniczny zastosowania Minimum Data Set (MDS)

FACEBOOK

Youtube Zapraszamy na nasz kanał YouTube:
Fizjoterapeutom.pl - YouTube

  • Amputacje (ogólnie)

    wskazania, poziomy, rodzaje - Łukasz Rosenau Definicje Amputacja (odjęcie) –zabieg…

  • Badanie pacjenta

    Rodzaje badania: podmiotowe - wywiad ( dane personalne, dane dotyczące dolegliwości głównej , dotyczące dolegliwości…

REKLAMA


Metoda Vojty w terapii dorosłych